Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI. !

I ABERDARON. I

BOTTWNOG.-I

-0-I LL1THFAEN.

-o--I RHYDYCLAFDY.I

I Priodas Rheithor Oedranus.

-0 - I Tario'r Ffyrdd. I

-v-i Gwroldeb Gwraig Oedranus

Cymanfa Undeb Ysgolion i Annibynwyr…

Cybi bron Ciplo.

Mr. Lloyd George ac Arglwydd…

Nodion olr " Drych."I

I -Manion.

-o Iabolpgiab.I

Advertising

Advertising
Cite
Share

PWLLHELI EVENING SCHOOL. (Under the Carnarvonshire County Council) SESSION 1913-14. CLASSES will be held in the follow- ing subjects, and any other subject if 20 pupils signify their intention of joi ling :— I English. Commercial Arithmetic. Navigation. Theory of Music. Woodwork. Drawing. Shorthand and Type Writing. Book keeping. Dressmaking. Cookery. Laundry. j Knitting. Needlework (Plain and Fancy). A fee of 2s. 6J. for each pupil will be charged, which will be returned at the end of the c,,iucse if the pupil has made 75 per cent of the possible number of attendance. Applications are invited for i.e post of Teachers for the several classes. All names to be sent as soon -As pos- sible to E. JONES-GRIFFITH, Troedyrallt School, Pwllheli, Ysgol Nos Pwllheli (dan nawdd Cyngor Sir Caernarfon). TYMOR 1913 14. CYNHELIR DOSBARTHIADAU yn | c y testynau caulynol, neu unrhyw destyn arall, os y gellir cael 20 o ddis- gyblion i ymuno :— Saesneg. Rhifyddiaeth Fasnachol. Morwriaeth. Eltenau Cerddoriaeth. Gwaith Coed. Arluniaeth LIaw Fer a Type Writing. Cadw Llyfrau Masnachwyr. Gwneud Diiladau Merched. Coginiaeth. Golchi. Gwau. Gwrniadwaith (Plaen a Ffansi). Codir tal o 2s. 6c. am bob disgybl," yr hwn swm a ddychwelir yn ol ar der- tyn y cwrs os bydd y disgybl wedi presenoli ei hun 75 y cant o'r presenol- deb posibl. Gwahoddir ceisiadau am y swydd o Athrawon i'r gwahanol ddosbarthiadau. Yr enwau i'w hanfon mor fuan ag y bydd modd i E. JONES-GRIFFITH, Ysgol Troedyrallt, Pwllheli. YMRYSONFA Cwn Defaid LLITHFAEN, Dydd Sadwrn, Hydref lleg. GWOBRWYON RHAGOROL. Manylion llawn oddiwrth yr Ysgrif enydd :—Mr David Williams, Victoria Terrace, Llithfaen. GRAND vlllJVi AND ROWISG RACES IN THE Inner Harbour, ON THURSDAY NEXT, Sept. 25th, 1913. i.-Sailitig Race for Boats up to 26 ft. overall. 2 -International Rowing Race (four- oared boats) between English, Welsh, Irish, Scotch, Danes aud Dutch crews. Sailing Boat Race to start 3-15 p.m. prompt. Rowing R c: immediately after. Substantial Prizes to be distributed after the races. Starters :—Capt. D. O. Evans and Mr W. W. Jones. Wanted. TMPROYER to the Grocery and Pro- 1- vision Trade. Apply to J. Thomas, The Pioneer Stores, Maes, Pwllheli. TAILOR wanted, good general hand. Permanency to suitable man. Apply- L. DAVIES, Taleifion, Pwllheli. SERVANTS of all classes for London, Manchester. Shrewsbury, & Pwll- heli district. Apply -Tils!ey, The Registry, Pwllhcli. To be Let. MADRYN HOUSE, South Beach, .l Pwllhcli. Favourable terms. Immediate possession. Apply to MR. LEWIS JONES, Preswylfa, Ala Road, Pwllheli. PARLOUR and Bedroom to let at moderate terms. Apply 'Udgorn' Office, Pwllheli. flij DYMUNIR HYSBYSU FOD YN OWEN'S GARAGE, Station Square, Pwllheli, LE EANG A CHYFLEUS I OADW BICYCLES. Hefyd gwerthir pob math o accessot am brisiau rhesymol. Gymanfa Ddirwestol Gwynedd AC Undeb Dirwestol Merched Gog- ledd Gymru. Cynhelir y Gymaofa uchod YN MHWLLHELI, Hydref 7fed, 8fed, a'r 9fed, 1913. Disgwvlir nifer luosog o gynrychiolwyr o bob 1 han o Ogledd Cymru Ymhlith amn W o gytarfodydd eraill bwriedir cynal DAU GYFARFOD CYHOEDDUS YN Y NEUADD DREFOL, ac ymhlith amryw enwogion eraill dis- gwylir yr aelodau Seneddol canlynol i draddodi anerchiadau :— Syr HERBERT ROBERTS, Barwnig, A.S. (Llywydd y Gymanfa); Mr WILLIAM JONES, A.S. Mr ELLIS W. DAVIES, A.S. Parch C. SILVESTER HORNE, M.A., A.S. Mae y rhagolygon yn addawol iawn. Ceir manylion yn y Rhaglen, pris ic. (drwy'r post, i £ c.). Cynwysa restr o'r cyfarfodydd. &c., ac hefyd y Tonau a'r Emynuu. I'w chael gan yr Ysgrifen- yddion,— Parch D. W. Roberts, Drayton House. Pwllheli, Mr William Hughes, Awelon, Pwllheli.