Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR. ! I

- - - I NODION A HANESION.…

News
Cite
Share

NODION A HANESION. Marw Hen Weinidog. Ddydd Mawrth diweddaf, bu farw y Parch William Jones, Aberystwyth, yn 93 mlwydd oed. Yr oedd yn un o weinidogion hynaf y Methodistiaid Calfinaidd. 0 Gaerfyrddin y daethai i Aberystwyth. Cafodd ei ordeinio yn 1870. Hyd yn ddiweddar iawn yr oedd Mr Jones yn mwynhau iechyd rhagorol. + Dal Modurwr Cyfrwys. Yn Chester, yr wythnos ddiweddaf, dirwywyd Charles Elliot Geach, am yr hwn y dywedwyd y bu'r heddgeidwaid yn chwilio am dros dri mis, i 3op am oryru ac am beidio stopio pan alwyd arno. Gyrodd y ditfynydd, meddid, heibio'r heddgeidwaid, ac wedi mynd ychydig bellder o ftordd newidiai y rhif ar ei todur. Teulu Anffodus. Ddechreu'r wythnos o'r blaen svtth- iodd bachgen bychan o'r enw Evan Sawyer, o'r tren pan yn trafaelio rhwng Llandudno a Llanrwst, a chafodd ei niweidio'n ddifrifol iawn Beth amser yn ol cyfarfu ei dad a damwain gyda beisicl a thaflodd ei ysgwydd o'i lie, a chafodd ei frawd gic gan geffyl nes tori ei goes. Yn ei Wely'n Tdiogel. Achoswyd peth pryder yn nghymdog- aeth Llanrwst, ddechreu'r wythnos o'r blaen, pan wnaed yn hyshys fod gwas ffarm o'r lie ar goll. Bu oddeutu tri ugain o bobl allan bion drwy'r nos yn chwilio am dano yn y coed, llynau a'r afonydd, ond methant yn lan a'i weld yn unman. Pan ddaeth y fintai flinedig i'r ffarm. tua thri o'r gloch y bore cawsant y dyn yn cysgu'n dawel yn ei wely. if Calon Drom. Wrth roi ei dystiolaeth mewn tren?- holiad ar gorff un o'r enw E!ias Wood, 24 mlwydd oed, yn Darwen yr wythnos ddiweddaf, dywedai Dr Haworth fod calon y trancedig yn pwyso gymaint ddwywaith a chalon dyn cyffredin o'r un bwysau ag ef. Credai fod calon y dyn wedi chwyddo WI th iddo weithio'n rhy galed. Dywedir na chlywyd am achos cyffelyb erioed o'r blaen. Damwain i Agerlong Fawr. Digwyddodd damwain i'r agerlong i Afric, a berthyn i linell y White Star. pan oedd ar fin cychwyn al'an o Lerpvvl j am Awstralia ddydd lau. Yr odd yn cael ei thynu allan o'r Canada Dock, ond yr oedd y llanw mor uchel ar gorlif mor gryf fel y rhoes dro disym- wth arni nes y suddodd pen blaen y llong i'r llaid yn agos i'r fynedfa i'r doc. Methwyd a'i chael oddiyno er CJeI cynorthwy deuddeg o tug-boat*. Achos- odd y ddamwain fraw ac anhwylusdod mawr i'r teithwyr Iwriadent hwylio allan gyda'r llong. Curo Ysgolfeistres. Am fod ei bachgen wedi cael ei ger- yddu yn yr ysg-ol .eth Mrs Devonshire, dynes o Heywood, i'r yss;ol a rhoes gurfa i'r athraues. Yr oedd wedi duo ei lfyiraid, a hu'r ferch ieuanc yn ei gwely am ddyddiau ar 01 y gyrfa. Dygwyd Mrs Devonshire o flaen y llys, ac addefai yno ei bod wedi curo'r athrawes ond nad oedd wedi ei tharo mor eger ag y carasai fod wedi gwneud. Yr oedd ei bachgen, meddai hi, wedi ei guro'n ddifrifol. Yr