Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

PWLLHtU

ABERSOOil.-"I

EDLYIZNI

FOUliC ROSSES.

EFYN. I

-U- - ,LLANIESTYN.

I I IF, N I %I III( )S.

TREFOR !

News
Cite
Share

TREFOR MARWOLAETHAU-—Ymdaenodd ton o fraw a thristweh dros yr ardal fore Sul pan ddeallwyd fod Mrs. Ellen Evans, priod Mr. Thomas Evans, Eill Road, wedi marw yn sydyn iawn y bore hwnw. Nid oedd ond gwraig ieuanc, 34 mlwydd oed, ac yr oedd gyda'i goruchwylion arferol y noswaith flaen- orol. Claddwyd ei gweddillion ym mynwent Llanaelhaiarn, dyJJ M \\i ¡ b, pryd y daeth tyrta liosog i dalu'r gymwynas olaf iddi. N awn Iau. bu farw Emily, geneth fechan, bymtheg mis oed, Mr. a Mrs. David James, Meirionfa Terrace Os am wledd o'r radd oreu mynweh | tod yn bresenol yn Neuadd Úrefol, Pwil?eli, nos lau y 23ain o Ebrill, pr)?d y bydd cwmni enwog y Ddraig Goch, Caernarfon, yn perfformio y ddrama,— "Beddau'r Proffwydi." Y cwmni hwn sydd \\edi ei farnu gyda -chwmni Caer- dydd i ymddangos ar lwytan yr Eis- teddfod Genedlaethoi allan o ig o gwmniau.

Pethau ilw Cofio. |

Arddangosfa Geffylau a', Chwn…

Rhoi Pedwar Llofrudd i Farwolaeth.I

[No title]

Advertising