Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

.,?r .: . ' I NODION A 1HANESION.…

News
Cite
Share

.,?r NODION A 1HANESION. I It Llifo (I i-os ei TJlanau.. '.or 0, Llifodd yr afon Blyth tros ei glanau yr wythnos ddiweddaf yn agos i bentref Cambois, Cumberland, gan o i I i fo'r ffyrdd a'r mcftsyda, ac achosi co!!edion trymion i ifermwyr ac eraill. j* Marw'n ei Surgery. Cafwyd Dr Marston, Fflint, yn farw yn ei gadair yn y surgery ddydd lau di- weddaf. Yr oedd yn ddyn nerthol a Deillduol iach yr olwg arno, ac arferai ymdrochi bob dydd drwy'r flwyddyn yn yr afon Ddyfrdwy. Yr oedd yn haner cant a chwech mlwydd oed. Bacbgen yn Cael ei Ladd. Cafodd bachgen ieuanc o'r enw Richard Rogers ei ladd yn nglofa Gwer- syllt, y dydd o'r blaen. Yr oedd Kogers yn gwylo drws i lawr yn y pwll, a thrwy i fachgen arall esgeuluso rhoi brake ar un o'r tryciau pan y'i gadaw- odd i fynd i agor y drws, daeth y tryc yn rhydd a rhedodd tros Rogers. Ym- ddengys mai efe oedd i foJ i agor y drws, ond oherwydd ei fod wedi es- geuluso ei ddyledswydd bu raid i'r llall adael y tryc a mynd i'w agor ei hun. Tri o Fechgyn yn cael eu Liadd Yn Ebbw Vale ddydd lau cafodd tri o techgyn eu claddu yn fyw gan dir- lithriad. Yr oedd y bechgyn yn casgtu glo ar y domen gerllaw i'r pvvll. Rhybuddiwyd hwy o'u perygl, ond nid aethant oddiyno, ac ymhen rhyw awr wedi hyny llithrodd tunelli o bridd i lawr ar eu cefnau gan eu claddu o'r golwg, a'u Iladd yn ebrwydd. A Tarw ar y Llwybr. Yn Deudraeth y ddydd o'r blaen gwysid William Parry, ffarmwr Dinas, am adael tarw meA n cae drwy yr hwn yr oedd llwybr cyhoeddus. Tystiwyd gan David Jones, Tyddyn, ei fod yn mynd trwy y cae ac yr ymosododd y tarw arno gan ei gornio. Yn ffodus 'roedd chwarelwr gerllaw yr hwn a aeth i'w amddiffyn. Honai y diffynydd nad oedd llwybr i'r cyhoedd drwy y cae. Gohiriwyd yr achos am fis er rhoi cyfle i'r diffynydd brofi ei honiad, ond dy- wedai'r ynadon eu bod hwy yn foddha- 01 ar y dystiolaeth mai llwybr cyhoedd- us ydoedd. Cerbyd yn mynd Tros Blentyn. Yn Ysbyty Gwrecsam. yr wythnos ddiweddaf, bu farw geneth fach bedair mlwvdd oed, o'r enw Constance Amelia Thomas, o Abermorddu, ger Cefnybedd. Oddeutu tair wythnos yn ol aeth cerbyd tros yr eneth fach pan oedd yn ceisio croesi'r ffordd wrth ddol allan o'r ysgol. Digwyddiad CyfTrous. Y mae heddgeidwaid Paris yn gwneud ymchwiliad i ddigwyddiad cyffrous iawn gymerodd le yno y dydd o'r blaen. Rhedodd dyn at hcdJgeid- wad brydnawn Mawrth a dywedodd wrtho fod dynes wedi cael ei saethu mewn cerbyd modur yn nghanol y dref. Rhedodd yr heddgeidwad ar ol y cerbyd y sawl oedd wedi gorfod aratu oher- wydd y dort oedd ar yr heol. Gwaedd- odd ar i'r gyiedydd stopio, a gwelai j ddynes yn gwaedu ac amryw ddynioni yn y modur. Gwaeddodd un o'r dyn- ion