Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR.

NODION A HANESION. !

Dr. Owen Evans.\

Cofnod o Bwllheli

Beiliaid yn Ngardd y capell

-Etholiad Chesterfield

"Ffortun" William Tunstall.…

lEi Qladdu'n Fyw yn y Tywod.

- -Vi Rhybudd i Blant. i -

Mr. Lloyd George ar ei Hoff\…

News
Cite
Share

Mr. Lloyd George ar ei Hoff Ch ware. Ddydd Sadwrn yr oedd y Canghellor yn rhanu y gwobrwyon yn Nghriccieth ar ol y twrnament galff. Yr oedd nifer fawr o golffwyr ac ymwehvyr yn bresenol. Dywedodd y Canghellor iddo un- waith chware'n benigamp yn Ffrainc. Yr oedd wedi hitio'r bel nes yr aeth tros ben lhvyn o goed. Yr oedd ef ac eraill wedi bed yn chwilio am dani am amser maith pan y sylwodd rhyw Ffrangcwr ieuanc meddylgar y gallai fod wedi rholio i'r twll. Ac yno yr oedd Un o gamgymeriadau mawr ei fywyd oedd na buasai wedi ymneillduo ar unwaith y pryd hwnw, gan y byddai ymhen blynyddau ) n cael ei gyfrif ym) sg chwareuwyr mawr y byd. Ond yr oedd wedi tynu ei hun i lawr fel chwareuwr oddiar y pryd hwnw yn Nghriccieth a manau eraill. Credai fod chw t: e golff yn ymarferiad rhag- OTOI. (;ellid ei chware ar bob tymor o'r flwyddyn, a hefyd ar bob cyfnod o oes dyn. Credai mai golff oedd dar- ganfyddiad mwyaf yr oes. Yr oedl lla wer fel ete ei hun nas gellid yn havvdd eu perswadio i gerdded pedair militir oddigerth wrth chware golff, a pho waelaf y chwareuent mwyaf o ymarferiad a gaent. Dyna'r unig chware ag yr oedd y chwareuwr gwaelaf yn cael y goreu ohoni. Byddai chwar- euwr da yn poeni am bob camgymeriad bychan a wnai, ond gwnai y chwareu- wyr gwael ormod o gamgymeriadau i boeni yn eu cylch. Dyna oedd ei safle ef ei hun, ac nid oedd waeth ganddo pa mor hir y byddai yn y safle hono Cai felly gymaint o les a mwynhad allan o'r chware ag oedd bosibl.

Liadrata olr Llythyrdy.I

ILladd ei Gymrawd drwy Ddamwain.…

Cod: n ei Gwsg a Syrthio drwy'r…

Gael Corff ar Ben Bryn. I

Angladd y Parch James, Davies,…

Cymanfa Ddirwestol Gwynedd.

Gwyliau'r Canghellor.

Eisteddfod Gwyl y Bane, Pwllheli.