Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Rhai o'r Amryw Resvmau PAHAM Y DYLECH ALW MOR FUAN AG SYDD BOSIBL YN ARDD A^GQSFA F AWE F?? th BOLLOTEN & tJMLf B? ? 8" F? )B)) t? aFB*M Wv athw 0 Pianos, Auto-Pianos, Gramophones, &c., GYNHELIR YN inri? T 55 HIGH STREET, PWLLHELI i JEl?JLjijLj! JL ? JL ?T ?S S????? 0 AWST y I 3eg hyd yr 20fed. a? ?M? ?  laf -Mae'r Stoc y fwyaf a'r oreu ardda-ngoswyd erioed. 2il —Mae pob offeryn wedi ei archwilio a'i brofi gan y rhai mwyaf cyfarwydd yn y wlad ac yn cael eu gwarantu am ugain mlynedd. ,< 3ydd.-Gan fod hon yr Arddangosfa Olaf yn Ngogledd Cymru am y tymhor pres- enol, bydd y Stoc ardderchog yn cael ei chlirio am y prisiau iselaf, a cheir bargeinion mawr arnynt. 4ydd.-Cymerir hen offerynau yn gyfnewid yn ol eu llawn werth. Hefyd trefnir telerau talu a fyddo'n gyfleus i bob prynwr, yn ol fel y byddo'n dymuno. 5ed.-lVlae'r Piano Deunaw Gini yn rhyfeddod yr oes, ac y mae Dr. Caradog Roberts wedi datgan ei bod yn offeryn perffaith. 6ed.-Er fod y Stoc yn fawr, ni chynwys ond un o bob math o'r offerynau, a dylai pob un sy'n bwriadu prynu daiu ymweliad rhag blaen, rhag colli'r cyfle a chael ei siomi. zwesty'r Gwalia, HEOL FAWR, PWLLHELI, ydd yn awr yn agored, gyda gweil- mtau arbenig, ac wedi ei addurno o'r ewydd. :YFLEUSTERAU RHAGOROL. Jreakfast, Luncheons, Dinners & Teas at moderate prices. Darperir gogyfer a pbartion. Ystorfa Beisicls Mrs. Wallis Thomas, Perchenoges. CIMO-BANE THE NEW INSECT KILLER. KILLS Fleas, Lice, Moths, Blackbeetles and all Insects. Non-1'oisonols. Sold by Chemists. Price 3d., 6d. & 1. Poshge 1d. G. W. Harrison, Chemist, Reading. &gent for Pwllheli:—J. BALDWIN JONES, 56, High Street. \#p|pl ::•] T GW II H Wf; • TJf H i 18 F,TTTC» I", 5 !1 S ia■> » i. i'i O w I t,- i 4a', i5s] Lij, ,} 1 :{: ':c' j g' j -•. V  1 I; L\ ) ?? m j r. -■" i ■ ?- \?'?'n ? i ■> r. I I • S ::},'1 j i N II, I I. x > I i V.. « L.K }.► RS 1 .%>' •] To be Let. MADRYN HOUSE, South Beach. ..l Pwllheli. Favourable term. Immediate possession. Apply to MR. LEWIS JONES, Preswylta, Ala Road, Fttllhcli. IMPOKTANT TO MOTFERS. A,ki,! va'u s the HR.'th 3.,d ('t-ar ;neMp u; t-r Child should us rJAKKl"' •RELIABLE'" POMADE I r" 'ppiic,.t;t¡U kil'tf ali 1tF> "(\ Vermin, ■ t > strtjugtht-n^ thv Hiii. In "d. Postage Id.