Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

Advertising

PWLLIIELI.

CIIWILOG.

PENKHOS.

-KIIIW. H y I

; JillVDBACH. I

TKEFOK. I

! LL1THFAEN. |

Cwch Pysgota yn myn'd yn Ddrylliau…

IIMutual Life Insurance Co.,I…

Llofruddiaeth Miss Brad- !…

ITrychineb yn Nantlle.

.Etholiad Durham..I

Advertising

Cytundeb Hynod.I

News
Cite
Share

Cytundeb Hynod. I Darllenwyd y. cytundeb a ganlyn mewn cyfaifod yn Hoylandswaine, swydd York, yn ddiweddar, a hysbys- wyd fod yn rhiid i denantiaid tirfedd- ianwr arhenig ei arwyddo cyn myn'd i U I o'i fythynod V r wyf fi, sydd a'm henw isod, yn cytuno i gymeryd bwthyn fy nghym- dogaeth eiddo am rent o. ac yn cytuno i roi y bwthyn i fynu ar wythnos o ryhudd pan ei eisieu i unrhyw weithiwr arall. Cytunaf hefyd i beidio cadw moch na dofeiinod heb gael can- iatad y tirteddianwr neu ei gynrychio!- ydd yn gyntaf Bydd imi hel' yd we;th- redu fel gwyliwr nosawl pan fo angen, ac i roi pob hysbysrwydd yn fy ngallu a arweinia i unrhyw un welir yn herw- hel;i ar yr ystad i gael ei gosbi. Ym- gymerat hefyd i beidio Ilochesu unrhyw un o'm teulu a ddigwyddo gamym- ddwyn mewn unrhyw ffordd. Cytunaf hefyd, wrth adael y bwthyn, i gyflwyno trosodd y crochan a'r pobty i'r tirfedd- ianwr neu ei gynrychiolydd. Ym- rwymaf hefyd i ddilyn bywyd gonest a l pharchus, ac mewn hedd a'm cymydog- ion. Cyn derbyn yr un o'm teulu gar- tref, bydd imi ofyn am ganiatad y tirfeddianwr neu ei gynrychiolydd, gan roi manylion, ar ffurflen ddarperir gan y tirfeddianwr, o'u henwau a'u hoedran, a hefyd pa un ai priod ai sengl ydynt, a pha mor hir y bwriadant aros." Nid oes angen gwneud unrhyw sylw j ar gytundeb mor unorchrog a hwnyna.

[No title]

I Damweiniau Angeuol yn Aberystwyth.

-v - Manion.

Advertising