Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

PWLLHELI. CY HOE DDIADAU SABBOTHOL-Il.wrtb 15 "^enlan (A ), am 10 a 6, Parch. J. Mostyn, JCrsoch. Capel Seisnig (A.), Cardiff Road, am 11 a 6-30 Parch. J. K Lloyd, M.A., Bangor. Penmount (M.C.), am 10 a 6. Parch. W. 0. Roberts, Pistyll. Salem (M.C.), am 10 a 6, I'.irch. J. Puleston Jones, M A., Peumount. Capel Seisnig (M.C.) Ala R .ad, atn 10 a 6, Parch. H. D. Lloyd, B.D Llaneugan. Tabernacl (B.), am 10 a G, Myfyriwr o Goleg Bangor. Seion (W.), am 10, Mr. W. Jones Owen, Dinas am 6, Parch. W. T. Hughes, Cricc eth. Hen Gapel y Bedyddwyr North Street, am 2, ysgol. Yagol Genhadol (M.C.), Sand Street, am 10 a 6. Parch. David Wynu Jones, Ffestiniog. Y&gol Genhadol North Street (A.), am 2, Y sgol. South Beach (M.C.), am 2 a 6, Parch. Thos. Williams, Pwllheli. Tarsis (M.C.), am 10, Pd.rch. Thos. Williams, Pwllheli. St. t'edr. 9-30 a 6 (Cymraeg), 11 a 6 (Seisnig) Parch J. Edwards, B.A., Ficer, a'r Parch T. Woodings, B.A., Curad. Cenhadaeth Lydewig North Street, R.G., am 10-30, Offeren Sanctaidd, am 2, Y sgol am 6-30 Pregeth Gymraeg gan y Parch P. Merour, benedicsiwn. Yr oedd ein cyd-diefwr Mr. D. E. Davies, Glyn, yn un o'r rhai a ddewis- wyd i siarad yn nghyfarfodydd blyn- yddol y Mutual Life Insurance Com- pany yn Llundain yr wythnos o'r blaen. DIOLCHGARWCH Teimla teulu y diweddar Mr. Morris Thomas, Pen- rhydlyniog, yn ddiolchgar am y cyd- ymdeimlad a'r cynorthwy caredig a gawsant yn eu protedigaeth gan y dref! yn gyffredinol. GWYL FAI.-Y mae'r pwyllgor trefn- iadol yn prysur barotoi ar gyfer yr Wyl uchod. Neithiwr, nos Lun, pen- derfynwyd myn'd o amgylch y dret I gael cyfraniadau tuag at y Carnival gynhelir ynglyn a'r cyfryw, a hyderir y ca'nt y gefnogaeth ddyladwy. SYMUDIAD SWYDDFA. Y mae y Mutual Life Insurance Company wedi symud eu swyddfa o Station Square i Leeds House, High Street,—yr ystaf- elloedd ar y llawr cyistaf uwchlaw masnachdy Mri. Lewis Bros. Deallwn fod yr hen swyddfa yn rhy fechan at gynydd y busnes. DRAMA.—Nos Iau diweddaf bu Cwmni Beddgelert yn perfformio y ddrama Serch Hudol" yn y Neuadd Drefol i gynhulliad Iluosog. Yr oedd y ddrama yn nodedig o ddyddorol, a'r perfformiad ohoni'n gampus. Yr oedd rhai cymeriadau yn ardderchog. Elai yr elw at Gapel South Beach. LLWYDDIANT EISTEDDFODOL. Da genym ddeall mai Mr. Tom Lloyd eoillodd y wobr o Gini am Farwnad yn Mettws y Coed, allan o nifer fawr o ymgeiswyr, gyda chanmoliaeth uchel y beirniad, sef Alafon. Hefyd Mr. R. E. J Williams, Bryn Helyg, enillodd y wobr i am yr englyn i'r Llythyr Dienw yn Chwilog. Deallwn hefyd mai Cenin oedd yn clorianu yr adroddwyr yn Nghylchwyl Lenyddol Mynytho. PRIODAS.