Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Shop Pwildefaid PWLLHELI. I SOOOOOOOOOOOOOOO <>c Dymunir gwneud yn hysbys y bydd y SALE YN DECHREU MEDI y laf, ac yn parhau am fis, Pryd y gwerthir allan Yr Holl Stoc YN MHOB CANGHEN. Gelwir sylw neillduol at y Nwydd- au canlynol JACKETS, COSTUMES, BLOUSES, A PROB MATH 0 DDILUQAU ISAF I FERCHED. HEFYD Carpets, Oilcloths, Mats a phoTopeth angenrheidiol at Dai. —n——M—■ ic^wregta Dflladau i Ddynion, BechgY-:t:1 a Plilant. SIWTIAU, CRYSAU, CAPIAU a HETIACJ ymhob dull. Esgidiau I Esgidiau! I ffitio pob oed a rhyw. Canoedd o barau i'w clirio yn riiad Deuwcli a gwelwcli trosoch oicli I unaiu David Williams. G t' f8:.1 i. wes y r G-walia, HEOL FAWR, PWLLM ELI. sy yn awr yn adored, ',I g kx, e iama'.i arbenig, ac wedi ei addurno o'r icwydd. CY F L' £ USTE *? A U R M AGOKO L- Breakfast, Luncheons, Pinners & Teas at moderate prices. Darperir gogyfer a phartion. Ystorfa Beisicls. Mrs. Wallis Thom:i", Percheno^es. cli^B AN E —. THE NEW INSECT KILLER. T TILLS Fleas, Lice, Moths, Blackbwtles and all Insects. NON-POISONUI'S. Sold by Chemists. Price 3,1., Bd. & 1,. Postage Id. G. W. Harrison, Chemist, Reading; Agent for Pwilheii :—J. BALDWIN JONES 56, Hgh t" pt IMPORTANT TO MOTHERS. K r I Mother who values the Rea?h otd C?-<t? ine!-e her should use 'RELTAELS" NURSBRY POMADE OD kills ail and Vermin, lit fit a:i ^-rcngtbens the Haw. Ir> TV. 4L;. ;>.1, M. r>-stage id.—«> VV. Oar-.••••>. 0 < tn. Suid by Chc»«.'«>s At ,-t w' ■ ?''t.: 'c.sPAI.?Wi?Jn?'?-. '? ? OdO-TY SCHOaLTFWLmELr The Staff is as follows Headmaster: Mr D. H. WILLIAMS, M.A. Miss MURIEL PRICE, B.A., Wales. MISS HANNAH ANTHONY, B A., WALES. Miss GRACE NEWTON, Hat" s" Landen. M iss ANNA DAVIES, Cookery Mistress. Mr REGINALD \V EVERATT, NI.SC., Wales. Mr. D. G. REYNOLDS, B.SC (I st llrtsS Hons) MR ALEXANDER PARRY, B A Mr NORMAN MCLFOD, A.c.c.m Pupils are prepared for Centra! Welsh Board, Oxfo d and Cambridge Local allli University Examinations, and con sidjrab'.e attentio i is paid to Art. Vlusic Manual & Technical Work and Physical Exercises. Next Tern1, begins Tuesday, Septem- ber, i TUITION FER, £4 ios. per Annum, O. ROBYNS OWEN, Clerk to the Governors ■ USE BIFURCATED RIVETS. J PRICE ? LIST. M MEND)MC BELTS and HARNESS  SEHD holes. Simply I USE BIFURCATED RIVETS, I gf for box (assorted ) to— Jj p GfiEY HA!n I. d?i,-e Ri?els. and bend back HARRISON'S ^RESTORER Bifurcated and Tubular  the prongs, Neat and strong, r, *?,,c-t?(- i to G. W. Harrison, M.P.S. spSsi, Reading. for box (assorted) to- not;, i, c, btit ac?, i? qui" u. 'fl. ¡amSOD, tiiir "Cuc. ,g,ut for Pwlil,(;Ii :J. KAI.IAVIN 56. -Jrl icrh Str»>t. SIMPI-E CUTIFL- FOR DEAFNESS -Marvellous Effect of New Home Treatment. SENT ON 10 DAYS' FREE TRIAL. h iiite?e-t evet bveo -uous^d i» that unused by the discovery of a \vor-d< ful'y simple cu e for Deafness ai*d He id .New* It has p- e I s,) reiiia: k h!»; successful < vci i the worst forms o enrt nie LK.