Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR. ! I

- - - I NODION A HANESION.…

. -=- -.-:- -,- t.-:"-=-.:-==-"':="""'=-…

-v-1 Ysgol Amaethyddol Madryn…

Diwedd Trychinebus "Coch Bach…

News
Cite
Share

Diwedd Trychinebus "Coch Bach y Bala." CAEL EI SAETHU'N FARW. Yn g-ynar i-i e dydd Mawrth diang- odd John Jones ("Coch Bach y Bala ") o garchar Rhuthin. Buwyd yn cbwilio am dano am ddyddiau, a dydJ Sadwrn saetlnvyd ef yn farw ger Llanfair, Dyffryn Clwyd. Yr oedd yn cael ei gadw ar ail Jawr y carchar, ac odditnn y gell y mae llaethdy a gedwir gan un Mr Richards Pan aeth y Prif Wyliwr i mewn chwar- ter wedi pump y boreu canfu gell John Jones yn wag. Yr oedd twll wedi ei dori drwy tur un droedfedd ar bym- theg. Ymwthiodd y carcharor drwy y twll hwn, ag oedd tua deuddeg mod- fedd o gylch fesur, a thrwy gymorth rhaff a wnaeth gyda'r dillad gwely, disgynoad 1 lawr ) fuarth oedd tua phedair troedfedd ar hugain islaw. Wedi hyny, gyda'r rhaff drachefn, dringodd i ben mur uchel, a neidiodd ar ben to y gegin oddiarno. Wedi hyny, llithrodd i lawr hyd bibell oedd ar y mur nes yr oedd tuallan i furiau'r car- char. Ar ol bod yn chwilio km dano am ddyddiau deailwyd ei tod yn y co d ger Neuadd Nantclwyd, a daeth nifer fawr o bobl i gadw gwyliadwriaeth ar v lie. Foreu Sadwrn gwelwyd ef gan ddwy foneddiges ger ffarm Nantclwyd Ucha, a dywedasant am dano wrth Mr Jones Bateman, Eyarth Park, yr hwn oedd yn mynd i saethu petris, a chanddo wn gydag ef. Daeth Mr Bateman ar ei diaws yn nghwr y coed, a siaradodd gydag ef. Gofynodd i'r carcharor, gan yr hwn yr oedd ffon, ddod gydag ef yn dawel, ond tarawodd Mr Bateman yn ei geg a chychwynodd redeg ymaith. Saethwyd ef yn ei goes islaw i'w ben glin, a syrthiodd i lawr. Aeth yr ergyd drwy ei goes gan dori'r wythien, a gwaedodd i farwolaeth mewn byr amser. Yr oedd yn amlwg fod y carcharor mewn gwendid mawr, yr oedd ei rudd- iau'n bantiog, ac o liw llwyd-felyn, Yr oedd yn ei feddiant ddarn o well- aif, siwgwr, ychydig o ymenyn, blwch matsus, hen got, potel o ddwr, a photel o mithylakd spirits. Yr oedd yn eglur y dioddefodd gyni mawr er pan y di- angodd o'r carchar. Nid oedd ganddo nemor ddim am dano ond hen g6t oedd wedi ei lladrata a darn o sach, ac yr oedd gwaed ar ranau o honynt. Y TRENGHOLIAD. I Ddoe cynhaliwyd trengholiad ar gorff y trancedig yn Nhloty Rhuthin. Ni chaniatawyd ond i ychydig gael myn'd i mewn i'r ystafell, er fod dydd- ordeb anghyffredin yn cael ei gymeryd yn y gweithrediadau. Buwyd am amser maith yn gwrando tystiolaethau gan lywodraethwr y car- char, y merched a .welsant y carcharor ffoedig, a chan Mr. Jones Bateman, y dyn ieuanc a'i saethodd, yn ol y tystiol- aethau, mewn hunan-amddiffyniad. Dywedodd Mr. Bateman iddc fyn'd at y carcharor a cheisio ganddo droi'n ol, ond bygythiodd ei ladd gan dynu erfyn o'i boced. Tybiodd y tyst mai ilawddryll ydoedd Pan welodd v car- charor yn myn'd tros y clawdd ceisiodd y tyst ei rwystro, ond tarawyd ef yn ei wyneb hefo ffon. Yna saethodd y tyst ef yn ei goes. Saethodd ef mewn hunan-amddiffyniad. Nid damwain ydoedd o gwbl. Bu y rheithwyr am awr yn ystyried y tystiolaethau, ac wedi ymgynghori a'r crwner ddwywaith pasiwyd rhcithfarn o ddynladdiad yn trbyn Jones Baternan. -0--

Camgymeriad Difrifol ym II…

- - - _ Llys y Man-ddy ledion…

Wyth mewn Un Ystafeli Wely.

Troion Rhyfedd yn Blackburn.

Cyngor Trefol Pwllheli.

Deunaw wedi Boddl.