—<ieo. \V. Hi,.rri,on, CLt-mi "t Reading..Sold by Chemists. Agent 'oi PHI • h*l? • Jm ^Af.IvvlN J')N«S. !'tf;. OiH n<»t. -» r COUNTY SCHOOL, PWLLHELI. The Staff is as follows Headmaster: Mr D. II. WILLIAMS, M.A. Miss MURIEL PRICE, B.A., Wales. Miss HANNAH ANTHONY, B A., WALES. Miss BRACE NEWTON, Hors., London. Miss ANNA DAVIES, Cookery Mistress. Mr REGINALD W EVERATT, M.SC., Wales. Mr. P. G REYNOLDS, n. SC, (ist Class Hons) Wa'es. j MR ALEXANDER PARRY, B.A Mr NORMAN MCLEOD, A.R.C.M Pupils are prepared for Central Welsh Board, Oxford and Cambridge Local anJ C ni versitv Examinations. and con- siderable attention is piid to Art, Music. Manual & Technical Work and Physical Exercise-. TUITION FEE, £ 4 10s. per Annum 0 ROBYXS OWEN, to the Governors. SEND FOR PRICE t '?' fef and HARNESS No need to piineb holes. Simply dri,-e Ri?,,ets, and bend baclc the prongs. Neat and strcng, OF all local Jrori. t BIFURCATED RIVETS. Bifurc.-ited and Tubular for b, x (as?orted) to- r '-tcrcvl (0 lS 0n;1d coi. ur by uiiuj; -J MRRiSGN'si?RESIORER dlt l'\1u'. i S Cdour It 1" not a dve.butaci- uaturally, is quite harmio PniCE 10. Past ago 3d. "fiL t, Read4ig. G. W. Harrison, M.P.S. spe"?.st. ReaduJg. Agent fo: P .ylb ¡¡ J. BALDWIN 06, iiivfh Street. IMPLE CURE FOR DEAFNESS1 Marvellous Effect c-f New Homo Treatment. SENT ON 10 DAYS' FREE TRIAL. liar- ly has so 11111 h iutere-it ever b«en aroused as that caused by tre discovery of a wonder- fully simple cure for Deafness and Head Nois's. It his p-< ve l so remarkable succesbflit -N,en in tt,e woist f. rms o chrt nic Deafne s. that the 1) sci\eier will, for a short t!nie, gladly s nd it on 10 d;iys' free tiial t > any suff- rer wh) ii.(-, ti, ii, th's pa[.Jp, Write to-day (l post-ard | w 11 u d secure the fne trial before this (ofrr in uiiiirtrnvn. Address Klmer ShirUy (R om 55'?', 6, (reat James Street, Bedford Row, Loudon, C. Saucdak. Ltd. i Sut A |: ffi ffi 1 y 5 I I Vdych Hi Alae I)awb yii gyfarwydd a'r cwestiwil m hni-ii. Clywir ef dros yr lioll fyd. Yn W mliob iaith ceir ymholiad cyfystyr i ? Sut yr ydych? Yr un dyhead a w ffi dymuniad mawr cyffredinol yw iechyd !I! iji da. Dywed y meddygon medrusaf ac f t? f'nwocaf fod pedalr rhan 0 bump 0 r .? ? lioll afiechydon yti tarddu o ddiffyg -? .? ti-euliadueuseiyUfaafreolusyrafua'r + .? garoed?t. 31ae +  1m eec am s $. ? 'i* P.II 1 I S !I! ? d.' ? vi ??'( ?.). pc HI!' !all o bump o'r holl ill ? ;?!t'(;yd?!' tr-?- symud ymaith yr :U uc.hos. ?Lu'?t yu eich cryfhau ac yn !tt ? yniHdy:!J?i.?.yramhurcddaachosant m 0? (k'imlad'.m <> ttryiader a Minder—?? ?* rhybu Minn Nat.ur o annrhefn. Mac?? ;¡! BESCHA?'SPtLLSyYicudwpobI ? ? vn ilav-en ac yn fa ?vueud y?siriol. ? Dvnu?rfed.h?uiiaeLhfwy?fygwyddis W ? a;M d.nM i ^ryfbau y cyUa, gwella y W ffi trcnhnd i?rheoleiddmyrafu., yW + elwlocl, a'r ymysgaroedd, mewn gair !it I! maent yn i'eddygiuiaeth aiiSaeledig ti! ffi i'ch W I Cadw yn lach. m iii Gwerthir yn mhob man mewn ttychau,1/? ?. ffi ? ?.?!