Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

o ABERSOCH._

CHWILOG.

LLANNOR

-0- - Ras Gychod Llanbedrog.

-o - Arddangosfa Pianos.

-o - Bygwth Llosgi Capel Penmount.

-0-Llwyddiant un o Hogia Lleyn.

- v - Priodas Tywysoges Indiaidd…

ICyfarfod Ysgolion M.C. Dosbarth…

News
Cite
Share

I Cyfarfod Ysgolion M.C. Dos- barth Pwllheli. Cynhaliwyd yr uchod yn Capel Isaf Abererch y Sabboth diweddaf, o can lywyddiaeth Mr. T. J. Griffith, Plas Du (y llywydd). Yn nghyfarfod y boreu holwyd y plant yn Hanes Abraham gan y Parch. D. E. Davies, a'r dosbarth canol yn y prydnawn eddiar Actau v. Yn nghyfarfod y cynrychiolwyr cadarn- hawyd cofnodion y cyfartod blaenorol. Gofynodd Mr. R. Barker Jones beth oedd yn dyfod o donau buddugol y Gymanta-a oeddynt yn c-.el eu cadw gan rhywun fel eiddo y Cyfarfod Ysgol. Hysbysodd Ysgrifenydd y Gymanfa eu bod yn cael g-ofalu am danynt, ond nid yn cael eu cadw gan neb neillduol. Dywedodd Mr. G. C. Roberts y dylid pwrcasu rhywbeth ddigon diogel i'w cadw, a hwnw i fod mewn man canolog o'r dusbarth. Qynygiwyd gwelliant gan Mr. Thomas Griffith, yn cael ei eilio gan Mr. Robert Roberts, Pentreuchaf, eu bod yn cael eu cadw yn safe y Cyfun- deb. Yn y diwedd pasiwyd i swyddog- ion y Cyfarfod Ysgol ynghyd a chyn- rychiolydd Sand Street i edrych i mewn i'r mater. Pasiwyd fud cynhadledd ar gerddoriaeth i fod yn y boreu ynglyn a'r Gymanfa Unedig. Cafwyd sylw pellach ar gyfrifc n yr Ysgol Sabbothol yn y Dosbarth. Sylwodd y Parch. D. E. Davies nad oedd ystadegau rhai o'r ysgolion yn cael eu cadw'n gywir. Gofynodd y llywydd ai nid oedd yr archwilwyr yn edrych i mewn i lyfrau yr ysgolion. Credai Mr. Henry Hughes, Gosen, mai y ffordd oreu fyddai i bob ysgol edrych i mewn i'w chyfrifon ei hun yn lie cynal cynhadledd ar y mater. Rhoddwyd y mater i bleidlais, a phas- iwyd fod Cynhadledd i fod yn Four- crosses nos Fawrth o flaen y Cyfarfod Ysgol nesaf, i ediych i mewn i'r cyfryw. Penodwyd y Mri. G. C. Roberts a W. W. Owen, Pwllheli, ar Bwyllgor yr Ysgol Sabbothol. Hysbyswyd na chaf. wyd cyfleustra i gyfarfod y Parch. Alun T. Jones, Chwilog, gyda'r materion ynglyn a'r Arholiad Sirol. Derbyniwyd llythyr oddiwrtho yn gwrthod ymgym- eryd a rhoddi anerchiad agoriadol ar v Maes i'r Dosbarth Canol. Dewiswyd y Parch. Thomas Williams, Pwllheli, yn ei le. Cafwyd anogaeth ar fod i'r chwiorydd gael mwy o le ynglyn a'r Ysgol Sabbothol, ac awgrymwyd fod i'r cynrychiolwyr gario y genadwri gar- tref ar i'r ysgolion roddi mwy o le i'r chwiorydd yn athrawesau ar y dos- harthiadau ieuengaf. Daeth Mr. R. Parry, Pencaenewydd, a chynllun ger- bron, sef y dylid mabwysiadu is-lywydd i'r Cyfarfod Y sgol. Pasiwyd i gael: ystyriaeth pellach ar y mater yn y Cyf- arfod Ysgol nesaf. Sylwodd Ysgrif- enydd y Gymanfa fod yn ddrwg ganddo ei fod heb gael Taflen y Gymanfa o law yr argraffydd erbyn y Cyfarfod Ysgol. Daeth dymuniad o Ysgol Gosen ar fod i arweinydd y Gymanfa roddi anerchiad yn y Cymanfa. Pasiwyd i gymeryd sylw o'r cais. Rhoddwyd adroddiad o'r tafleni chwech-wythnosol gan Mr. R. W. Jones, Tarsis, yn dangos lleihad o 35 yn nghyfartaledd presenoldeb, a lleihad o 791 yn yr adnodau. Rhodd- wyd hanes yr ysgol yn y lie gan yr aroly^vvr, yn dwyn tystiolaeth nad oedd ef yn cael dim anhawsder i gael athraw ar ddosbarth, fel y mae mewn rhai ysgolion; pawb, meddai, yn gwneud ei oreu, ond fod ychydig o leihad yno, fel yn mhob ysgol arall ar hyn o bryd. Diweddwyd trwy weddi gan Mr. John Jones, Brynbachau. W. W.O., Ysg. -o

Suffragettes yn Mhwllheli.…

Blino ar ei Fywyd.

u IGwenwyno Ei vHun yn Llandudno.

[No title]

Damwain Ger Bwlch Aberglaslyn.

Sanatorium 0Metrionydd. I

-0- 1, Manion. I I

isarbdoniacti).j

Advertising