Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI I -i

I FOUIiCROSSKS.

I-RHYDYCLAFDY.

Llys Ynadol Pwllheli.

Arddangosfa Amaethyddol Lleyn…

Cantores leuanc Addawol. I

Pylor mewn Capel yn Llanrug.

Sefydliad Llanystumdwy.I

j Anfon Tri o Landudno iI…

News
Cite
Share

j Anfon Tri o Landudno i I Garchar. ( YMOSOD AR HEDDGEIDWAD. I Yn Llandudno, ddoe, ddydd Llun, cyhuddwyd Robert Jones, William Jones, a David Wynne, y tri o Lan- dudno, o ymosod ar y Cwnstabl E. P. Williams pan oedd ar ei ddyledswydd nos Sauwrn. Yr oedd yr heddwas, meddai y Dir- prwy Prif Gwnstabl Guest, ar ei ddyled- swydd yn Madoc Street tua haner awr wedi un-ar-ddeg nos Sadwrn, ac yn ymddiddnn gydag un o'r enw Roger Williams pan y gwelai bedwar o ddyn- ion yn d'od ar hyd yr heol gan waeddi a chanu, y diffynyddion oedd tri o honynt. Aeth Roger Williams oddi- wrth y cwnstabl ac i gwrdd y dynion, a dywedodd wtthynt fod heddgeidwad ychydig yn is i lawr. Stopiold y dyn- ion a chanu, a daeth Robert Jones at yr heddwas a gofynodd iddo beth oedd yn ei wneud yn y tan hono. Dywed- odd yr heddgeidwad wrtho nad oedd raid iddo ddweyd wrtho ef, a dywedodd wrtho am fyn'd adref. Cychwynodd yr heddgeidwad oddiwrtho, ond aeth Robert Jones ar ei ol, a dywedodd nad ai adref. Gosododd ei hun mewn osgo ymladd, a rhegodd y cwnstabl. Aeth yr heddwas i geisio ei yru gartref, ond rhuthrodd Jones ato a disgyncdd y ddau i lawr. Wrth syrthio cafodd yr heddwas ei daro gan y diffynydd yn ochr ei ben, a phan yr oeddynt ar lawr daeth David Wynne a William Jones yno, a tharawodd un o honynt y cwo-I stabl yn ei wyneb gan dori dau o'i ddanedd ac agor ei wefus. Rhoes Willian. Jones hefyd ei benlin yn erbyn ei gefn a gafaelodd yn ei wddf gan geisio ei dagu. Yr oedd y cwnstabl yn gwaedu'n dditrifol erbyn hyn, a daeth rhywun yno a thynwyd y diffyn-1 yddion oddiwrtho, a gwelodd fod un o'r enw Walter Swann yn ymrafaelio gyda Robert Jones. Ceisiodd yr hedd- was ganu ei bib, ond cipiodd rhywun hi oddiarno, a gwelai ddynes yn ei I chanu yn y dorf. Aeth William Jones at y ddynes fel pe am ei tharo, ond rhwystrwyd ef. O'r diwedd daeth dau heddwas arall yno, a chymerwyd y diffynyddiou i'r ddalfa. Galwyd amryw oedd yn llygad- dystion o'r helynt i dystio am y modd y cafodd yr heddwas ei drin. Sylwodd y Prif GwnstaHi fod Wjnne wedi ei gospi ddeng waith o'r blaen, unwaith am ymosod ar yr heJd-;eio- waid yr oedd William Jones wedi ei gospi ddwywaith; nid oedd Robert Jones wedi ei gospi o'r blaen, ond lie bynag y byddai helvnt byddai ef bob amser y cyntaf un i ymyryd a'r hedd- geidwaid. Anfonwyd y tri i garchar am chwe' mis gyda Uafur caled:

IOrgan Recital PenmountI Awst…

|Taflu Grug i Gerbydau 'I…

[No title]

Advertising