-f'i'??'I"I: mm lmH:Hl!i:lUIHliili Cambrian Railways Jiiiioiiiicemente Grand Fete, Carnival and Sports, Evening Entertainments and Fireworks, at Barmouth, Wednesday, August 20th. On the above date CHEAP DAY TICKETS will be issued To BARMOUTH By all Ordinary Stepping Trains, from PWLLHELI. Fare, 3/6. SI M MEIi SEASON KXCl KSIO.NS, JULY 12th to SEPTEMBER 30th, 1913. On MONDAYS. AUGUST 2.5th SEPTEMBER 8th anJ 22tid, to LONDON for 2, 5 or 8 days. On FRIDAYS, to SCOTLAND, fur 7 or 17 days. Oa FRIDAYS, to LANCASHIRE, YORKSHIRE, THE MIDLANDS, DOUG (I;iys. On FK1! >AVS,» to SOUTH WALES, for 8 or 15 days. >A'L'LTRI A\ S, to LONDON, for 8 jr 15 days. i EVl In WEtK DAY, to THE MID-WALES l)AS, for 14 days T | SATUUDAY to M ON DA Y and WEEK-END (Friday to Tuesday), Tickets to ALL PARTS. S EASON DAY TRIPS from PWLLHELT, every WEEK-DAY To September 30th. • To CAMBLilAN COAST STATIONS. NORTH WALES COAST 1 or 2 days BALA and LLANGOLLEN 15L \ENAU FESTINIOG (via Mmffurdd & Narrow Gauge Railway) SNOW I.'ON LLANBKRRS Fur full particulars see Summer Excursion Programme at the Station. a, at ici (joach Tours from Pwllheli. Ts C A I > v. R I ORIS and TALYLLYN LAKE and back. To Dol-elley hv t h ence by Motor. I'. \\I) WALKING TOUR. To Penma,enpool Station by Rail, thence CV.'I ilie VOKL PRECIPICE WALK which is opposite the CADER RANGE. THROUGH LLANELLTYD VILLAGE to DOL GEL LEY. Walking d i stance "h,1: 4 mile TO R R E T WALK, for not less than 4 passengers. To Dolgelley by rail, thence by Conch. PRECIPICE WALK, Dolgelley, for not less than 4 passengers To Dolgelley by Rail, thence by Coach, a beautiful drive of 4 miles through exceedingly picturesque scenery. TY'NYGROES, Dolgelley, for not less than 4 passengers. To DOL- GELLEY by rail, thence by Coach. Also Tours to CWMBYCHAN LAKE, RHINOG VALLEY, MOCHRAS, BEDDGELERT, SNOW DON, &c For full particulars see RAIL and CGACII PROGRAMME, to be had at the Station. For further information respecting the arrangements shewn above application should h made at any ot the Company's Offices or Agencies, or to Mr. O. L. Cûnacher, Traffic Manager. Oswestry, August, 1913. S. WILLIALMSON, General Manager. Stores all kinds of Timber, Mahogany, Oak, Walnut, | in great variety. I Marbles, Mirrors, Glass, i I' Picture Frames. II j U0 Buy your FURNITURE straight from the MAKER and SAVE 4s. In the Pourd. i el El C. JOIE Wholesale A Retail Furniture ilaimfadurer, PRETORIA SAW MILLS, ALA R^LHHTjI PWLLHET.;I. FURNITURE MADE TO ORDER By First-Class Cabinet Makers, Upholsterers & French Polishers The only Furniture Manufactory in the District. All kinds of Turnery, Carving's, Mouldings, Table Legs, and all kinds of Woodwork done by Up-to-date M bhinery.