ar y gyriedydd ac yna yn sydyn rhuthrodd y modur yn ei flaen ac o'r golwg. Y Gyrwr Beisicl yn cael ei Ladd. Pan oedd Arthur Hill, Treffynon, yn tnynd at ei waith i Fflint ar ei feisicl y dydd o'r blaen aeth yn ddamwemiol yn erbyn dyn ieuanc a gerddai ar y ffordd, J a thaflwyd et- oddiar ei ddeugylch. Llwyddodd i gyraedd y ty ac aeth i'w wely heb i neb or teulu wybod ei fod I wedi dod jn ol. Yno canfuwyd ef yn anymwybodol ymhen ychydig gan ei frawd bach. Galwyd meddyg ato, ond bu farw ymhen rhyw ddwyawr. Gwasanaeth o Haner C; n' Mlynedd. Y mae Mr Charles Beresford, Min- ffordd, wedi bod yn gwasanaethu fel guard ar reilffordd Tren Bach Ffestin- iog am haner can' mlynedd. Efe oedd y guard yn ngofal y t'en cynht a gar- iodd deithwyr ar y rheilffordd, yr hon agorwyd i drafnidiaeth teithwyr yn 186-5. Brodor o'r Iwerddon yw Mr Beresford, ac y mae etc heh golli hoew- der ei ieuengctyd. Heb Gartref na Pherthynas. Yn Ffestiniog, y dydd o'r blaen, cyn- haliwyd trenghmiad ar gorph Richard Morris, llafurwr, oddeutu haner cant oed, yr hwn a gaed yn farw wrth droed clogwyn yn Nhanygrisiau, ac asgwrn ei ben wedi cracio. Yr oedd vn ei fedd- iant ychydig fara a chaws a chnau. Nid oedd gan Morris na chartref na pherthynasau, ac arferai gysgu mewn hen ystablau a beudai yn y gymydog- aeth. Tybir mai ar ei ffordd i ystabl yr oedd pan syrthiodd tros y clogwyn. Pasiwyd rheithfarn o farwolaeth ddam- wemiol. Draetien Farwol. Aeth Mrs Amy Yorke, St. Helens, i ga!Iu inwyar duon rai dyddiau'n ol, a ph,in ddyc'nveljdd i'r ty cwynodd' wrth ei gwr fod draenen wedi mynd i'w hys. Rhoecl powltris arno a bu'r ddynes yn ei gwely am dridiau, pryd y bu raid galw meddyg. ati, yr hwn ddywedodd tod ei gwaedt,.eci cael ei wenwyno. Cymerwyd hi' i'r ysbyty a g wnaed gweithred lawfeddygol arni, ond bu farw ymhen deiuldydd. Yr oedd y gwenwyn wedi treiddio i'w mynwes a'i gwddf, er fod ei by. ) n ymdangos fel pe bae wedi gvvell'-i Tros Un Mil ar Ddeg o Wallgof- iaid. Mewn t,englioli;ij ar gorff dynes o Southport, yr hon fu farw rai dyddiau'n ol yn Nhloty Ormskirk, dywedwyd tod y ddynes yn orphwyllog, ond nad oedd le iddi yn un o'r gual'gofdai yn y sir gan eu bod oil yn llawnion. Hysbys- wyd fod yn agos i un mil ar ddeg a haner o bersonau ar hyn o bryd yn y pump gwallgofdy sydd yn Lancashire. Marw Hen2dur o Feirion Nos Fercher diweddaf, yn haner cant a thair mlwydd oed, bu farw Mr. Jona- than Davies, CorAen, un o'r dynion mwyaf adnabyddus yn sir- Feirionydd. Yr oedd yn ynad heddwch dros y sir, ac yn henadur o'r Cyngor Sir. Gweith- iodd yn egniol o blaid addysg a Rhydd- frydiaeth. Cynorthwyodd Syr Osmond Williams a Mr. H.iydn Jones yn eu brwydrau Hwyddianus. Daliai gys- ylltiad agos a phob symudiad cyhoedd- us yn Nghorwen a'r cylch. Gedy weddw ac wyth o