Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION. I i

Lladd Anifeiliaid. J

News
Cite
Share

Lladd Anifeiliaid. J ANFON GENETH IEUANC I'R FRAWDLYS. Ddydd Sadwrn cafodd Annie Evans, geneth bymtheg oed oedd yn gweini yn Groespluan, Welshpool, ei thraddodi i sefyll ei phrawf yn y Frawdlya am aiiafti un-ar-ddeg o anifeiliaid y fferm, o'r rhai y bu deg farw. Dywedodd J. T. Owen, y ffermwr, y collodd y fuwch gyntaf tua diwedd Me- hefin, a rhwng vr adeg hono a Rhagfyr 6ed bu farw chwech o wartheg eraill. Bu'r mater o dan ystyriaeth Cymdeith- as yr Amaethwyr a deuwyd i'r pender- fyniad mai eu gwenwyno gafodd y gwartheir. Ar Ionawr 26ain cantuwyd heffer wedi ei tharo'n wael ac yn grudd- fan. Galwyd Mr Tudor Hughes, mil- fedclv- o (; rk,e scs\v alit, yno ar Chwef. 21I, ic wrth ddod yn ol o'i ddanfon i'r stesion gwelodd y ffermwr heffer arall yn wael. Gofynodd yr eneth iddo beth oedd y ffarier wedi ddweyd am yr heff- er. Gan ei fod ef a'r ffai-ier mewn am- heuaeth ynghylch yr eneth atebodd yn- tau mai barnu ei bod wedi ei gwenwyno yr oedd Hughes. Ar Chwefror 6ed dywedodd yr eneth wrtho fod rywbeth ) n pwNsoarei meddwl, ac nas gallai ysg-u o'r herwydd. Gofynodd yntau beth oedd y mater, ac a oedd a wnelo ei thrwbl rywbeth a'r anifeiliaid fu farw. Ni ddywedodd yr eneth ddim wrtho y pryd hwnw, ond ymhen ysbaid daeth ato drachefn a gofynodd iddo ddod gyda hi i'r beudy. Yao dangosodd iddo sut yr oedd wedi camdrin yr ani- feiliaid gyda ffon. Gofynodd iddi a oedd rywun yn talu iddi am wneud, ac atebodd hithau nad oedd. Yr oedd gwerth yr anifeiliaid fu farw yn ) 80p., a'r heffer oedd yn wael yn werth 18p. Dywedodd y Cwnstabl Jones i'r eneth ddweyd wrtho, pan gymerai hi i'r car- char, fod yn dda iddo allu ei dal pan y ceisiodd redeg heibio iddo i'r gegin, gan fod ganddi botel las yn y fan hono. Yr oedd y botel, meddid, yn cynwys gwenwyn marwol. Cyhuddir yr eneth hetyd o fod wedi rhoi adeiladau'r fferm ar dan.

Yr Un Stori Eto.

Agerlong wedi Suddo. j

Cyfnewidiadau yn y CyfrinI…

Y Ffarmwr a'r Cerrig Llorio.

: Dau Deulu Cyfan wedi euI…

-u - Damwain Fawr gyda Tram.

AGORIAD Y 3ENEDD.

IMesur Dadgysylltiad yr !…

-u - I Llwybr y Dymestl. I

Llys Ynadol Pwllheli.

-0-Ymddiddan gyda George Ball…

Advertising