Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Cambrian Railways Announcements ->- EXCURSIONS TO LONDON. AGRICULTURAL HALL HACKNEY SHOW, March 3rd to 6th. HUNTER SHOW, March loth to 12th. EXCURSION TICKETS wili be issued on Tuesday, March ,1rd, for 2, 3 or 4 days on Wednesday, March 4th. for 2, 3 or 6 days on Tuesday, March loth, lor 2..1 or 4 dalvs on Wednesday, March 11th, lor 2, 3 ir 6 days to LONDON (Via Wf-lsbpool or via Afon Wen), from PWLL- HELI, &c. See handbills ALTERATIONS OF TRAINS UNTIL FURTHER NOTICE. The 7-20 a-m train from t'ottmado will leave at 7-1.) am, and be minutes earlier at each station to Pwllht k t The -o a.m. Motor tr:tl it from iJarmouth will leave at 7 45 a.iii, and lie 15 miuotes earlier at e^ch station to Portmadoc. t The 8-20 a.m train from Pwllheli tl) Portmadoc will he re-tiwed and extend cd to Miriffordd, as ulldn am PWLLHELI dep. 8 0 ABERERCh AFON WEN a IT. 8 10 dep 8 11 CRICCIETH „ 8 19 PORTMAOOC arr 8 29 dep 8 30 MINFFORDD air. 8 30 Stops if rt'q u i reti. t Connecting with the Festiniog Go 's train to Ul ieuau Festiniog timed to eav« Alinffimld at 8 40 a.111 FOOTBALL AND HOCKEY PARTIES PICNIC TICKETS at a Single Fare and a Third (plus fractions of a penny for the return journey are issued for a mininlum of 10 adults upon 3 days notice beings given at the Stations. CHEAP DAY TICKETS. BETWEEN CAMBRIAN COASF STATIONS every Thursday arid S turday. JBLAENAU FESTINIOG every Thursday and Saturday NORTH WALES COAST (I or Days) (-%t,r%- and Thuisdny. St'e Handbills and Winter Excursion Programme. SATURDAY TO MONDAY AND WEEK-END TICKETS TO ALL PA RTS. UNTIL FURTHER NOTICE, the I and 2 DAYS TICKETS to BALA L' and LLANGOLLEN will be issued ond MONDAYS and THURSDAYS (instead of on Mondays and Saturdays as advertised in the Excursion p'oyramme) See handbills. UNTIL FURTHER NOTICE, CHEAP I or 2 DAYS TICKETS will be issued everv MONDAY. WEDNESDAY and THURSDAV to CAR- NARYON from PWLLHELI, PORTMADOC and CRICCIETH. See handbills. for further information respecting the arrangements shewn above application should be made at any ot the Company's Offices or Agencies, or to Jr. C. L. Conacher, Traffic Manager. Oswestry, March, 1914. S. WILLIAMSON, General Manager. PISPIIlSfeB  1,SH CURE I BALSAM 1 WELLHA BESWCH ac AN W V D H 1 DANEDD Tynu Danedd yn Ddiboen. Llenwi Danedd, &c. W. G. G. WILLIAMS, I, Bay View Terrace, V\VLLH EL1 Oriau o 9 y borevi hyd S vr hwvr. RHAG-HYSBYSIAD Eistecdfod Gaeeiriol Y.M.A.  PWLLHELL j GWYL Y BANC, AWST 3y"'d. ¡ Cambrian Railways Company. ril > HE .?OL!) H Y PR1VATK TREAT •' t tn' SKVH?AL STACKS of wfti.h.'rv?sc H (If t c growth of 11)1 1, I!I\ awl 1913 respectively, standing at the undermentioned Stations fni the Cambrian Railways, and ctl ntited to contain the respective (jUHLtities, more less, ulso undermentioned, vi z :— Staticn. • Tons. „ IV-ttietield fjï h!!f<mete Xo J "> No .2 ~i ?.? 