- Ddydd Iau diweddaf, yn nghapel M.C. Nant, gan y Parch John Hughes, B.A., B.D., yn mhres- enoldeb Mr. O. Rowlands, cofrestrydd, unwyd Mr. J. Parry Jones, Gwynfa, Ala Road, mewn priodas a Miss Maggie A. Jones, Tai Newyddion, Llangian. Gwasanaethwyd fel gwas gan Mr. David Jones, brawd y priod- fab, ac fel morwyn gan Miss Maiy Jones, New Street. BYDDIN Y BLODYN A CHYMDEITHAS Y MERCHED IEUAINC.—Nos Fercher, yn Festri Capel Ala Road, cynhaliwyd cyfarfod o'r uchod, o dan lywyddiaeth Mrs. O. Williams. Awd trwy y rhanau arweiniol trwy ddarllen Salm gan Miss V. Hughes. Bu y genethod wrthi'n brysur yn gorphen eu gwaith ar gyfer y Cyfarfod Cystadleuol gynhelir nos Iau nesaf. Rhoddwyd hyfforddiant gyda'r canu gan Mrs. H. Pritchard, a'r adrodd gan Miss J ones.-Ãm 7-30 cyn- I haliwyd yr ail gyfarfod, o dan lywydd- iaeth Mrs. Williams. Rhoddwyd der- byniad croesawgar i Miss K. Jones Griffith ar ol hir absenoideb yn herwydd gwaeledd. Catwyd adroddiad gan Miss A. W. Jones, a chan gan Miss V. Hughes. Diweddwyd trwy weddi gan Mrs. O. Jones. TRML SOAR.—Nos Fawrth diweddaf, yn Festri Penmount, cynhaliwjd y Gymdeithas Demlyddol, dan lywydd- iaeth Mr. John Robinson, pryd y caf- wyd ganddo Ddarlith rhagorol ar Dri o Gewri y Pwlpud Cymreig," set y Parchn. John Jones, Llanedi, David Jones, Treborth, a Thomas Hughes, Machynlleth. Nid ydym yn cofio i ni erioed fod yu gwrandaw darlith mor fyw a llawn o ysbryd yr Efengyl. Yr oedd dawn a llais y tri i'w glywed mor naturiol a phe buasent hwy eu hunain yn llefaru. Yr oedd Mr. Robinson yn ei hwyliau goreu, ac yn peri i ni ddym- uno a hiraethu am gael clywed rhyw- beth tebyg yn fuan eto. Cafwyd cyn- ulliad rhagorol, ond gresyn na buasai y festri yn Ilawo, a thystiolaeth y rhai oedd yn bresenol ydoedd, mai da oedd bod yno. Diweddwyd trwy ganu emyn—Heno (nos Fawrth) yn Festri Penmount, cynheHr cyfarfod amryw- iaeth mewn canu, adrodd, ac areithio. Deuwch yno yn llu, gan y bydd yn werth gwrandaw ar y doniau fydd yno yn gwasanaethu. Gwnaed pob aelod ymdrech i fod yn bresenol.-S E. COFFEE SUPPER A WHIST DRIVE.— Nos Fawrth diweddaf, o dan nawdd Cymdeithas y Gwyr Ieuainc, cynhal- i\vyd yr i-chod yn y Neuadd Drefol. Yr oedd oddeutu tri chant yn bresenol, a threuliasant noswaith ddifyrus iawn. Llywyddid y gweithrediadau gan Mr. T. J. Houghton-Davies. Enillwyd y gwobrwyon am chware cardiau gan Mr. Roderick Roberts, Penlan Street, Mrs. E. P Jones, Goal Street, a Miss Myfanwy Evans, Rhianta, South Beach, ac am ddawnsio i blant gan Miss Gwen May Robe'ts, Paragon, Miss Edna Roberts, Mat ket Square, yn