Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.|

ABERDAKON.-I

-1 ABERERCII.

I -LLANBEDROG.-I

---T YD WEILIOG. ________j

Marw'r Parch James Davies,…

IGweithred Law-feddygol ar…

ILlys Man-ddyledion Pwllheli.

News
Cite
Share

I Llys Man-ddyledion Pwll- heli. Ddydd Mawrth, y 12fed cyfisol,-O flaen y Barnwr William Evans. Iaun-Daliadau.—Gwneid apel gan Mr Jones Morris ar ran Mr Henry Jones, Bryngoleu, Llanbedrog, am daliad allan o'r 6op. ganiatawyd fel iawn-dal o barthed i farwolaeth ei fab, Thomas Jones, yr hwn a syrthiodd i'r mor oddi- ar y Hong Evelyn," ac a fu foddi.— Caniatawyd.-Apelai Mrs Ellen Jones, Ffridd, Ceidio, hefyd am daliad allan o 30op. o iawn-dal ganiatawyd iddi o barthed i farwolaeth ei gwr, yr hwn oeJd yn gapten ar y llong Elizabeth Robeits," ac a tu foddi -Caniatawyd. Y Gyriedydd. Modur a'r JJeisid.—Gwysid P. Collins, New Brighton, gan T. H. Pumphrey, Llanystumdwy, am y swtn o ISp. 15s., am niwed wnaed i fodur- beisicl yr achwynydd o heiwydd esgeulusdra honedig gyriedydd modur y diffynydd wrth todurio drwy heol Criccieth, ar 1edi'r 2il. — Dywedai Mr W. George, yr hwn a ymddangosai ar ran yr achwynydd. fod yr achwynydd yn dod drwy Griccieth ar ei fodur-beis- icl, ac fod cytaill iddo yn y side-car. Yr oedd ef ar yr ochor briodol i'r ffordd, a gwelai fodur yn dod i'w gyfarfod ar yr un ochr. Ceisiodd alw sylw y rhai oedd yn y modur, ond ni wnaethant sylw o hono o gwbl, a phan yr oedd o fewn dwy lath iddo troes ef am yr ochr arall rhag mynd i wrthdararwiad a'r modur. Ond troes gyriedydd y modur ar yr un pryd, ac aethant yn erbyn eu gilydd. Cafodd Mr Pumphrey a'i gyfaill eu taflu ar ochr yr heol, a gwnaed cryn niwed i'r modur-beisicl a'r side-car. Yr oeddis wedi talu'n agos i 14P. am eu hadgyweirio. Yr oedd gyriedydd y modur wedi ei ddirwyo am oryru.—Honai Mr Percy Hughes, Birkenhead, ar ran y diffynydd, mai ar yr achwynydd yr oedd y bai. Collodd reolaeth arno ei hun, ac aeth i'r ochr amrhiodol o'r ffordd. Yr oedd y modur yn dod ar ganol y ffordd, ac nid oedd wedi cyffwrdd yn y modur-beisicl o gwbl.-Yr oedd y Barnwr o'r farn mai esgeulusdra y gyriedydd fu yn gyfritol am y ddamwain, a rhoes ddyf- arniad yn ffafr yr achwynydd am 14P. a'r costau.

Harry Thaw wedi Diane. I

Dim ond Un -Diwrnod -Eto.…

-u--Ymosod ar Ffermwr,I

[No title]

IAnfon Llythyrau Bygythiol.…

I-I Camgymeryd y Ty. I

-0-Bachgen Ieuanc Gwrol.I

[No title]

Advertising