7,' Ove! t li -o,t- Due \Vr?\h.tn<'?i? i?i W'hiiVr.gtun No. ) ;J't' j No Westi.ii v.Vh&.f 6^ Rhyd neredith No. I o No. 2 6 No. 3 4 Llanymvnech No. ) 5i No. 2 4 Uansaintff aid 8 Lliiifyllin ?. Four 'Cnls-cs ï 1 "')01 f I"Y 11- ?e)?.(. ''? .?.y ?. ¡,er, I" KIT" v ? ?' t'?n HM-' -4J ID! >V <?. landiI HIII ii!, Lldnidl..p.s ï. t, H¡¡nuo,, ;¡] }{hailll"r ;) Dolliowlud CuiLh No I (U. No 2 7" Houg J III J<J.] li.1 J'h r? Cocks. )!íl 4.,  1913 I'.i?ud) 6J, H., 'r.?fr.iui. :). !?:? .? J «J 13 Ii C.tersus ■ ••• -V LhuoI\"ulllair. ]\ 2¡ No 2 '2\ o. 4 <?n.tv'i (Jlandyti •>' Yny?? t'')? '(i l!»lo JSV. Ijortli No. I • No 2 !l Tfwyu No 2 L'wyn.wril liatiiinii'.h ■)UII. ti> i) I1-' ■' t  t-m.x.' h Jutt- ti' n !? '? 5 L'wyn.wri) )?. ArUwg ?t I Peninaenpool 421 t?Cfryn <' Pens mi Harli'di, 1(112 91 (J Talsan aa, 191 "J 6 1913 f! '')t3 Cric-?iet)? 1911 .? 2 1912 3 1913 5* Afonweu, 1912 6 1913 9 Abererch, 19I:J. H For further particulars, and tu treat, apply to THE SECRETARY, Cambrian Railways Cc., Osweetiy. Oawcsiry, October, 1913. Gwesty'r Q-waiia, HEOL FAWR, PWLLHELI. sn-dd yn awr yn agored, gyda gwell- iHltau arbenig-, ac wedi ei addurno o'r newydd. CYFLEUSTRAU RHAGOROL Breakfast, Luncheons. Dinners & Teas at moderate prices. Darperir gogyfer a phartion. Ystorfrj Beisicls Mrs. Wallis Thomas, Perc'nenoires. CIMO-BANE —, THE NEW INSECT KILLER. KILLS Fleas. Lice, Moths, Blackbeetles and all Insects. NON-POISONOI:S. Sold by Chemists. Price 3d.. 6d. & 1. Postage 1d. G. W. Harrison, Chemist, Reading; Agent for Pwllbeli :—-J. RAI DWIN JONES, :6. M'gh Sti -t t, ] ii("POUT ANT TO ? OTHERS.-Ever; 4 Mother who ")u. s the heairh uad Cica? li, of hfr Child should ug H.ARPHS02Tfc RELIABLE" NURSERY POMADE. On" vp\«koatjnn kills a-ll Nits aud Vermin, beautifies d strengthen* the H.h. To Tin", -tid. anc Postage W. HIMCh«*mi!at -'•diti^. Sold hy Chprni^r.h.. '0' F'wl • h ii; -Jo« KAI.PU.-IN .1 «*• » ■«♦ i-t COUNTY SCHOOL, PWLLHELI. The Staff is as follows Headmaster: Mr D. H. WILLIAMS, M.A. Miss MURIEL PRICE, B.A., Wales. M iss HANNAH ANTHONY, B A., WALES. Miss GRACE NEWTON, Hors., London. Miss ANNA DAVIES, Cookery Mistress. Mr REGINALD W EVERATT, M.SC., Wales. Mr. D. G. REYNOLDS, B.SC (ist Class Hons) Wales. MR ALEXANDER PARRY, B.A Mr NORMAN MCLEOD, A.R.C.M Pupils are prepared for Cenl ral Welsh Board, Oxford and Cambridge Local andll Diversity Examinations, and con- siderable attention is paid to Art, Music, Manual & Technical Work and Physical Exercises. Next Term begins Tuesday, Septem- ber, 16th. TUITION FEE, £4 10s. per Annum. O. ROUYNS-OWEN, Clerk to the Governors. -r 1 LIST. (H MENDING BELTS and HARNESS