oedd briwiau ar ei wddf a'i wyneb. Gwnaed i'r gyhudd- edig dalu'r costau. Trycbineb Mewn Gwesty. Y mae cryn ddirgehvch o b-irthed i farwolaeth bachgen, yr hwn a gaed yn farw wrth ochr. ei fam mewn gwesty yn King's Cross, Llundain. Y mae'r fam yn yr ysbyty yn dioddef oddiwrth clTeith- iau gwenwyn. Yn y trengholiad gyn- haliwyd ar gorft" y bachgen dywedai chwaer ei fam, gyda'r hon v bu'r j bachgen yn treulio ei wyliau, fod y fam yn is-I iawn ei hysbryd, ar 01 i'w phlentyn fynd oddiyno i'r ysg-ol yn Horsham. Aeth iNIrs Gove, y fam oddiyno ymhen y deuddydd, ac nis gwelodd y dyst hi drachefn ond yn yr ysbyty. Tystiwyd gan yr heddlu a meddyg y caed morphia yn yr ystafeli yn y gwesty lie yr oedd y ddau yn aros. ond nad oedd 01 gwenwyn ar y bach- gen. Yr oedd cadach poced wedi ei gwthio i'w wddf, a bernid mai mygu i farwolaeth a wnaeth. Gohiriwyd y trengholiad hyd Hydte! wiain. Marw o Hiraeth. Ddechreu'r wvthnos o'r blaen bu farw geneth f, h i'r Parch R. T. Howells, ficer eglwys St Luc, Cil- fynydd, Rhondda. KffeithiodJ ei mar- wolaeth gymaint ar ei thad tel y tarawyd et yn wael iawn, a chymerwyd et i'r ysbytty yr. Nghaerdydd, lie bu farw. Gedy Mr. Howells ar ei ol weddw a thri o blant. Yr Ysgotyn yn Llundain. Yr oedd Ysgotyn o'r enw David McNickol yn aros yn Llundain am ddeuddydd neu dri, yr wythnos ddi- weddaf, ar ei ffordd gartret i'r Ysgot- land o'r Amerig. Un diwrnod aeth i arwerthiant oedd yn cael ei chynal mewn i lIe neillduol yno, a phrynodd un o'r pethati id ar %t e! th Honai nad oedd wedi cael newid o'r sofren a roes i I dalu am y teclyn, ac aeth yn ymrafael ffyrnig ) n yr ystafeli. Y diwedd fu i'r Ysgotyn gael tori ei drwyn, ac i un o'r enw Daniel O'Leary gael ei gymeryd i garcliJtr am ymoscd arno. JL Wedi Maith Flvnyddau. Hysbysir 0 New Zealand fod y Ilon^r Marlborough, o (iiasgow, yr hon aeth ar goll ar ol gad,tel Lyttleton, New Zealand ar lonawr I gfed, 1890, wedi ei darganfod yn agos i benrhyn Dorn, gydag ugain o gyfF ynddi—y cr.awd wedi mynd yn llvvyr oddiar yr esgyrn. Yr oedd 33 o griw ar y llong ptin gych- wynodd o Lytt!eton, o dan ofal Capten Howard, gyda Uwyth o gig rhewedig a gwlan Diflanodd ac ni chlywyd dim o'i hanes hyd yn awr. < Dau Negro Arswydus. Yr oeddf dau Negro o'r enw Walter a Willie jones, wedi bod yn yfed whisci a chware cardiau mewn caban yn Har- riston, Mississippi, ac ar ol colli eu holl arian dechreuasant saethu y rhai oedd yn y lie. Lladdasant dri o'r rhai oedd yuo, ac wedi hyny aethant allan gan saethu at bob creadur byw a welent. Lladdasant naw o bersonau a niweid- iasant ugain eraill. Daeth tort fawr allan i'w herlid ymhen ysbaid, a gvvarchaewyd arnynt mewn hen felin. Llwyddwyd i'w cael oddiyno, a chrog- wyd y ddau yn ddiymdroi Trychineb mewn Pentref yn yr. Iwerddon. Yn Geashill, Kin £ r'y> Connty, v dydd o r blaen cynhelid trenyholiad ar L)i