Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Cyngor Dosbarth Lley-ï

News
Cite
Share

Cyngor Dosbarth Lley-ï Dydd Mercher, Hyd. I af,-yI r J. j Hughes Parry yn y gadair. > Y Ddeiseb o Abersocli,. -Antonai C)-nz,c)r Plwyf Abersoch i ddiolch am i'r Cyngor Dosbarth ohirio gweithredu ar bvvys deiseb antonwyd o barthed i r cyflenwad dwr yno. Hoaai y Cyngor Plwyf foJ y ddeiseb wedi ei harwyddo gan rai na feddent unrhyw fudd yn y mater, a hefyd gan blant. Nid odd chtvaith le i Kwyno oherwydd prinder dwr yn ystod misoedd yr haf. Gotynai y Cyngor Plwyf am g-aniatad i anfon dir- i pi wyaeth i roi y miter o fl.ien v Cyngor Dosbarth —Cefnogwvd y l'ythvr gan Mr W. Williams, yr h .vn ddywedodd fod amryw o'r trillion a'r ymwelwyr ddeuent i Abersoch yn wast-afTus iawn gyda'r dwr. DefnyJdi ti rhai o honynt, medd ii ef, gvmaint a thri chan' galwyo mewn diwrnod. Yr oedd pobi vn c-iel eu cosbi me vn trefi am ast,,if fa ».h\ t. Bydd.ii yno dd'ifon o dclwr i h;i% b, ond iddo gael ei dJefoyddio'n Gallai sicrhau y Cyngor nad 'edd achns o gwbl i g-wyno o'i fiet-w. dd.—Gadavwd y mater ar hyny. l'oll,ll'ydtlyil-PU;'i.r o.:1J Cynor Piwyf Llangybi wedi anfon i hysbysu nad oeddynt yn foddion cyfranu tuag at y bont fvvriadedig yn Tyddyn-y-Felin, gan y credent mai dyledswy'dd v Cyngor Dosbarth oedd gwneud pob pont angenrheidiol Vr oedd Cyngor Plwyf Carnguwch yn ffafrio) iawn i'r bont, ac yr ocddynt yn barod i gyfranu tuag ati. Sylwodd Mr J. Pritchard fod angen niawr am ar hvn o bryd. Pan fyddai liifog-ydd I haid ryddai cario'r plant i'r ysgol trvvy yr aton, ac yr oedd yn beiygl i'w bywyd, Gohiriodd y Cyngor y mater am fis. Edryh Tui. — Msj^rifenai Bwrdd y LTywcd: aeth Leol i hysbysu y deuai eu Haroiygydd (Dr Morgan Rees) drwy y dosbarth yn luan i edrych i mewn i gyflwr v tai. — Cyfarwyddodd y Bwrdd fod ei swyddog hwy i rol bob cymorth allai i'r Arolygydd. DlJir Ghfh>nwud Sum. — Unwaith yn rhagor buwyd yn t'afod y cwestiwn o gyflenwad dwr i Sarn a'r Rhiw. Yr oedd Mr O. Jones yn honi fod digon o ddwr yn ffrwd, Meillteyrn at bob angen, ac fod pob rheswm yn dweyd fed dwr rhedegog yn llawer gwell na dwr geid o shiafft wedi ei dori. Credai ef fod yn hen bryd gwneyd rhywbeth ynglyn a'r mater bellach heblaw siarad. Yr oedd y cwesti wn yn cael ei drafod ar hyd y blynyddau, ond dim yitiarferol yn cael ei fieyd -Lliti) ond siarad a siatad byth ac yn bélrhaus, -Sylwodd Mr J. R. Jones y deallai ef mai y ffermwyr oedd yn erbyn y dwr-gyflenwad bwriadcdig ac nid y pentrefwyr. Byddai raid cael mwy nag un pwmp, os mai pwmp ben- derfyniTl gael, un ymhob pen i'r pentret. Byddai cludo'r dwr o'r rtwrdd trwy beipiau yn llawer rhatach a gwell vn ei farn ef.Dywedt)dd yr Aroiygydd fod dwr ffr" d yn hollol bur, ac y buasai vn well na thori shiafft, gan na fyddai hwnw ond bas ac anfoddiiaol ar y goreu. Yr oedd yr eiddo'n awr yn nwylo perchen- ogion newydd, a chredai ef y byddent yn foddion i'r ffrwd gael ei defnyddio. Awgrymai Mr J. T. Jones eu bod yn ofyn yn gyntaf i Mr Wynne Finch neu ei gynrychiolydd -Peiiderfyt)w),d gweithredu yn unol a'r awgrymiad. < o Chirtloj -G ah\ yd S) I IV gan Mr i¡ 0. Robei ts at y perygl a'r anhwylus- dod mawr achosid yn Stesift Chvvilog, I i oherwydd fod trenail yn cael eu gadatl ar draws y ffordd yno, vveilhiau am amser maith, ac yn iirbenig ganol dydd I oedd o,ant, ) n got tod croesi 'r ffordd rnwng y tryciau with fynd a dod o'r ysgol a byddai damwain yn sicr o dd gwvdd yn hwyr neu hvvyrach. Wedi hyny etallai byddai gwelliant yn cym- cryll lie, 001.1 yr oedd yn resyo o beth is byddai raid i un goli. ei bywyd cyn y i ceid gueilidot oedd rnor angemheidiol. Yn unol ag awgrymiad y Clerc gadawyd y mater yn llonydd am fis, er rhoi cyfle i Reolwyr yr Ysgol a r Cyngor Plwyt i anfon protest.

Advertising