Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION.

ITrengholiad mewn Mynwent.

Mrs. Lloyd George yn Aberdaron.

QwyliauV Cangiiellor.I

Eisteddfod Gwyl y Banc, Pwllheli.

Advertising

Advertising
Cite
Share

URIGJGID. A Ddeciireua fwy 0 ACecbydon na'r un Gseawjn arall. Eich Arenau yn Unig a'ch GwarecL Crynhoir yn eich oorpli livwn ychydig ddyddiau ddigon o surni troethol (uric acid) facliosi mar- wolaeth. Eich arenau yn unig a'ch gwar 1; gweithiarxt hwy ddydd a nos i doddi y gweuwyn marwol hwn, a'i hidlo allaii o'r cyfau- soddiad. Cadw yr arenau yn iach, felly, ydyw rheol curaidd iechyd da, a phryd bynnag nas byddoch yn teimlo" yn siriol ac yn ucliel eich ys bryd, dylech ar un wai th dclech reu gyda PHELENI ARENAU CEFXROEX DOAX (Doalt's Backache Kidney Pills) Hwy a roddant i chwi ryddhad huan a phamaol, oblegid hwy a wnaut yr arenau yn iach unwaith eto, ac yna vmaillwys y gwenwynau o'r corpli yn y ffordd naturiol. Ond os esgeuluswch eich arenau Invy a esgeulusant hidlo allan wen wyn yr uric acid, ac yn y man chwi a ddechecuwch deimlo yn drymaidd, ac yn llosg, ac yn drist. Eich lliw a i; cich llygaid a elant yn hagr, ac el eich camrau yn araf ac yn egwan. Hefvd cewch boenau llymion yn eich cefn ac yn mhen eich clun. Eich fferau a'ch aelodau a cbwyddant; eich cwsg ni'ch llesola; eich calon a weithreda yn ddieithr. Y r uric acid a grisiala ac achosa grafel, annhrefnau troethol (urin- ary disorders), cryd cymmalau, cymmalwst (gout), clunwst (scia- tica), a'r neuralgia, a diwedd ar y cwbl fydd, drwy luddias gwaith naturiol yr arenau, achosi y mar- wol glefyd mor adnabyddus dan Poh darlun a j ddywed bsnes. "J L-?   ?.? r '——— ??; ???"  ???r-  ?'?. ?-??????%Q f ii £ yr enw BrxghVs disease. Perygl mawr gweuwyn yr uric acid ydyw, ei fod yn magu nerth mor raddol, mor ddistaw, fel ar y cyntaf ni sylwir arno, a phan y gwelir ac y I-eillllir arwyddion mor ddiamheuol a phoea yn y cefn a'r annhref- nau dyfrol, gellir sicrhau fod y drwg eisioes wedi gafaelyd yn gadarn yn y dioddefydd felly, pryd bynnag y byddweh allan o hwyl, rhoddwch gynorthwy i'ch arenau drwy gymeryd PELEXI AKKNAU CEFNBOEX DO AX (Doan's Backache Kidney Pills), y feddyginiaeth y gellir ymddiried ynddi at bob anliwvlder yu yr arenau a'r bledren. (Ni weithreda ar y coluddion). Mao y PIXEXI DoA. hyn yn toddi ac yn symud ymaith bnb ormodedd o sufni troethol (excess of uric acid); yn glanhau yr arenau a'r siancli dwfr; yn lliniaru y fliameg (inflammation) ac yn iachau yr arenau. Mae PEJ.EXI DOAX wedi bod mewn ymarferiad nm yn agos i 75 o flynydd- oedd, ac y macnt ddiogel i'w j cymeryd gan y naill ryw fel y llall, a chan hob cedran, oblegid gwneir hwynt o wreidd- iau pur a llysiau, ac ni ymyrant ag unrhyw organ arall o'r corph. .V f-\ Cc rp/TzsW YR UNIG FLWCH DIDWYLL. Gan holl fiVrvl lwyr ac vn y Stores am 2/!l y hi well G blwch 1:{/9 livil yn riiyilii drwy y ),wt vn v FOSTER MCCI.KI.I.AN Co.. Wells Street, Oxford Streot. London, W.

Ysbeilio gwerth 9,000p. o…

I Glofa Newydd yn Ngogleddj…

[No title]

Rhoi Ysgol Sir Caernarfon…

v Damwain Angeuol mewn Chwareudy.

Golygfa Gyffrous mewn-Milodfa.