Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR. \

NODION A HANESION.

-_- - -_ -_-...;: -;:-I Am…

News
Cite
Share

Am Fynu cael Datgysylltiad Mewn cyfarfod mawr a gynhaliwyd yn yr Armvythig gan Bwyllgor Cymreig Cyngor Cenediaethol yr Eglwysi Rhydd- ion, ynghyda Phvvyllgor yr Ymgyrch o Blaid Datgysylltiad, pasiwyd condem- niad llym ar awgrymiad Arglwydd Lore- burn fod i Fesur Datgysylltiad yr Eglwys gael ei aberthu er mwyn hyr- wyddo Mesur Y mreolaeth i'r Iwerddon. Y Parch Elfed Lewis oedd yn llywyddu, ac yr oedd y Parch. F. B. Meyer (ysg- rifenydd anrhydeddus Cyngor Cened- laethol yr Eglwysi Rhyddion) yn bres- enol, ynghyd a Mr Towyn Jones, A.S., Dr. Mitchell (Southport), y Parch. Dr. Aaron Davies, y Parch. James Evans (ysgrifenydd Pwyllgor yr Ymgyrch), Mr George Hirat (ysgrifenydd yr Eglwys Rydd Genedlaethol), ac amryw wyr pwysig eraill. Ar gynygiad y Parch. 0 L. Roberts (Lerpwl), yn cael ei eiiio gan y Parch. D. Davies (Penarth), pasiwyd fod y cyfarfod yn dymuno datgan yn ddiam- wys nas gallai Cymru gydsynio i ohirio Mesur Datgysylltiad yr Eglwys, er rhoi ffordd i unrhyw fesur, nac mewn ystyr- iaeth i unrhyw blaid a'u bod yn galw ar i'r L'ywodraeth gyflawni ei haddew- idion i bymru, a'u bod yr un modd yn galw ar i'r Aelodau Cymreig edrych ar fad y Mesur yn cael ei basio'n ddeddf heb nnrhyw oediad na chytaddawd pellach. Hefyd, fod copiau o'r pender- fyniad yn cael ei anfon i'r Prif Weinid- og, yr Ysgrifenydd Cartrefol, Mr Lloyd George, Arglwydd Loreburn, a Chad- eirydd a Chwip y Blaid Gymreig. --0--

Cael ei Hamgylchu gan y Llanw.

jPrawf Dr. Hamilton.I

-0-Geneth yn Llosgi i Farwolaeth…

-I Cyfarfod Chwartero! Annib-|…

Mr. Hamlet Roberts a'rI Brenin.

Arddangosfa Amaethyddol I…

Advertising

Gwaredigaeth Gyffrous gyda…

ILlys Ynadol Pwllheli.