If hen wraig o'r enw Elizabeth Piende, gast. Ar ddiwedd y trengholiad cym- erwyd ei brawd i'r ddalfa. Yr oedd corff yr hen wraig wedi ei gael mewn ffos, ac mewn ymchwiliad blaenorol yr oedd ei brawd wedi dweyd mai syrthio wnaeth wrth nol y tuwch o'r cae, ond cyhuddir ef zan y Goron o'i churo i I farwolaeth. Tystiwyd y cantu yr hedd- geidwaid ddarnau o goed yn y ty a gwaed a pheth gwallt dynol arnynt. Lladd Saith hefo Bwyell. Mewn ffarm ym mhentret Basbrige. ger Nantes, lladdood bachgen pvmtheg oed deulu o saith hefo bwyell. Pan gymerwyd ef i'r ddalfa addetodd ei tod yn euog o'r erchvllwaith. Yr oedd y bachgen yn yweini hefo'r teulu, a phan oedd efe a'i teistr yn gweithio gyda'u gilydd aeth yn gweryl rhyngynt. Cyd- iodd y bachgen mewn hwyell a thorodd wddf ei feistr gyda hi. Wedi hyny aeth i'r gegin a llofruddiodd ei feistres a'r forwyn. Wedi hyny aeth i ystafeli lie yr oedd mam oedranus y ffarmwr, a gwnaeth yr un anfadwaith arni hithau. Yna aeth i ystafeli lie yr oedd tri o blant bvchain rhwng dwy flwydd ac wyth mlwydd oed, a lladdodd y rheini hefyd bob un. Hoedl Ci. Clywai ffarmwr yn Great Cliffton, Cumberland, swn tebyg i gi yn cyfarth yn wanaidd mewn traen yn ei gae, ac wedi ago- y draen canfu gi bychan o fewn can llath a haner i'r genau. Yr oedd y ci wedi mynd mor deneu fel nad oedd ond croen am yr esgyrn, ond adferodd gnawd a ne; th o da i diiniaeth ofalus. Collvvyd y ci rhyw bythefnos yn flaenorol gan lowr. Bernir iddo redeg ar ol cwnhingen i'r draen a methu dod allan. Bu yno am ddeunaw niwrnod. Hongiau wrth y Tren. Pan gvrhaeddodd yr Link Mail i Crewe o Euston yn gynar fore Gwener diweddaf, canfu swyddogion yr orsaf ddyn ieuanc o Rwsiad yn haner marw I rhwng y peuiant a'r cerbyd agosaf. Yr oedd wedi trafaelio felly trwy'r nos bellder o 1^8 o filliiroedd gan hongian wrth y iheiliau rhwng peiriant y tren a'r cerbyd agosaf at^. Yr mae'r huh Jlail yn trafacho yn 01 mwy na thri- ugain miMtiryr IUT am deirawr, ac yr oedd y dyn dioddef yn enbyd oddi- th oerni. Yr oedd yn wlyb at y! croen ac wed; ei orchuddio gan lwch g-L) Buwyd i ir cyn y gallwyd ei ;Adrer i siarad. Dywedai fod arno eisieu I iiiynd at ei deulu < Wallasey. Yn stes- il). Euston clvvvodd yriedydd y tren yn d evd y bwtiadai stopio yn Crewe, a ph^uderlynodd s^eisio mynd gyda'r tren hwmv. ^'niuthiodd rhwng y peiriant a'r cerbyd a phnn gychwynodd y tren neidiodd ar reiliau y peiriant, a dali dd ei afael yr holl ffordd. Dygwyd ef o flaen y llys am drafaelio heb diced, ond gollvngwyd ef yn rhydd, yr ynad yn I sylwi ei (Q wedi y. el di-on o ^csb. i

. -=- -.-:- -,- t.-:"-=-.:-==-"':="""'=-…

-v-1 Ysgol Amaethyddol Madryn…

Diwedd Trychinebus "Coch Bach…

Camgymeriad Difrifol ym II…

- - - _ Llys y Man-ddy ledion…

Wyth mewn Un Ystafeli Wely.

Troion Rhyfedd yn Blackburn.

Cyngor Trefol Pwllheli.

Deunaw wedi Boddl.