Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

AT EIN GOEEBWYR. \

NODION A HANESION.

- - - -=- - -Dienyddiad George…

ICwmni Yswiriol y Pearl.

Cyfarfod Vsltolion Dosbarth…

-0- I Etholiad Leith. I

Ymneiliduad y Parch. John…

[No title]

Llys Ynadol Pwllheli. I

Damwain Angeuol i Fech-i gyn…

Costau'r Llynges. j

Advertising

Advertising
Cite
Share

Cwniqi Yswiriant Dywyd y Pearl, (yf., LONDON BRIDGE, 333.0. P. J. FOLEY, Ysw., LlywyJd. Crynhodeb o'r ADRODDIAD BLYNYDDOL am y Flwyddyn yn diweddu Rhagfyr Slain, 1913. Wrth gyn,vjno y Cyfriton am Flwyddyn y Jivvbill, mae'n bleser mawr gan )' Cyfarwyddwyr hysbysu am ychwanegiadau cilhriadol yn yr incwm a'r cron- feydd, Mae-r caalyniadau calonogol hyn i'w priodoii i ymdrechion arbenig- yr holl slaft, y rha, oedd yn awyddus am ddathlu y cyfnod pWysi hwn yn hanes y C?mn. feJ datgaOlad 0 euyNys da i. Mr Foley, CychwynydU y Cwmni, a Mr MV1^ ou!ll! m, un o'r Cyf.r.ydd.yr cy?af Yr ydym yn sicr y by? dda -an y Cyfranddalwyr gyJUO) mewn iion?farchiadau ?-reso? i'r boneddwvr h? a? eu bod >vedi eu harbed i Safle uchel gyPhieddiyd gan y Cwmni ?n y bvù masnachol. Y mae R. M. Moore, Ysw., Arbrisiwr y Cwmni, weii gwneyd arbrisiad o'- ? Cwmn, ac yn hysbysu fod gweddill 0 261,350P ar d darpar ar ??)" rPn??..? rhwymedigaeth:lU. INCWM. Cyrhaeddai cyfanswm yr Incwm am y flwyddyn i 3,3<p,69op. 9s. ic., cynydd o 292,82Tp. 7s 2C ar y flwyddyn flaenorol. Vn y Gangen Gyffredinol cyrhaeddai yr Incwm i 691,226? os 4c 'l/« !ir; sydd yn fwy 0 73,052P. 2s. 6c. na'r Hwyddyn flaenorol. Vr oedd nifer vr h S ?oe,l  ystod I Awyddyn yn y Gangen hon yn 28 065, yn yswirio y 2,331,?GIP. IOS. ? Incwm Da!.aQB!ynyddot Newydd 0 104,o66p. 65. gc l, Y Yn ystod y flwyddyn caniatawyd 4,904 o Yswirebau ar gy, Da Personol, a Chyfrifoldeb Meistriaid Gwaith, yn cyfateb i incwniDamweiniau yddol Newydd 0 10 117P 7s. 3c. Y r oedd yr holl Daliadau dd¡;;¡ ay.. Bly J' dd 8 "(.1' }'n y Gangen hon yn cyraedd y swm o 29,614p. 7s. 3c., cynydd o 2,48ip. yn y c J ar y flwyddyn flael11,rol.. ar HAWLEBAU. Rhifai Hawlebau Bywyd, Grants, Yswirebau wedi Aeddfedu, Hawlebau Damweiniau a Rhwymedigaeth Meistriaid, 151,745 yn ystod y flwyddyn, yn cyraedd oyda'r Llogau a'r Hawlebau yn sefyll, i 1,218,924P. 19s. LOS, yr hyn, o'i vchwanegu at y symiau dalwyd yn barod, sydd yn gwneyd cyfanswm o 15,c)38,255P. os. 8c. .) Y CRONFEYDD. Y mae'r Cronfeydd Yswiriol yn awr yn cyraedd i 8,334,174P. 14s. 5c yr hyn ddengys gynydd o 738.812P. os. ic. am y flwyddyn, yn gwneyd cyfanswm y cronfeydd, gyda'r Cyfalaf aalwyd i tyny, yn 9>°23>,574p. 135. 3C. Trwy Orchymyn, JAMES ROLL, Cadeirydd. Yn eisieu cynrychiolwyr ychwanegol- ymhob rhanbarth. Telerau hael a Ilwyddiant sicr i ddynion da am fusnes. —Ymofyner a Goruchwylivvr y Dosbarth, MR OWEN WILLIAMS, Snowdon View, Embankment Road, Pwllheli. ",1 A DDARFij f 6KWI A, NI E U EIGH A' P, ENAU ? 1 ''?  { ( ?'  .?-=????   ',f ,} darJun ,J¡?f,>d 0 a ddywed ???'