-afne s, that the I)iSeo%rerer w!)!, for a .short t!n>p, gladly .v nil it on 10 days' fiee tri -1 to any st ft rer h (iieiitx 11s th s paper. Write t • d >y (• p +t -ar-i will di) Ji" d secure the free tr <d hefcie tis < tl F is withdrIWU. Addits^ Klmer 8h JJT Y (H (Jm 5.3;1, G, 111 e :t James iStrett, Bedford Row, Londou, \N'.C. Sancdak L'd. Si "8^ ¡I: ffim mmmmmmm. :ffi  I Sut ? m i yr { 1  I Ydych I; +f Mae pawb yn gyf?rwydd a'r cwestiwn ^I ? hwn. Clywir ef dros yr holl fyd. Yn W j ? mhob iaith ceir vmholiad cyfystyr i !It ?' "Sut yr ydych?' Yr im dYlead a + +H dymnniad mawr cyffredmol y w iecliyd ?* ? < da. Dywed y meddygon medrusaf ac '? ?. onwocaf fod pedair rhan o bump o'r + •ti lioll afiechydou yn tarddu o ddiffyg ffi ffi treuliad neu sefyllfa afreolus yr afu a'r + ..ymysgaroedd. Mae ffi $ Beecham s 1 I P.II 1 f I S ffi ffi .It ? yn pecLu.r rlian o bump o'r holl tlf atiechydon trwy symud ymaith yr ?? :(* acho3. ?Ltc?t vil crvfllaii ae yn ?? ? ymlid ymaith y? amhnrcÜda achosaiit 3- deimlacl.in o arrmcld' a Minder— ?? !if rhvbuddiwH Xatur o annrliefn. Mae?? ? 8ESCHA?'SP!LL5yuc?dwpobl ?? '? vn !Lnvf!n? yn en gwneud yn siriol. ?? ?t bvm?'rt'c.l.ly?i'uaethfwy?fygwyddis ? W ain dan: i gTyibnu v cyDn, gwella y W ffi ti-culmd, a ri!<-ole:ddio yr afu, yr W tF: dwlod, a'r ymysgaroedd, mewn gair ?;* ? maeut yn t?ddvgiuiaeth auNaeledig ?i? ? ?'ch ffi iji ? Cadw yn lach. g & '? & yn mb-,b man mewn blycha-j, 1;'1 ffi :5:)" tdn,¡u' a 2/9 (169 o bdnau). ?? .y.?t-.i.H"? -? '?:??'  :¡: !¡"¡; TiTTSTTST li Stores all kinds of Timber, II Mahogany, Oak, Walnut, ij Mahogany, Oak, W alnu t, Ii in great variety. in great variety.. il Marbles, Mirrors, Glass, i I and Picture Frames. | I — ———————————————————————————— !t SIDf" Bnv your FURNITURE straight from the MAKER and SAVK 4-S. !n the Pou i,d. Joe. u E < Wholesale & Retail Furniture iaiinfactiirer, PRETORIA SAW MILLS, ALA RLHEFJI. FURNITURE MADE TO ORDER By First-Class Cabinet Makers, Upholsterers & French Polishers The only Furniture Manufactory in the District. All kinds of Turnery, J Carvings, Mouldings, Table Legs, and all kinds of Woodwork done by Up-to-date Machinery. CftmMit? Miwa) s iititomtcemcHts  Sli()w at Bala -U__A- Merionethshire Agricultural Show at B a I a FRIDAY, SEPEMBER 12th, 1913. On the above date CHEAP DAY RETURN TICKETS will be issued to BALA from PWLLHELI. Fare, 4-S. 6c3. See handbills. ESxcursions to Lod don AGRICULTURAL HALL CONFECTIONERS' EXHIBITION, September 6th to 13th GROCERS' EXHIBITION, September 20th to 27th. CRYSTAL PALACE ANGLO-GERMAN EXHIBITION. NATIONAL BAND FESTIVAL, Saturday, September 27th. OLYMPIA PIANOFORTE AND MUSIC TRADES EXHIBITION, Sept. 6th to 20th. IMPERIAL SERVICES EXHIBITION at Earl's (-,ourt. ————— EXCURSION TICKETS will be issued on Monday, September 8th, for 2, Mon, or 8 days on Friday, September 19th, for 2, 4 or 8 days on Mond?