Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

I Dedfrydu Samuel Caud!cj

News
Cite
Share

Dedfrydu Samuel Caud!c I DDAU FIS 0 GARCHAR. Yr wythnos ddiueddaf, cafodd Sam- uel Caudle, gyriedvdd tren, ei dded- frydu i ddau fis o ^archar, yn Mrawdlys Carlisle, oherwydd y caed ef yn euog o achosi marwolaeth SVr Arthur Percy Douglas, yr hwn fu farw mewn canlyn- iad i niweidiau gafodd yn y trychioeb ar y rheilffordd yn Aisgil1. Wrth basio'r ddedfryd arno dywedai y Barnwr y gallai trosedd o dJynladd- iad weithiau tod mor ng-os i lolruddiaeth ag i gvfiawnhau y gosp lymar. Bryd arall gallai mor ychydig fod ibvngddo a bod yn ddamwain lei nad haeddai ond cosp fechan, os dim. Yn yr acbos hwn yr oedd et yn barnu nad oedd y cyhudd- edig wedi edrych ar y rhybuddion. Credai fod y rhybudd yn dangos fod perygl iddo fynd ymiaen, ac nad oedd yntau wedi edrych ar y goleu, ond yn hytrach wedi r h t,v t li i oii nilaen yn rhyfyyus, g-an gymsryd vn ganiataol | fod y tren arall wedi inynd ar ei dailh yn ddiogel. Crt-dai efe (v y I byddai i'r ymdelmiad ei fod wedi a.;hosi j inarwo!aeth nifer o bcrlIHIU a pivveid- iall i eraill beri anghysur med. v\| i Caudle ar hyd ei oe. Pe L) e ynn 1 tv ystyried et yn bersono' truMasu: d.-imh> fod ei gyduvbod v. ed' co- pi I.¡;("n "rtW. ond yr oedd yn rhaid iddo yolio t i fod yno, nid yr. g-ynuint i gvspi troseddwr arbeniz, otill hefyd i rw ystro i ertili droseddu yr un modd. Yr oedd y cyfryw drosedd ag yr oedd y cyhuddedig wedi ei gael yn euog- o bono yn perv^lu bywydau v do*ba: ih leithiol yn y whd bob munud o'r dydd, ac nis gallai adaei i'r trosedd fynd heibio heb ei gospi Ond yr oedd yn auyddus am ystvried yr hyn gymeradwyid gun y rhetthwvr, I a r cymeriad. rhagorol i'r cyhuddedig am lawef" o flynyddoedd, ac er y tybiai ei fod yn ochri at fod yn dyner wrtho, j yr oedd yn rhaid iddo ei ddedfrydu i ddau fis 0 garchar yn yr ail ddosbarth

Pedwar Bachgcn yn Boddt.

Advertising