Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI I -i

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

PWLLHELI 0 VHOEDDIADAU SABBOTHOL-Medi 7. Penlan (A), am 10 a 6, Parch J. Rhydderch, gwein dog. Capel beiaoig (A.) Cardiff Road, am 11 a (>-30, Parch D. W. Roberts, Gweinidog. Penmount (M.C.), am 10 a 6, Parch J. Pules- ton Jones, M.A., Gweinidog. Salem ¡M.O.) am 10 a 6, Parch John Hughes, B.A., 11. D. Gweinidog. Capel Seisnig (M.v.) Ala Road &m 11 a 6-30, Parch W. F. Phillips, B.A. Tabernaci (B.), am 10 a 6, Parch H E dwards, Clwtybont. Seion (W.) am 10, Mr John Wiiliams, Rhiw am 6, Parch J. Mostyn Jones, Gweinidog. Hen Gapel y Bedyddwyr North Street, am 2, Ysgol. Ysgol Genbadol (M.C.), Sand Street, am 10 a 6, Cyfarfod Gweddi; am 2, Y sgol. Ysgol Genhadol North Street (A.), am 10 a 6 Cyfarfod Gweddi; am 2, Y sgol. outb Beach (M.C.) am 2 a 6, Parch Ellis L. Williams, Glan Couwy. Tarsis (M.C), am 10, Parch Ellis L. Will. iams, Glan Conwy. St. Pedr, 9-30 a 6 (Cymraeg), 11 a 6 (Seiemg) Parch. J. Edwards, B. A., Ficer, a'r Prcb. T. Woodings, B.A., Curad. Cenhadaeth Lydcwig North Street, R.G., am 10-30, Offeren Sanctaidd, am 2, Y sgol am 6-30 Pregeth Gymraeg gan y Parch P. Mc-rour, benedicbiwn CYNGERDD CYSSEGREDIG.-Cynhelir cyngerdd cyssegredig yn nghapel Tarsis, nos Sul nesaf. Gwasanaethir ynddo gan Mr Hugh Tryfan Hughes ac craill. EL\v DA.—Mae mantolen yr Organ Recital gynaliwyd yn Mhenymount, Awst 14eg, newydd ei chyhoeddi, a dengys y gwnaed yr elw sylweddol o 112p. is. 2c. oddiwrth y recital. Fel y gwyddis yr oedd ym mwriad y pwyll- gt r gyfhvyno'r elw i eglwys Salem tuag at ei chynorthwyo yn y golled fawr a gatodd yn ddiweddar, a nos Sul di- weddat, cyflwynwyd y swm i eglwys Salem gan Mr Evan Parry, trysorydd y mudiad, a Mr J. O. Williams, yr ysg- rifenydd. Da genym weled fod ym- d echion egniol Mr J. O. Williams a'i gyd-swyddogion, a'r oil fu'n gweithio mor bybyr tuag at y mudiadr wedi eu coroni a'r fath lwyddiant. Rhagorol iawn yn wir. Mae yn dra thebyg y bydd y Neuadd Drefol yn orlawn nos Fercher nesaf, Medi :)ydd, pryd y perfformir "The Chocolate Soldier," gan gwmni mawr o 40 u berfformwyr, dan ofal Mr George Danre. Mr George Bernard Shaw yw awdwr y plot, ac Mr Oscar Strauss yw awdwr y gerddoriaeth Mae y dernyn yn un eithriadol o dda ac yn cael ei berfformio gan gwmni rhag- orol. Mynediad i mewn ydyw Reserv- ed Seats, 3s. ail seddau (yn cynwys mynediad gyda'r early doors) 2s Gellir pwrcasu y tocynau gan Mr Caradog Evans, 67, High Street. CYFARFOD YMADAWOL Y I PARCH. HENRY REES. Yr oedd y gynulleidfa yn y Tabernacl neithiwr (nos