ail, a Miss M. Jones, Gaol Street, yn drydydd. Canu cerdd ddigrifol J, Mr. W H. Davies, Mount Terrace. Am y wisg ftansi oreu i, Mr Thomas Roberts, Mitre Tertace. Yn y gystadleuaeth saethu Mr. Richard Jones, King'shead Street, oedd y goreu. Mrs. F. E. Young a Lieut. J. R. Anthony oedd y beirniaid. Mri. Robert Griffith, Lleyn Street, a Ritchie Lloyd Ellis oedd meistri y seremoniau gyda'r Whid Drive. Dymuna Pwyllgor y Gymdeithas gyd- nabod caredigrwydd a gweithgarwch y boneddigesau canlytiol ynglyn a'r wledd :—Mrs. Houghton Davies, Mrs. J. H. Roberts, Paragon, Mrs. Williams, Glastryn, Mrs. Jones, Caerhydderch, Mrs. Walis Thomas, Gwalia, Mrs. Jones, Borthwen, Mrs. Jones, Llys Heli, Miss E. Williams, Rhiandy, Miss Lizzie Ellis, High Street, Miss Jones, Astoria, a Miss Jones, Glasfryn. CYFARFOD LLENYDDOL BAND OF HOPE Y TABERNACL,—Cynhaliwyd yr uchod nos Lun, Mawith 2il. Yn absenoldeb y llywydd penodedig cymerwyd y gadair gan y Cynghorydd R. Albert Jones. Beirniadwyd y gwahanol adranau gan y boneddigion a'r boneddigesau can- lynol :—Ap Gwallter, Bodfean, Mri. J. Ellis, New Street, lfan Jones, Gas Works, W. Llewelyn Ellis, W. B. Jones, Ala Stores, ac R. Griffith, Lleyn Street; Mrs. Lloyd, Maes, Mrs. Jones, Gas Works, Misses A. B. Griffith a Nell Jones; a theimla y pwyllgor yn ddiolchgar iddynt am eu gwasanaeth. Wele yn canlyn enwau y buddugwyr:— Pedwar pennill, Mr W. Llewelyn Ellis. Englyn, Mr. John Jones, Penrhos. Llinell i ddiweddu pennill, Mr. John Jones, Penrhos. Brawddegau, Miss Roberts, Gorphwysfa, Rhydyclafdy. Adrodd Doli Neuydd," I, May Will- iams 2, Ivy Sampson Griffith Williams Adrodd, "Willie a'r Ci," Hilda Sampson, Ceridwen Jones, Elsie Jones, Celia Jones, Harry Roberts. Emyn o "Llawlyfr Moliant," Iorwerth Roberts. Pencil Drawing, i. Teddy James 2, Robert Jones. Datganu, Ivy Sampson, Trevor Jones, Jennie Murray, May Williams, May Sampson, lorwerth Roberts, Elsie Jones, Nellie Murray, Annie M. Murray, Ceridwen Jones, Trevor Jones, John H. Williams. Bedroom Socks a Hemio, &c., Elsie Jones, Sarah J. Williams, Lizzie M. Jones, Annie M. Murray, Hilda Samp- son, Florie Sampson, Elsie Jones, Celia Jones, Nellie Murray, S. J. Williams. Curtain Holders, Jennie Jones Hefyd adroddodd Miss Betty Pratt Roberts ddwywaith yn dra dylanwadol, a dat- ganwyd yn hynod o swynol gan Miss Sally Lloyd a Miss Victory Hughes. Terfynwyd trwy ganu emyn. Cafwyd cyfarfod llwyddianus yn mhob ystyr.

-0--1 BODFEAN.I

-maw.-1

ITREFOR

- -0- . Gael Dyn yn Gorph…

Twyllo gyda'r Ddeddf Yswiriant.

j Eisteddfod Chwilog.

—u— I (BobcDiactbau. __,

Manion. I

r Karttooniaetb.

Advertising