Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

AT EIN GOEEBWYR. \

NODION A HANESION.

- - - -=- - -Dienyddiad George…

ICwmni Yswiriol y Pearl.

Cyfarfod Vsltolion Dosbarth…

-0- I Etholiad Leith. I

Ymneiliduad y Parch. John…

[No title]

Llys Ynadol Pwllheli. I

News
Cite
Share

Llys Ynadol Pwllheli. I Ddydd Me cher, Chwef. 2sain 0 flaen Cyrnol Lloyd Evans (cadeirydd), yr Henaduliaid W Anthony, Maurice Jones-, a G. ¡ ¡ ug-hes Roberts; Dr S. W. Griffith. Claude Lloyd Edwards, Ysw., W. W. Griffith, Ysw, J. G. Jones, Ysw., a J. Hughes Parry, Ysw. oedd y cwestiwn o adnewyddu trwydded y Castle Inn, Morfa Nelyn, a Bryncjnan Inn, wedi ei ohir o yn y L'ys Trwy.'dedo!. 0 barth- ed i clrwydded y Castic Inn awgrymodd y Flinc y byddai iddi gael ei had- newjddu os byddai i welliantau neill- dllol gael eu cario allan yn y lie, ac yn v llys presenol cyflwynodd Mr J. R. Anthony, yr hwn ymddangosai dros y trwyddedydd, blan yn d ngos allan welliintau bwriadedig. Caniatiwyd adnevyddu'r drwydded. — Gyda golwg ar Bryncynan Inn, gwrthwynebai Mr W. Ceorge i'r drwydded gael ei had- newyidu ar y tir tod y ty yn anghymwys ac nai oedd angen am dano yn y gym- dogatth, Dywedodd yr Arolygydd Owen fod tair ystafell i yfed yn y ty, ac fod fferm fechan yn gysyiltiol a'r ty a hefd lie i bwyso moch.—Wrth a: groesloli gan Mr Anthony dywedai yr arolyg/dd fod y cylch yn cang, éC nad oedd ttfarn yn nes na thair milltir iddo i un cyftiriad, ond yr oedd poblogaeth y cylch /n deneu. Nid oedd ganddo gwyn < gwbl ynghylch y modd yr oedd y ty yi cael ei gadw. Gwneid cryn lawer c fusnes yno gyda phwyso moch. —Tysticvyd gan y Parch G. Parry Hughe:, Morfa Neiyn, i'r perwyl nad oedd atgen am y dafarn.—Dywedodd Mr J. F. Anthony fod llwyr angen y ty, ac y nvriadai y perchenog wneud gwelliattau ar y lie os yr adnewyddid y drwyddld, ac y gwneid y gwelliantau erbyn Nai —Caniatawyd adnewyddu'r drwydded ar yt amod fod y gwelliantal1 yn cael eu cario allan fel y nodwyd. I Y Delat Was a'u Meistr.-Gwysid T. E. )ones, Pas Tudur, Llannor, gan David Robeits, Halfway, Abererch, am y swm o tip. 8s. 6c., a chan Richard William^ Garn View, Pwllheli, am 2p. 16s. 4c., sef cyflogau a honent oedd yn ddyledusiddynt.—Ymddangosai Mr E. R. Davie; tros yr achwynyddion a Mr Wm. Gorg-e tros y diffynydd.- Dywedodl Mr Davies fod y ddau was wedi cyfloji gyda'r diffynydd yn Tach- wedd, onl ar y 12fed o Chwefror ymadawsant o'r lie gan nad oeddyntyn foddlon ar y bwyd roddid iddynt. Talvvyd i p, is. 6c. i David Roberts a 1 p. 12S. 8c i Richard Williams pan yr N-madai,x-satt -Dywedodd Mr. Wm. George ar ran y diffynydd fod yr achwynyddon wedi ymadael heb achos rhesymol, ac nas gallent hawlio cyflog. Yn ei cystiolaeth dywedai David Roberts ideb gynogi y pentymor am 15P Ymhen rhyv fis cafodd achos i gwyno oherwydd y bwyd. Yr oedd yn hoilol I anaddas i'w fwyta. Yr oedd yn ITaith y bu cweryl rhyngddo a'r forwyn y diwrnod cyn ymadael, ond nid hyny oedd y rheswn tros iddo fynd oddiyno, ac nid oedd wedi ymadael ar haner tyrhor o'r blaen. Nid oedd chwaith wedi dwyn blawd i'r ceffylau.-Tyst- iwyd gan Richard Williams, y cyflog- odd gyda'r diffynydd fel porthwr am 9p. Haerai yntau mai oherwydd y bwyd yr oeddynt wedi gadael y lIe —Dywedodd Mr W. George fod yr achwynyddion wedi ymadael oherwydd anghydtod rhyngynt a'r forwyn, ac nid oeddynt wedi cwyno oherwydd y bwyd o gwbl. Mewn gwirionedd, meddai, wedi blino ar y lie yr oeddynt, a chan eu bod yn gwybod nas gallent ymadael heb reswm gvvnaelhant esgus ynghylch y bwyd.- Tvstiwyd gan T. E. Jones fod y gweision yn cael yn hol'ol yr un bwyd a'r teulu, ac nad oeddynt wedi cwyno yn ei gylch. —Wrth ei groesholi dy w ed- odd y tyst fod ddu was wsdi ymadael oddiyno ar haner y tymor o'r blaen, ond nid oherwydd y bwyd. Sylwodd Mr Davies ai oni wysiwyd ef o'r blaen gan was oedd wedi ymadael gan honi nad oedd y bara a gai yn addas i'w fwyta. Dywedodd y diffynydd fod hyny bymtheng mlynedd yn ol.—Tystiwyd fod y bwyd yn hollol gymvvys gan Mrs Jones, a'r mab a'r forwyn. Dywedai y forwyn fod y gweision yn canmol y bwyd yn hytrach na'i gondeninio-- Wedi ystyried y mater o'r neilldu hys- bysodd y Fainc y dymunent i'r partion setlo gyda'u gilydd, ac os na allant y byddai i'r Fainc ri i. dyfarniad. Yn y diwedd hysbysodd y cyfreithwyr eu bod wedi dod i gytundeb, ac fod y cy- huddiadau yn cael eu t) nu 'n ol.

Damwain Angeuol i Fech-i gyn…

Costau'r Llynges. j

Advertising

I Manion.