g Ijt USE BtFURCATED RIVETS. Nonecti toptineb holes. Simply dri?e [Zivets, and bend baelt the prongs Neat and strong. Of all local Tron- for box (a?sorle,l) to- PAREY HAIII 1 restofFd to its original colour by usiny ZIP !!a rt?OTf?TTT? HARRtSOf) s??REbTCREK It isnnt ;dye, but acts naturally, is quite harmless. PRICE 1.6, Pomtagc 3d. G1i1H. MPS R G. W. Harrison, M.P.S. SPecuL, Reading. Apeut for Pwllheli :—J. BALDWIN JONES fit). Hiirh .>»;• et. SIMPLECURE FOR DEAFNESS Marvellous Effect of New Home Treatment. SENT ON 10 DAYS JREE TRIAL Ilaivly hia so lnu h jiltef C?t CV,?,' 'l).Pn ac that caused by the vtscoveiy d a w.der fuby sinijtle cui e for D&)fneslII a!ld N i,ts It, his p ove l sr. remai k vet-, i i ;i e wmst t'ovns o chmuic Deafne 6. that the l'isu.»\erer will, for a short time, gladly ««>nd it mi !() free ttiai to atiy si:II rer who nientioiis this paper. Write to-d-»y (t postcard will do) 1101. d secure the free trial before this offrr it withdrawn. Addrtss Elmer Sh rlt-y (Rnom 353), 6, Gieat James Street, Bedf,.),(i Row, Loiidou, W.C. Sanri.lak. Ltd. aj3iajii::cii!iii!E:r ami 8'I'm'! f +Ii: j !f Sut ?' I yr f j ? y J! Ydych J)? ?lae pawb ?i gyfarwydd a'r cwestiwn |. 3? hwn. Clywir ef dros yr holl fyd. Yn W •I? mhob iaith ceir ymholiad cyfystyr 1 W •I? "Sut yr ydych?" Yr un dyead a x dymuniad mawr eyffredinol yw iechyd ?? l|i da. Dywed y meddygou medrusaf ac Ui enwocaf fod pedair rhaii o bump or # i hoR afiechydou yn tarddu o ddifEyg i$i treuliad neu sefyufa afreolus yrafuar ± i|i ymysgaroedd. Mae jp I Beecham's | yu gwella Pills j|j yn ?wel]a pedair rhan obump o'r holl 3J jSj afiechy* dou trwy symud ymaith yr {  achos. ?r:icut yn eich cryfhau ae yn HT ? ymlid ynudth yr amhuredd a achosant deimladan o drymder a blinder- ? S? rhybuddion N?tur o annrhefn. Mae:: J BEECHAM'S PILLS yn cadwpobl g- ? ? yu llawen ac ? eu ?v??eud yn siriol. ? ? Dyma'r fedilyginiaeth fwvafygwyddis (Iiiiii i ?ryfbau y cylla, gwella y ?? treiiliad, a rh<?kiddio yr afu, yr ffi elwlo(.Ii a'r ymysgaroedd, mewn gair !i! !it maent )"n feddygilliaeth anffaeledlg tI! maent yu i'eddyginiaeth anNaeledig I I ''ch ICadw yn lach. 1!! n jl j   G-^Hhir yn mbob man mewn Myc!ia?,1/t? j 4 j (56 c betenau) a 2.?9 (168 o belcn?u). Jj J ■ «>r 'M>! 'f-'t;;f '*•-?»;< ) '?:IJil!:MC?3'I?: II:I:M:? -=-: D0DREFN! Atesok 9 01& 1' ir D0DREFNI! u J!Law BtN a  JLI 0 0 Os am DDODRBFN y bydd yn bleser genych i edrych ainynt, ewch i 1.11 ""V" Phu 1 y ail c: F0E1ITQEB Warehouses, AND Furniture Factory, J??. 