Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Neillduo Cenhadwr Medd-1 ygol.…

News
Cite
Share

Neillduo Cenhadwr Medd- ygol. PAGAN AC LNID PANEL. JJiwrnod i w gotio yn hir yn Porttncrwtc eedd dydd lau, y ^Sain o'r mia hwn (Medi) sef di- wrnod ueillduo Dr Garth Ap Thomas, mab hyn- af y Parch Keiuiou Thomas, Menai Bridge, i lafurio yn y maea cenhad'd f?l Oahadwr JedJ- ygol o d&n nawdd Cyudeithas Ceuh?dol Llun- daiD, yn India. Cynhaliwyd y cyf irfod am 2 j yn nghapel Siloh. o dan lywyddiaeth y Parch Hugh Davies, Abererch. Deelireuwyd trwy ddarllen a gweddio gan y Patch Tom Davies, Horeb a Bwleh-y-groes, Aberteiti. Wedi cael yohydig eiriau ga-i y llywydd, traddododd y Prifathraw T. Rees, Culeg Bala- Banger, bregerh hyood bwrpast/l i'r aehtysui- a gwir etfeithiol. Yn dilyn cyflwynodd Mr David Evans, (lime-)n liynaf Si!uli, ii-,irhf,i,)n i I),- (;a.rtli Ap Thomas, ar ran pobi ieu=inc ?iilou. sof Fountain Pendrudfawr a lkihl hardd, yn gertiedig ar un ac yu argratledig ar y i;a!l, auh ysur eu oyfl.vyu j iad. Cydoabyddodd ei ddiolchgarwcl: am yr an- rhegion a theimiadnu da. ei gyfeillion ieuaingc mewn araith deimladwy ac enillg.tr. Yn Siloh y dochreuodd efe gymetyd rhan gyhoeddns gyda chrefydd, ac y dechrcuodtl i,regetbu. Dyna hefyd oedrl yn cyfrif am iod y cyfarfod hwn yn Cad ei gyuhal yu Sil<>h. Yna. darllenodd y Parch J. T. Jones, B A., Llanelli, lythyr a ddaeth oddiwtth y Parch Hopkyn Rees, o Chioa, i'r Cenhadwr ieuanc, ar gyfer dydd ei neillduad i'r gwaith mawr. Da oedd cael cytie i vvrmdo darllenUd y fath lythyr mor ragorol ei yspryd Cafwyd ychydig eitiau gan y Parch D. E. Pugh, Meaai Bridge, yn amlygu teiinladau a dymaniadau da gweimdogioa Alon. Wedi i'r Parch Keinioo Thomas hysbysu y trefniadau am y gweddill o'r dydd a chytlwyno ei ddiolchgar- wch i bawb oedd wedi daugos eu dymuniadau da mewn rhoddi eu presenoideb ya y cyfarfod, terfynwyd trwy weddi gan y Parch T. (i. Evans, Aberaeron. J'aeth cynulhad mawr yrighyd, illwy Dag allai fyned i'r capel, a chaf- wyd cyfarfod gwir feadithiol. YR AIL GYFARFOD. Trwy garedigrwydd y I rodyr Methodibtaidd, cafwyd benthyg capel Bythama i gynal y cyfar- fod hwn. Dechreuvvyd am (;.30, y Parch Keiu- ion Tlioiraa yu liywyddu. Cyflawnwyd y rhanau arweiniol i'r gwasan- aeth gan y Parch J. Ellis Williams, Pendref, Bangor. Yn dilyn cafwyd unereliiad gan Dr Waidlow Thompson ar y Maes C-uhadol y inae Dr Thoinos ar fedr myned i lafurio yuo. Yr oedd y darluniad mor fyw fel nad a yn anghof gan y rhai a'i clywodd. Yna cafwyd anerchiad gan y Cenhadwr ieuanc a dangosodd yn eglur ei fod yn llawn yspryd y gwaith mawr, yn yspryd y C'enhadon Cymrcig sydd wedi ei lfaenu. Y D dilyn traddodwyd pregeth Genharlol gm y Parch T. Eynon Davies, Llundain. ac yr oedd hi yu bregeth lymus a dylanwadol iawn. A rhoes y Parch Keinion Thomas anerchiad wedi dyweyd cysQaint ni raid dyweyd mai da cedd bod juo, Gobeithiwn y bydd i'r cyfarfodydd fod yn feddion etfeithiol i symbylu i lafur helaethach o bl-iid yr Achos Cenhadol Mae Dr. Thomas yn wr ieuanc dymunol iawn, ac wedi penderfynu rhoi ei oreu mewn gallu a dj&g ar allor gwasanaeth ei Arglwydd yn y Maes Cenhadol. Y Pagan ac Did y Panel sydd i gael y fiaenoriaeth ganddo ef. Mae ein cyfaiil ieuanc wedi profi ei hun yn fyfyriwr caled a llwyddianus, fel y mac ei yrfa addysgol wedi bod yn un hynod ddisglaer. Ac wedi gorphpn ei addysg cafodd brotiad mewn bod yu f^'ddyg mewn yshytty yn Edinburgh am gyfwod. Teimlid dyddordeb yn y cyfarfod am fod llawer yn gwybod fod y Parch Keinion Thomas ei hun wedi rhoi sylw neillduol i'r achos cen- hadol ar hycl y blynyddau, a llafurio llawer o'i blaid, yn gystal a bod Mrs. Thomas, ei anwyl bnod yn un o'r bonedd'gesau hyny sydd yn caru gwneuthur daioni a chyfrauu heb fod ami eisieu ciie, udganu ei chlodydd o'i blaen. Bendith gyfoethog yr Arglwydd a fyddo yn dilyn cainra'i y Cenhadwr hwu a'r fonedd:ges ieuanc y ruae yn fwriadu ei chymeryd yn wraig i tyned i'w gaulyn. Ni iidvlui anghofio y caredigrwydd mawr a ddangosodd cyfeiUion Siloh ac eraill i'r ymwel- wyr—. H D.

Advertising