Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI. !

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

PWLLHELI. GYHOb DDIADAU SABBOTHOL- Medi 28. Penlsn (A), am 10 a 6, Parch J. RhyJd rcb, Gweiiiidog.. Capel Seisoig (A.) Cardifi Road, am 11 a 6-30, Parch- Penmount (M.C.), am 10 a 6, Parch Robert Thomas, Talsamau. Salem (M.C.), am 10 a 6, Parch John Jones, Hyfrydle. Capel Seisnig (M.C.) Ala Road an il a 6-30, Pareli- Tabernacl (B.), am 10 a 6, Parch Seion (W.) am 10, Parch E. Mostyn J>nes, Gweinidog am 6, Mr W. G. Hughes, Cricc eth Htn Gapel y Bedyddwyr North Street, am 2, Ysgol. Yagol Genhadol (M.C.). and Strict, am 10 a 6, Mr H. E. Roberts, Pwllheli. Ysgol Genhadol North Street (A.), am 10 a 6 Cyfarfod Gweddi; am 2, Ysgol. South Keach (M.C.) am 2 a 6, Parch John Hnghes. Tarsia (M.C), am 10, Parch John Hughes. St. Pedr, 9-30 a 6 (Cymraeg), 11 a 6 (oeinti g) Parch. J. Edwarda, B. A., Ficer, a'r Par( h. T. Woodifgs, B.A., Curad. Cenhadaeth Lydewig; Noith Street, R.G., am 10-30, Offeren Sanctaidd, am 2, Ysgol am 6-30 Pregeth Gymraeg gan y Parch P. Merour, benedicsiwn. REGATTA.-Fel y gwelir oddiwrth ein colofnau hysbysiadol cynhelir ym- rysonfa gychod yn y porthladd ddydd Iau nesaf. Y CLWB CEIDWADOL.—Nos Iau nesaf bydd yr ystafell newydd sydd wedi ei hadeiladu mewn cysylitiad a'r Clwb Ceidwadol yn cael ei hagor yn ffurfiol gan Mr. Austin Lloyd Jones. COITO'R TLAWD.—Ddydd Iau diwedd- af, trwy garedigrwydd y Mri Andrews a'i Fab, cafodd deiliaid y Tloty bleser- daith i Glyn y-weddw, a rhoed gwledd iddynt yno. CYNGERDD —Nos Fawrth, yr 16eg cyfisol, cynhaliodd y Pierrots fu yn gwasanaethu yn y South Beach yn ys- tod yr haf eu cyngerdd ymadawol yn y. Neuadd Drefol. Lied wan oedd y cynhulliad. YMPUDO.—Yr wythnos hon y mae Mr Harry Parry, Ysgubor Wen Mr Hugh Roberts, Abererch Road Mrs Gwen Jones, Sand Street, a Miss Jennie Roberts, Morfa, yn ffarwelio a'u gwlad ac yn croesi'r werydd am wlad y Gor- Hewin pell. Dyniunwn iddynt fordaith gysurus a phob llwydd yn eu cartret newydd. IV L.i-vs, Cv>FRESTRIADOL—Cynhaliwyd dd Gwener diweddaf, ger- L- i-atham, Mr Cradoc Davies, a John Elias Jones yn ymddangos ar ran y Rhyddfrydwyr a Mr W. H. Wright, Caernarfon, a Mr E, Watkin ar ran y blaid Doriaidd. Yr oedd cynifer a 43 yn apelio am bleidlais fel lietywyr, seE 26 o Rhydfrydwyr a 17 o Doriaid. Bu i'r swyddog groesi 13 ohonynt allan am nad oeddynt yn talu mwy na 4s gc yr wythnos am eu He, ac yr oedd y rhan fwyaf ohonynt yn perthyn i'r blaid Doriaidd. Gwrthwynebai Mr Wright i weithiwr gael pleidlais am ei fod yn ddiweddar wedi bod yn derbyn cymorth plwyfol. Profodd y dyn na chafodd gymorth plwyfol yn ystod y 12 mis diweddaf. Ac wrth ganiatau ei bleid- lais gorchymynwyd i'r blaid arall dalu 5s at gostau. y dyn. Sylwodd Mr I Leatham yn llym y dylai y gwrthwyn- ebwyr gymeryd mwy o drafferth i sicrhau y ffeithiau yn hytrach na hys- bysu y ffaith iddo gael cymorth plwyfol mewn llys cyhoeddus. Derbyniodd y sylw y fath gymeradwyaeth yn y llys fel y bu raid i Mr Latham fygwth clirio I y llys os na cheid dystawrwydd. o

I ABERDARON. I

BOTTWNOG.-I

-0-I LL1THFAEN.

-o--I RHYDYCLAFDY.I

I Priodas Rheithor Oedranus.

-0 - I Tario'r Ffyrdd. I

-v-i Gwroldeb Gwraig Oedranus

Cymanfa Undeb Ysgolion i Annibynwyr…

Cybi bron Ciplo.

Mr. Lloyd George ac Arglwydd…

Nodion olr " Drych."I

I -Manion.

-o Iabolpgiab.I

Advertising