Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR. ! I

NODION A HANESION. I

Digwyddiad Ofnadwy yn Prestatyn.…

[No title]

Canfod yr Wddf - Dorclv Werthfawr.…

Ymryson Ehedeg.

Yr Hyn sydd ar Bwliheli I…

I Streic Gweithwyr y Rheil-Iffyrdd…

Bwrdd y Gwarcheidwaid. I

— y Odamwain hefo'r Tren yn…

[No title]

Gwelliant y Ddeddf Yswiriant.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Gwelliant y Ddeddf Yswir- iant. DYDDIAU PWYSIG YNGLYN AG YCHWANEGU BUDDION. HYDREF 12, Iqq (a)-Gall personau ddyfod yn Gyfran- vryr Go:h foddol hyd y dydJi. J hwn yrfool y graddegau is o gyfranu. Cyfyngid y fraint hon gan y Ddeddf wreiddiol (1911) i bersonau ddeuent yn Gyfran- wyr Gwirfoddol erbyn Ionawr 15 di- weddaf. Fe atelir y caniatad hwn yn derfynol ar ol Hvdref 12. Gellir cael manylion ynghylch y graddau gostyngol a chyffredin ond anfon at yr Y sg rif- enydd, Dirprwyaeth Y swiriant Cenedl- aethol Iechyd (Cymru). Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Ni fydd angen talu'r cludiad. (h) Hydd i bersonau ddeuant yn gyfran- wyr cnjlogednj ant u tio ryiiiii Prbyri y dyddiad hwn dalu cytraniadau yn ol y yradtkqau ci/ffredin, a deibyn baduion llawn,—am fod y dyddiad hwn wedi ei osod yn lle'r dyddiad (Gorffenaf I r: diweddaf) a ddarparwyd gan y Ddec' wreiddiol (i o i j). iJdF* HYDREF 13, 1913. Ar ac wedi'r dyddiad hwn, rhoddir buddion llawn mewn afiechyd (10s. yn yr wythnos i ddynion a 7s. 6c yn yr wythnos i ferched) i bob cyfranydd cyjlogedig Prydeinig dros 21 mlwydd oed a ddel yn yswiriedig cyn y dyddiad hwn,—am tod y darpariadau hyny yn y Ddeddf wreiddiol (1911) a ostyngai fuddion mewn afiechyd i bersonau dros 50 a phersonau dros 65 wedi eu dirymu. Gelwir sylw arbenig personau yswir- iedig a phersonau tebyg o yswirio, ac yo neilltuol bersonau rhydd iddyfod yn Gjifranwyr Gwirfoddol, at Ý dyddiau uchod, ac at fraint o ddyfod yn Gyfran- wyr Gwirfoddol yn ystod y cyfnod cyj- yngedig a ddiwedda Hydref 12, 1913. Dirprwyaeth Y swiriant Cenedlaethol lechyd (Cymru), Neuadd y Ddinas, Caerdydd, Medi 20, 1913. o

Cyhuddo Offeiriad o Lofruddiaeth.

Gyriedydd a Thaniwr yn Ymladd…

Gwrthod Pleidlais i Mr Ellis…

Llosgi i Farwolaeth mewn Cadair.