Lun) yn profi pa mor ddwfn yr oedd y gwr anwyl uchod wedi myned i serchiadau gwahanol ddos- barthiadau yn y dref a'r cylch. Llyw- yddwyd y cyfarfod gan Mr W. Morgan Evans, yr hwn a wnaeth sylwadau cryno a phwrpasol. Wedi agor y cyfar- fod trwy fawl a gweddi, cymerwyd rhan ynddo gan y brodyr canlynol :—Mri W. Thomas a Hugh Jones dros eglwys y Tabernacl Mr Caradog Evans dros y Gymdeithas Ryddfrydig y Parch. T. Williams dros Gyngor yr Eglwysi Rhyddion Y Parchn. D. E. Davies a J. Rhydderch dros y Temlwyr Da, Pwyllgor Dirwestol y Dref, a Chymanfa Ddirwestol Lleyn ac Eifionydd Mr R. Roberts, Hope House, dros Gynrych- iolwyr yr Ysgol Ganolraddol Mr W. Anthony dros Gynrychiohvyr yr Ysgol- ion Elfenol Mr Hugh Pritchard dros Fwrdd y G warcheidwaid Parchri. D. W. Roberts a John Hughes, B. A., B.D I dros Gyfarfod Gweiuidogion y Dref; Parch. J. Phillips dros Gyfarfod Chwar- ter Bedyddwyr Arfon. Nid ydym yn tybio y traddodwyd anerchiadau mor gynhwysfawr a phriodol erioed mewn cytarfod ymadawol. Yr oedd y fath nifer i siarad, ac yr oedd y brodyr oil lei pe yn ymgystadlu am tod yn tyr ac urddasol, ac nid ydym yn tybio i un frawddeg ddi-alw-am-dani gael ei dweyd mewn cyfarfod a barhaodd am yn agos i ddwy awr. Yn ystod y cytartod cyf- lwynodd Mrs Morgan Evans a Mrs W. Thomas anrhegion i Mr a Mrs Rees ar ran eglwys y Tabernacl cyflwynodd Mr Caradog Evans awrlais i Mr Rees ar ran y Gymdeithas Ryddfrydig cyf- lwynodd y Parch. D. W. Roberts gyfrol werthfawr i Mr Rees ar ran gweinidog- ion y dref, a chyfhvyncdd y Parchn. D. E. Davies a J. Rhydderch iddo un o'r anerchiadau harddaf a mwyaf doeth a chynhwysfawr ar nn Cymdeithas Ddlr- westol Lleyn ac Eifionydd,-y Temlwyr Da a Phwyllgor Dirwestol tref Pwllhe'i, ynghyd a Thystysgrrif aelodaeth fel Tem'ydd Da, mewn ffram hardd, a d wedai Mr D E Dc vies fod y gweddill yn cael ei roddi i Mr Rees mewn arian. Yr oedd anerchiad Mr Rees ar y tedyn —yn cydnabod yr areithiau a'r anrheg- ion fel pob peth a wna ac a ddywed, yn brydferth a phriodol, ac vn derfvniad dedwydd i un o'r cyfarfodydd j madaw- ol mwyaf teilwng, synhwyrol ac urdd- asol y bu i ni y fraint o fod ynddo. Terfynwyd y cyfarfod trwy weddi gan y Parch. J. Rhydderch. Ymadawa Mr Rees a Phwllheli yn swn dymuniadau da pob dosbarth, a diau y derbynia Dolgellau ef fel un o'i meibion mwyaf teil" ng. o

I FOUIiCROSSKS.

I-RHYDYCLAFDY.

Llys Ynadol Pwllheli.

Arddangosfa Amaethyddol Lleyn…

Cantores leuanc Addawol. I

Pylor mewn Capel yn Llanrug.

Sefydliad Llanystumdwy.I

j Anfon Tri o Landudno iI…

IOrgan Recital PenmountI Awst…

|Taflu Grug i Gerbydau 'I…

[No title]

Advertising