Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION. ———i

ILlofrudd yn Lladd ei Hun.…

Damwain Hefo'r Tren. I

Ceryddu mewn Angladd.I

Yr Eisteddfod Genediaethol.…

IDim Edrych yn 01 yn I I Mhwllheli.

News
Cite
Share

Dim Edrych yn 01 yn Mhwllheli. Er pan gyhoeddwyd gyntaf yn y uasg leol y naill adroddiad ar ol y lIall o Bwllheli ni fu dim edrych yn ol. Y mae tystiolaeth Pwllheli yn parhau i ddylifo i mewn,—ac yn well fyth,—y mae adroddividau y rhai gyhoeddwyd flynyddoedd yn ol yn gwireddu yr hyn loll ddywedwyd ganddynt mewn ffordd galonog ac anfethadwy. Darllenwch brofiad Mrs Griffith Ar Awst 2gain, igi i, dywed Mrs M. Griffith 19a, King's head Street, Pwll- heli Cefais oerfel drwy eistedd ar welltglas gwlyb, a rhaid fod hyn wedi effeithio ar ty elwlod, oherwydd dech- reuais ddioddet oddiwrth drwbl yr el, lod a'r yswigen. Yr oedd y dwr yn gymylog a drwg, ac yr oedd yna an- hawsder mewn rhyddhau yr yswigen. Teimlwn fy ngorff yn chwyddedig a thrwm. Dioddefwn lawer oddiwrth boenau ergyJjol cyfli, m yn y cefn Byddai un- byw ymegniad ychwanegol yn fy llethu yn lan, ac ar adegau byddai fy nghefn mor boenus fel nas gallwn bron symud. Er i mi roddi prawf ar lawer o gyffeiriau ni dderbyoiais ddim rhydd- had hyd nes y defnyddiais Doan's Backache Kidney Pills. Lie methodd y cyfferiau eraill llwyddodd y feddygin- iaeth hon. Yn awr y mae y dwr yn naturiol, a'r poenau a'r teimlad chwydd- edig wedi fy ngadae!. Nis gallat ddweyd gormod mewn canmoliaeth i'r feddyginiaetli ardderchog hon." (Ar- wyddwyd) Mis M. Griffith. Ar Mawrth 14eg, )913-dros ddeunaw mis yn ddiweddarach dywed Mrs Griffith Yr wyf yn ga'onog yn cymeradwyo bob gair ddywedais ynghylch Doan's Backache Kidney Pills tros ddeunaw mis yn ol Ni chanfyddais erioed un- rhyw feddyginiaeth i wneud cymaint o les i mi. Yr wyf yn eu cymeradwyo hwy i bawb ildonat i gjfarfyddiad a hwy. Pris 2s. gc. bocs, chwe' bocs am 13s. ac gan bob siopwr, neu oddiwrth y Foster m McClellan, Co., 8, Wells Street, Oxford Street, London, W. Peidiwch gofyn am kidney pills, gofyn- wch yn e.glur am Doan's Backache Kid- ney Pills, yr un math ag a gafodd Mrs Griffith.

Arddangosfa Pianos. I

Mr Lloyd George yn Anerch…

:Cyngor Dosbarth Lleyn.

[No title]

Eisteddfod a NY. y Bane, J…

Cyrnol Cody yn cael ei Ladd.

Protestio yn Erbyn Dadgysylltu'r…

Ymwelydd yn Boddilr. - 1 ,¿J…

[No title]