Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

NODI ON A HANEStON.| NODION…

News
Cite
Share

NODI ON A HANEStON. | NODION A HANESION. ? Damwain ar Forfa Conwy. Bu damwain hynod ar Forfa Conwy yr wythnos ddiweddaf. Yr oedd bach- gen ieuanc a gynorthwyai g-yda'r golff yn chware gyda sjwn bychan, a thybiai ei fod wedi tanio'r ergydion o!! o hono. Daeth bachgen arall o'r enw Owen Thomas, heibio toe, ac anelodd y llanc y gwn ato, a thynodd y glided. Er ei fraw taniodd y (Twn ac aeth v f" ied drwy ysgwydd Owen Thomas. V mae'r bachgen yn awr yn ysbyty Llandudno, Claddu Mwnwr yn Fyw. Yn nglofa Cliiton, Burnley, catodd Amos Smith ei gladdu gan gwympiad cerrig o nenfwd y lofa pan oedd yn tynu'r trawstiau o dan y to. Buwyd am wyth awr ar hugain cyn y Ilwydd- wyd i ryddhau ei gorff. Arferiad Creulon. Arferiad Creulon. Dygwyd dyn o'r enw Peter Cook o lfaen y llys yn Clitheroe, y dydd o'r blaen, ar gyhuddiad o beri poen di- angenrhaid i anifeiliaid. Dywedodd heddwas y gwelodd Cook yn gyru nifer o wartheg drwy'r stryd i arwerthiant yn Clitheroe. Yr oedd pyrsau tair o'r gwartheg yn orlawn o laeth, ac ym- ddangosai'r anifeiliaid fel mewn poan Yn ddiueddarach aeth y Prif Gwnstabl at y gwartheg ac archwiliodd hwy a chanfu fod eu tethi wedi eu selio i fyny. j Dirwywyd Cook i bum' swllt a'r costau, a dywedodd yr ynadon wrtho ei fod yn euog o'r weithred fwyat anfad y gellid meddwl am dani. Rheithor yn Gwenwyno'i Hun. Y mae y Parch Godfrey John Bid- dulph, rheithor, a drigai yn Stretton Grandeson, wedi gwenwyno'i hun. Yr oedd yn dioddef oddiwrth afiechyd an- feddyginiaethol, a chredir mai hyny oedd \r achos o'r weithred. Dyn di- briod oedd y rheithor, ac yr oedd yn byw ar ei ben ei hun fel meudwy. Ni chadwai na gwas na morwyn ac nis elai allan o'r ty ond anfynych iawn. Caed ef yn farw yn ei wely a chwpan a gwn- wyn wedi bod ynddi wrth ochr y gwely. + Enwogrwydd Mr Lloyd George Yn nghynhadledd genedlaethol y j Bedyddwyr, a gynhaliwyd yn ddiwedd- ar yn Stockholm, cytarfu y Parch E. O. Thomas, Caerfyrddin, a'r Parch D. G. Whittingbill, llywydd Coleg y Bedydd- wyr yn Rhutain, o dan nawdd Undeb y Bedyddwyr Americanaidd. a gofynodd Mr VVhitlinghill i Mr Thoinas pwy tyhed feddyliai ef oedd y dyn mwyaf poblogaidd yn I tali 'i Dywedodd Mr Thomas nas gwydd-ii, ac atebodd Mr Whittinghill mai Mr L'oyd George. Dywed y bob!, meddai et, mai mesurau fel blwvdd-dal yr hen, yr Yswiriant C enedlaethol, a phethau o'r fath sydd eisieu yn Itali. Pan mae Mr Lloyd George yn siarad yn Nhy'r Cyffredin neu tuallm i'r Senedd arg reffir ei ar- eithiau bo!"> gair yn newyddiaduron Itali. Rhoddir mwy o le i'w areithiau ynddynt nac i areithiau Piif Weinidog Itali ei hun, a darllenir hwy gan y b bl gydag awch. # Claddediggeth John Jones ("Coch Bach y Bala") Claddwyd gweddillion John Jones, yr hwn a gytenwid Coch Bach y Bala," yn nivnwcnt Llanelidan, ger Rhuthin, ddydd Gwener diweddaf. Gwasanaethid yn y tioty gan y Parch. L. O. H. Pryce, Warden Rhuthin, ac yn y tynwent gan Reithor Llanelidan. Cymerodd y seremorii le yn gynar iawn y bore, ac nid oedd ond ychydig iawn o wyddfodolion yn bresenoi. + Efrydydd Cymreig Llwyddianus. Y mae awdurdodau Coleg yr lesu. Rhydychen, wedi cynyg ysgoloriaeth gwerth 8op. i Mr Meurig Owen, efrydydd ieuanc o Y sol y Friars, Ban- gor. Mab ydyw i Mr J. T. Owen, adeiladydd, LUnfairfechan. Yr oedd yn ail ar restr anrhydeddus a: holiad y Bwrdd Cdnol Cymreig. Gael Corff ger Llandudno. Caed corff dyn ar y traeth gyieibyn a'r chwarel sydd ar y Little Orme's Head, y dydd o'r blaen. Bernid mai un o'r tri a syrthiodd i'r mor beth amser vn ol o gwch y Hong Comber ydoedd. Achubwyd y ddau arall, ond methwyd a dod o hyd i'r trydydd er i'r bywydfab fyud alian i chwiliu am danu.

ARAITH FAWR MR. LLOYD GEORGE.

| ' Yswiriant Genedlaethol.…

Digwyddiad Ofnadwy yn Lerpwl.

- - _- -CYMANFA DDIRWESTOL…

Advertising

Prawf y Dyn Saethodd "Coch…