^ September 22nd, for 2, 5, or 8 days on Thursday, September 25th, for 2, 3 or 5 days on Friday, September 26th, for 2, or 5 days, to LONDON (via Welshpool or via Afon Wen). SUMMER SEASON EXCURSIONS, SEPTEMBER 30th, 1913. On MONDAYS. SEPTEMBER 8th and 22nd, to LONDON for 2, 5 or 8 days. On FKIDAYS, to SCOTLAND, for 7 or 17 days. On FRIDAYS, to LANCASHIRE, YORKSHIRE, THE MIDLANDS, DOUGLAS. Ac., for 8 or 15 days. On FRIDAYS, to SOUTH WALES, for 8 or 1.) days. On SATUIM AYS. LONDON, for 8 5r 15 days ? EY! R\ \Ei K i.AY. ? THE MID-WALES SPAS, for 14 days -)PAS fol- 14 ('ia y s S VTUUUA Y to \I¡:\iJ¡\Y (\1](1 WEEK-END fFridav to Tuesday), Tickets to ALL PARTS SEASON DAY TRIPS from PWLLHELI, every WEEK-DAY To September 30th. To CAMBRIAN COAST STATIONS. NORTH WALES COAST I or 2 days. BALA and LLANGOLLEN" BLAENAU FESTINIOG (vilt Minffordd & Narrow Gauge Railway) SNOWDON LLAN BtRIS For fuH particulars see Summer Excursion Programme at the Station. For full Fee SLIMII!CR i-, ?KcLirs i on Pro,,i,amrn.e at the Station. Ra and Coach Tours from Pwllheli. To CADER IDRIS and TALYLLYN LAKE and back. To Dolgelley by ra i i, thence bv Motor. GRAND WALKING TOUR. To Penmaenpool Station by Rail, thence over the VOEL PRECIPICE WALK which is opposite the CADER RANGE, through LLANKLLTYD VILLA'TH to DULGELLEY. Waking distance about 4 miles. TORRENT WALK, for not less than 4 passengers. To Dolg-elley by rail, thence by Coach. PR EC I PICE WALK DolijxHey, for not less than 4 passengers To Dol^ellev by Rail, tfief.ee by Coach, a beautiful drive of 4 miles through exceedingly picturesque scenery. TY'NYGROES, Dolgelley, for not less than 4 passengers. To DOL- GELLEY by rail, thence bv Coach. Also Tours to CWMBYCHAN LAKE, RHINOG VALLEY, MOCHRAS, BEDDGELERT, SNOWDON, &c For full particulars see RAIL and CGACH PROGRAMME, to be had at the Station. Fur further information respecting the arrangements shewn above application should be made at any ot the Company's Offices or Agencies, or to Mr. C. L. Conacher, Traffic Manager. Oswestry, September, 191: S. WILLIAMSON, General Manager. Dilladau. Dilladau. Am gyflawnder o ddewis mewn DILLADAU 0 BOB MATH Ewch i MANCHESTER HOUSE, PWLLHELI. NT W Y D D a Ceir yno STOC NEWYDD a PHRYDFERTH am brisiau hynod o isel. Cyfle ardderchog i "brynu Siwtiav 1 Macintoshes, Raincoats, Crysa.u, a, Jacedi o bob math. GWNBIR POB MATH 0 SIWTIAU I FESUR HEFYD, AM BRISIAU A BAR SYNDOD. ——H——BMI^——M—I—————I—1 COFIWCH Y CYFEIHIAD- Siop William Anthony