Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

.,?r .: . ' I NODION A 1HANESION.…

""",-'- - - - - -'-CORWYNT…

!Pan ddaeth y Newydd Da Igyr.taf…

- Stesion ar Dan.

[No title]

Mr. Lloyd George a'r Tenantiaid…

News
Cite
Share

Mr. Lloyd George a'r Ten- antiaid Trefol. Bu Mr. Lloyd George, ac aelodau eraill o'r Weinvddiaeth, yn cwrdd dir- prwyaeth u k. yngrair y Tenantiaid Trefol yn y Trysorlys ddydd lau di- weddat. Wedi i'r ddirprwyaeth roi ei chwynion gerbron dywedodd y Canghellor mai un o'r pethau cyntaf y cwynid o'i herwydd oedd diffyg sicrwydd, ac fod hyny yn ystyriaeth bwysig iawn mewn busnes. Yr oedd y masnachwi goreu bob amser yn edrych ymlteti, ac nis gallai wneud ei oreu os oedd yn cael ei lesteirio gan ddiffyg sicrwydd, ac nas gwyddai beth a ddigwyddai. Cwynid, pan deuai y brydles i ben y byddai y rhent yn cael ei chodi fir werth cynyddol y nusnes gynyrchwy'd ganddynt. Nis gallai dim fod yn fwy 4ieg na hyny. Ni ddylai y tenant gael ei ortodi i dalu i'r tirfedd- ianwyr am hyn mewn gwirionedd oedd yn perthyn i'r tenant ei hun. Yr am- ryw denantiaid hefyd, pan ddeuai y brydles i ben, yn cagl eu gorfodi i arwyddo cyntupdebau anghyfiawn ac i dalu rhenti eithafol, -ac mewn un achos y gwyddai am dano, pan fethodd y tenant a chydsynio meddianwyd y bus- nes. Nis gallai fod dim mwy creulon ac anghyfiawn, a phan yr oedd y gy- fraith yn caniatau gofynion o'r fath goreu oil po gyntaf y'i newidid. Gallai hysbysu'r ddirprwyaeth ar ran y Llywodraeth, y bwriadent, pan tydd- ent yn ymwneud a phwnc y tir, fabwys- iadu egwyddorion y Mesur gyflwyn- wyd gan y Gyngrair. Nid oedd dim yn y mesur ag oedd yn atresymol. Ni chvmerid oddiar y landlord ddim a berthynai iddo'n gyfreithlon, ac ni chymerid oddiar y masnachwyr ddim a berthynai yn gyfreithlon Iddynt hwythau.

I Addefiad Mr. Bonar Law.

i - -u- ,I ; Ymgeisydd Toriaidd…

Damwain Ana-euol i Mr Percy…

Gynor Dosbarth Lleyn. I

ITerfysg yn Wisbech. 1

-0- , Ystad Madryn. I

Yr Etholiadau Bwrdeisiol.…