blant. Dyfais Ardderchog. Y mae'r Proffeswr Haber, ("ionr.ani, wedi dyfeisio chwibanogt tcchan.yda'r hon y gellir profi awyr mewn glofeydd a gweithfeydd eraill, ac arwyddo perygl. Y mae y chwibanogl yn dangos ansawdd yr awyr drwy y dirgryniadau ) a gynyrchir gan y sain. Gwelld Popetb a'i Ben i Lawr. Y mae bachgen pum mlwydd oed yn Durham, yn gwel'd popeth a'i ben i lawr, yn ysgrifenu o'r dde i'r chwith, ac yn gwneud y llythrennau oil a'u penau i lawr, a gwna bopeth yn groes i'r arfer gyffredin. Y rheswm am hyny. meddir, yw, fod ei ymenydd yn groes i'< ciddo pawb arall. Modur neu Fellten. Dygwyd Henry Mathews, gyriedydd cerbyd llythyrau, i ysbyty Welshpool, y dydd o'r blaen, yr hwn oedd wedi cael ei anafu'n ddifrifo!. Dywedai ef ei fod yn mynd gyda'r cerbyd nos Lun pan y daeth cerbyd modur gan redeg iddo, gan falu llorpiau'r cerbyd x'i daflu yntau i la wr a mynd trosto. Aeth y modur yn ei flaen, meddai ef, heb estyn ymgeledd iddo. Dywed y bobl ganfu- asant Matthews yn gorwedd ar y ffordd na phasiodd yr un modur a'i bod yn rhaid mai mel ten a'i tarawodd, gan ei bod yn terfysgun e:.by..l ar y bryd. Anfon Clerc Gwarcheidwaid i Garcbar. Yn Mrawdlys Brycheiniog ddydd Gwener, cyhuddwyd Irvine Blennr- hassett, clerc Gwarcheid? aid a Chyngor Dosbarth Crickhowell, o ffugio arian- nodau a derbynehau, ac o dwyllo yda'r llvfiau a chac'w'r arian. Yr oedd un ar ddeg ar hwgain o dmseddiadau yn cael eu priodoli iddo Caed ef yn euog a dedfrydwyd ef i dair blynedd o benyd- wasanaeth. Caudle yn Rhydd. Y mae Caudle, gyriedydd y tren yn y ddamwain drychitiebus yn Aisgill, a'r hwn draddodvvyd i ddau fis o garchar yn MrawdJys Carlisle ar gyhuddiad o ddynladdiad, wedi cael pardwn gan y Brenin ac wedi ei ryddhau o garchar. Yr oedd deiseb yn gofyn am ei ryddhad uedi ei harwyddo gan yn agos i ddau can' mil a haner o bersonau. Yr oedd torf fawr yn ei ddisgwyl o'r tuallan i'r carchar a chari-yd et ganddynt i'w dy. y. di Gwaredu Canoedd. Ddydd Sadwrn diweddaf bu farw Mr J( hn Robeits, ail swyddog bywydfad (' e r,- N- b i. B t! yn un o griw'r bywyd- fa am bedair b'yr-edd a deugain, ac yn y«tod yr amser hwnw bu'n foddion i wa-edu canoedd o fywydau. Cafodd ei ..1 w allan dros ddeg a thriugain o we-lhiau at lorgau n-ewn perygl. Yr oedd ymysg y criv atth allan at yr Angloman, pan y llwyddasant i waredu un ar ddeg ar hugain o fywydau. Yr oedd gyda'r bywydlad yn Mai diweddaf i pan y gwaredw il pymthe? o'r nong Maiorese, o Lerpwi. (

""",-'- - - - - -'-CORWYNT…

!Pan ddaeth y Newydd Da Igyr.taf…

- Stesion ar Dan.

[No title]

Mr. Lloyd George a'r Tenantiaid…

I Addefiad Mr. Bonar Law.

i - -u- ,I ; Ymgeisydd Toriaidd…

Damwain Ana-euol i Mr Percy…

Gynor Dosbarth Lleyn. I

ITerfysg yn Wisbech. 1

-0- , Ystad Madryn. I

Yr Etholiadau Bwrdeisiol.…