Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

- NODION A HANESION.\

- - - .-_. - i LLOSGI CAPEL…

IRheswm o Bwllheli.

11--ICymanfa Ddirwestol Lleyn…

ICael Hen Wr wecSi Boddi.

[No title]

Trycliineb Ofnadwy ; yn y…

- L? Prawf Alice Hughes yn…

DAMWAIN FAWR AR Y RHEILFFORDD.

News
Cite
Share

DAMWAIN FAWR AR Y RHEILFFORDD. CHWECH 0 BERSONAU WEDI EU LLADD. AMRYW WEDI EU HANAFU. Bu damwain ddifrifol iawn ar Reil- ffordd Cheshir brydnawn Mercher di- weddaf, drwy i dren oedd yn trafaelio o Lerpwl am Stockport fynd i wrth- darawiad a thren M iOchester mewn twnel. Cafodd chwech o bersonau eu lladd, ac anafwyd amryw. Yr oedd tren Manchester wedi gadael yr orsaf yn brydlon fel arfer, ond cyn ei bod wedi trataelio nepell cafodd rybudd i stopio drwy i rywun dynu yn y com- munication curcl. Yn unol a'r iheolau ni stopiodd y tren ar unwaith, ond arafodd yn raddol res cyraedd gorsaf St James, ac yr oedd y rhan nlaf o honi yn y tlAne1 pan stopiodd. Yna aeth y swydd- ogion i edrv«:h b^th oedd y mater, end methwyd a gweled tod dim sdlan o le. Penderfynwyd mynd a'r tren yn ei flaen, ond gyda hyny dyma'r tren arall yn dod, ac yn taro yn erbyn y liall gyda nerth ofnadwy Maluriwyd cerbyd olaf y tren oedd ar gychwyn yn chwiltriw, a chatodd y cercydau agosaf ato eu mal- urio, ac yn y rhai hyny y canfuwyd y rhan fwyaf o'r meirwon a'r anatus. Yr oedd yno olygfa dorcalonus iawn ar y meirw a'r clwyfedigion ymysg y cerbydau maluriedig, ac ar unwaith dechreuodd swyddogion y rheilffordd a'r teithwyr dianaf ymgeleddu y truein- iaid Yn ffodus ni thorodd tdn allan yn y cerbydau, neu mae'n fwy na thebyg y buasai'r amgylchiadau yn fwy difrifol fyth. Canfuwyd mai tramorwyr oedd y rhan fwyat o'r anafusion, y rhai oedd ar eu ffordd gartref o'r America, ond yr oedd hefyd rai Saeson yn eu mysg. Y mae cryn ddirgelwch o barthed i'r rhybudd a roed am i'r tren stopio, ac awgrymir mai cweryl oedd rhwng rhai o'r tramorwyr a'u gilydd, ac y gall fod y naill wedi bygwth y llall, ac i rywun dynu yn y communication cord. Ond gall y tynwyd yn y cord yn ddamweiniol. Wele enwau y rhai gafodd eu lladd yn y ddamwain :-M rs Alice Owen, Llundain Miss S. M. Edmondson, Aigburth Miss Letlow, morwyn Miss Edmondson Bishop, Sheffield (guard y tren) Otto Gothein, Christiana Hans Olsen, Christiana. Dyma'r rhai anafwyd :-Percy Farm- er, o Northampton Erust Middlestein, o Hamburg Mike Unoka, o Hungary Imric Unocka, o Hungary Assen Gardner, o Brussels Francis Zeka Uszysski, o Russia Cyprian Opin, o Hamburg Hansen, o Norway T. W. Pidd, Harborough, ger Grimsby Ben H. Yonhuson, o Lundain Mrs Wahigren, o Grimsjjy Mrs Pollard, o Nottingham Otto Petersen, o Chris- tiana Misses Adams (dwy), o Switzer- land Max Guilbert Otto Oleva, Ger- maniad Frank Elms, o Sheffield; Jacob Migitz, o Hamburg A. Sarolak Francisrok Wolsink, o Myslowitz H. Harris, o Garston William Hesketh, o Brighton. Yn yr ymchwiliad wnaed i achos y ttychineb addefodd William Thompson, signalman, mai arno ef yr oedd y bai am y ddamwain. Yr oedd bachgen bychan gydag et yn y signal-box, yr hwn oedd yn gwylio'r teliphon, a rhyngddynt gwnaetha t gamgymeriad ynglyn a'r signals. Ni ddylasai yr ail dren fod wedi cychwyn cyn i'r llall adael yr orsaf nesaf. Pan welodd fod camgym- eriad wedi ei wneyd gwnaeth yr oil a allai i geisio rhwystro damwain ond yr oedd yn rhy ddiweddar. Yr oedd yn gadael i'r bachgen weithio'r rhybuddion ar ei gyfrifoldeb ei hun.

- lj_ - Awyrlong Fawr wedi…