'J?rL* ?A?.. R.,O.A..D.. .???? .???? GWERTH MILODD 0 HiflAIl o Ddodref 1 i Weithwyr YN ("FNWYS DEGAU 0 GYPYRDDAU GWYDR, SIDEBOARDS, CHEST OF DRAWERS, BYRDDAU, SOFAS, COUCHES, GWELYAU HAIARN, SPRINGS, FLOCKS, A PHLU. BBmm m I Y STOC HARDDAF 'YN Y SIR. 11 n— mi mm II mmi iiMaw <n 11 «n will mi 11111111 -miir-nn-iirri-n-r—rmr—imnminn 1 p———— I Gall J. C. JONES werthu yn rhad am ei fod yn wneuthurwr ar raddfa eang, ac nid yn ail werthu. I cwij—m umiii ibwh—mmtm———w J C- JOISTES;, PERCHENOG. NEWYDD DD'OD I MEWN PAPUR 'YSGRIFENU "OLUB VELLUM," AM 6d PWYS, YNGHYDA 100 0 ENVELOPES YR UN PETH AM d. ra—PCHBSgaew—aB—nogg——Hiiii ■■■MP——a——««■ MYNW( II ROODI PRAWF ARNO. Gwarentir na cheir mo'i debyg am y pris yn unman. I'W GAEL YN UNIG GAN RICHD. JONES, 74, Ueol Fawr. I GWNEIR POB MATH. 0 {. ARGRAFFWAITH gaTOTHgiOBMIIIMPMIII.I IJJ-<klMaJ^lMIUUJe^lfll> JagTCMnMW«WWM«C»»W3CBtr,qttKMa»Wlgn aMHnmnanaHBMraoBHanmvMnMMBHDnBDMBBKaanHUMHnnMn YN RHAD A DESTLUS YN Swyddfa'r UDGORN. Rboddir sylw arbenig i bob archeb a ymddiriedir i'n gofal, a gwneir y gwaith yn lan a dioed. Free Gift to Ladies. FOR A FEW WEEKS ONLY we are giving- away a 2/9 Packet of our famous Health Corrective Powde s a guaranteed remedy for all derange- ments of the system. They afford relief in a few hours and their regular use will promote and maintain a sound neallhy condition of the system. Try them at our expense. Send 2 stamps to cover p<i>t «ye. Address-The Man- ageress, 106, Liverpool Road, Islington, London. 1, li ADIES BLANCII A l,D"S APIOL and STEEL PILLS Are unrivalled for all Irregularities, &c., they speedily afford relief and never fail to alleviate all suffering. BLANCHARD'S are the Best of all Pills for W oDlan." 1 in per box, of all Chemists, or post free from LESLIE, MARTm Ltd 34, Dalston 15 LaBe, LONDON RATS, MICE, MOLES. COCKROACHES and BEETLES greedily eat Harrison's "Reliable" Rat Poison. Cats and dogs will not toueil it. Vermin dry up aad leave uo smell. Pricea M.. IR., 23. 3,1., and 3s. 811., Postage 2d.-G. W. HARRISON, Chemist, Reading. Sold by Chemists. Agent for Pwllheii I J. FALDYVIN JONES, Chemist, 56, High Street. EVAN ROBERTS 4 Co., Wine & Spirits Merchants, STATION SQUARE, PWLLHELI. Tarragona Port 1/- per bottle Fine Old Duro Port 2/ Invalid Port 2/6 „ Whisky, Gin, Hum from 2/6 Brandy from 3/6 „ A Choice Selection High-Class Wines & Spiri Prices on applicatiL — pw——M-bi—I. !fi: jmsm* You call restore its vrij-mac cuior fl Don't easily aud naturally uy t?mj- 9 D? HARRISON'S ) Dye Hair RESTORER Color Grey Quite U?m?ss aud .?!).t))c In lioCtlos, i/6 .1 I LJ 5 u ?>oLdi C'/?'n'-t" I n?<r R. w. HARRISON. .S I H a ir Spedali" | mT EVERY WOMAN SHOULD send 2 Stamps for our 32 page Illus- H trated Book contaiaing valuable information how all Irregularities and Suppressions may be 1 entirely avoided or removed. P. Blanchard, Claremont House, Dalston I Lane. London. Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Richd. Jones, yn ei Swyddfa, 74, Heol Fawr, Pwllheli, dydd Mercher, Mawfth 4, 1914.