Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

-0--1 BODFEAN.I

-maw.-1

News
Cite
Share

maw. -1 Y GYMDEITHAS LENYDDoL. -Nos Lun yn Ysgoldy y Cyngor, dan nawdd y Gymdeithas uchod, cafwyd cyfarfod amrywiaethol. Yn absenoldeb y llywydd llywyddwyd yn ddeheuig gan yr is-lywydd, Mr Griffith Jones, Tan-y- fron. Dechreuwyd trwy ganu ton gynulleidfaol dan arweiniad y llywydd. Gwobrwywyd y rhai canlynol Unrhyw adroddiad i blant: I, Lizzie Rowlands, Peoygrces 2, Kate Jones, Tan-y- capel 3, Lizzie A. Jones, Llys hyfryd, a Tommy Williams, Tanygraig. Un- rhyw Unawd i blant i, Lizzie A. Jones, Llys hyfryd. Darllen darn cym- raeg i blant Mary Williams, Bryn- awel 2, Lizzie Rowlands, Penygroes 3, Kate Jones, Tanycapel. Limerick i, Mr John Williams, Talafon. Dnr- llen darn Cynraeg Mr Isaac Row- lands, Penygroes. Gorphen diarheb- ion I, Miss Dora Williams; Tan-y- graig. Canu ton tir yr olwg gyntaf 1, Tommy Williams, Brynhyfryd. Deuawd I, Miss J. E. Jones, Terfyn, a Mr John Jones, Factory, Penycaerau. Adrodd Mr W J. Pritchard. Ysgol y Cyngor. Unawd Miss J. E. Jones, Terfyn, a T. Williams, Brynhyfryd, yn gydradd. Chwareu unrhyw offeryn cerdd Richard Jones, Penarfynydd, a Isaac Rowlands, Penygroes, yn g-yd- radd. Cafwyd can gan barti Mr John Williams, Talafon, a chan barti Mr Griffith Jones, Ty'nyfron, a diweddwyd trwy ganu yr anthem genedlaetol. —YSG MARWOLAETH.—Dydd Mercher di- weddaf bu farw Miss Mary Griffith, Brynyfran, yn 23 mlwydd oed. Cladd- wyd dydd Llun, Mawrth 9fed, yn mynwent Nebo. Cydymdeimlir yn fawr a'i hanwyl fam a'i chwaer. 1'

ITREFOR

- -0- . Gael Dyn yn Gorph…

Twyllo gyda'r Ddeddf Yswiriant.

j Eisteddfod Chwilog.

—u— I (BobcDiactbau. __,

Manion. I

r Karttooniaetb.

Advertising