? //??? hanes." L "l'¡! ".1> I t .'t! A"- _II/ -=- '>16?  \= "'I I _?" ?E????%?.-???? ?'? > ,('q )' l' /fY/ j¡ '=" -0:! "1/ I r .1 -===- -=<-¿]:;1' /¡:I lilti   ,I' /I I ?— '?i??- ?$??' -FF"?]?:?r .?& ? ?  I; \111.I.f "I ,j!ç"<i'1T"i'lw''I /¡II ?" ?. .< ii; I ti ':t' 'J I'' .i,I !I(,I>I I.¡ I ¡ flii {.II' >1 'II -=- I' r T I J A ydych yn bruddglwyfus, yn gyffrous, neu yn blino yn fuan ? A ydych wedi rhedeg i lawr, neu yn gymalystog (rheumatic)? Effeithia Blinder Arenol ar yr holl gorph. vi> <1 i<•<!<J»■! cililiwrth yr nn- hwvlder hwn :SL:ilK-U.-ISMtit » rioed Ml luireiniu ikiihit'i/). :ic eto yr .in-mm ydyw yr oi'u'tinau nnvyaif tobyn'nl i V 111;1(' y g-wailh mwynl i'w '1'11"1;' pin h,n\ydan. innciit ir w.-iith yn }i:m11 v lleisw (urine) oddnvrtli y ywaeil. sic yn liidlo allan y gwenwytian sydd yn .-v hosi v anhwvldernll a'r rhai hvn Poeit yn y cefn. poonai! yn yr ystlvsau a'r llwynaii. jirydiau |)ensyl'n::in(d, afrcoifidd-dra troethol (urinary irret/nlariii< !<), ANII W YI.IIKU PI.KDKKNOI, (InatltU-r (/«.-«.-■(■), auhuufcdd (.«/< t/ih.cryd cyminal:ui, lhvyinr^t (Un>iha<i<,), chwyiidiadau dyfrol, dyfrfi'hvyf -:iloti au gieuol, a Bri</hl,\< disease. Mae blinder nrcmd yu ctVciihio yn wahanol ar bobl, (Iud o.s ydych yn dioddef oddiwrth un o'r argoclion \;cÎlO''¡, ::c:lwl'h sicrlJau rod ellych afieclij-d } u yr arenan. Aiaent yn syrtliio yn ol gyda'u gwalth, ac yu :luullw;g i' gadw' o'ch corph y surni dyfrol a'r gwenwyuau arenol Bydd yn dechren cyniaint o aliechydon. Mae gwaith yr arenau nior lawr ac mor ddiorp'.iwys f''L pau unwaith v gwaelant, nis gallant ?yth I wt llhan licb gynortliwy. Cynorlhwy i)('iH?nol yr ar?nau y'hw PE[.ENt AUENAU CKIM-OICN 1>OAN (Doau's Backache ?'t?H?/ Pills) ?wne!ir bi%i,iit o pur a Ilysiau a iachhut ae a adfvw iant yr arenau mewn ffordd naturiol. Gwellliant bob math o auhwylder yn yr arenau ac yn v b!ed!eu cr"fbant'v cefn, a iach&nt bt?n:m yn yr ytlyS1U a'r llwynau, cywirant nnnh?tnMU tr(petlio*l -diso?-dei-s), a'r Irard; h?v a'eh amddifFynant rhag balliaut gW:l"d, rI'H !nanH' (l/ljlammatwn). yn y bledren, vniixia. dyir?lwyf, trwythlif (dia- I betesj, a /?/<?'?' disease. Nid oes ganddjut l1mbyw weithredl:l.d ar y coluddion. Un adeg tv?i?t JmH annhrefnau troethol yn uni? a ellid c'n t.?pd.')! i'r arenau, ond mae?wyddoniaeth ddiweddar yn ]>n,ti fod y rhan fwyaf 0 afiech- t ydon. yn cael eu deehreuad yn yr organaa Fell- os vdvch yn wael, ni wat.th betli a leddyliwcli vw y mater, dech- reuweh ar liliwtith gyda l'HÈLEr ARENAU | I CKKN'WKS DOAX (?sM'? Mache Kidney *}' a c -ei.nvch ?el cuh arenan yn iach, yna n\\ .1 th.an a ddy?nt n0 i iechyd yr holl orgauau ereill. Nid drwy yr un "dd arall I y'ch hadferir. Doans Backkac-hbe Kidn6db t??. ? ?TMXS???uF???? \\ü \p.  YR UNIG FLWCH DIDWYLL. Gall holl fTervllwyr ac j'n y 13/9; neu yn rhydd drw v y post yn syth oddiwrth v FOSTER AN ells Street, Oxford Street. London, AV.

I Manion.