Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION.

News
Cite
Share

NODION A HANESION. Barddones Gadeiriol. Yn Eisteddfod Newmarket, Fflint, allan o saith ar hugain o ymgeiswyr, enillwyd y gadair gan Mrs Wynne Thomas, Blaenau Ffestiniog. Hwyr- nos Haf oedd y testyn. nos Haf oedd y testyn. + Boddi yn ei Gwsg. Caed corff ymvvelydd ar draeth Scar- borough ddydd Llun. Bernid ei fod wedi gorwedd i lawr ar y tywod a chysgu, ac i'r llanw ddod i mewn a llifo trosto a'i foddi. Lladd Dynes ar yr Heol. Cafodd dynes o'r enw Jane Wiseman ei lladd ar yr heol yn Kirkdale, Lerpwl, yn hwyr nos Sadwrn diweddaf. Y mae un o'r enw William Griffiths, dyn ifanc tair ar hugain oed, wedi ei gymeryd i'r ddalfa ar amheuaeth o fod yn euog o'i llofruddio Tan Mawr yn y Bermo. Aeth yr eithin a orthuddiai y mynydd y tu ol i dref y Bermo ar dan ddydd Llun, a bu y tan-ddiffoddwyr yn cael eu cynorthwyo gan y trefwyr, a'r ym- welwyr am oriau yn ceisio ei ddiffodd, gan fod y tai sydd ar lethr y mynydd mewn perygl, ond yn ffodus ni ddi- gwyddodd unrhyw niwed i eiddo. Marw ar Draeth y Bermo. Caed boneddwr, yr hwn a arferai ddod i Bermo bob haf er's blynyddau, yn gorwedd ar draeth y Bermo ddydd I Sadwrn. Yr oedd wedi bod allan mewn cwch wrtho'i hun, a chaed y cwch a'i wyneb yn isat ar fin y dwr. Yr oedd y boneddwr yn fyw pan wet- wyd ef gyntaf, ond bu farw ymhen ychydig wedi hyny. Y Cwch Gwag. IJogodd dyn ieuanc dieithrgwch gan Mr Williams, cychiwr yn Bau Colwyn, I ddydd Iau diweddaf. Ymddangosai yn | hollol gyfarwydd a thrin cwch a rhwyt- odd ynddo allan ymhell i r mor. Gan na ddychwelodd rhoed hysbysrwydd i avvdurdodau y goleudy a'r hywydfad am dano. Ni chiywyd dim o'i hanes byth, ond daeth y cwch i'r Ian yn Llan- ddulas nos Wener. Dirwyo Mrs Satow. Yr wythnos ddiweddat dygwyd Mrs Satow, Dolftiog, o flaen y llys yn Deu- draeth, ar gyhuddiad o yru ei modur mor g) fiym nes perylu bywydau y rhai oedd ar y ffordd. Addefai ei bod yn mynd yn rhagor nag yn ol ugain miiltir yr awr, ond nad oedd yn mynd fel ag i beryglu bywyd neb. Addefodd hefyd y cafodd ei dirwyo yn fl-ttno ol am oryru Dirwywyd hi gan y Fainc i top a'r costau. Cael Corff ar Fferm. Ddydd Sadwrn diweddaf caed corff i dyn ar fferm ger Guiseley, ac adnabu- wyd ef fd Mr A. E. Grimshaw, cerddor a chyfansoddwr enwog o Leeds. Yr oedd Mr Grimshaw yn dioddef oddiwrth j ddiffyg cwsg. Aeth o'i gartref heb yn wybod i neb tua tair wythnos yn ol, ac ni wyddid dim yn ei gylch hyd nes y caed ei gorff fel y nodwyd. Yr oedd yn gerddor adnabyddus iawn, ac wedi cyfansuddi rhai caneuon poblogaidd < Syrtbio Oddiar Feisici a Boidi. Gwelwyd di'wj'ddiad rhyfedd iawn ddydd LIun gan dort fawr oddiar draeth Aberdyfi, sef gyriedydd beisicl yn syrth- io oddiar ei o!wynfarch i'r mor ac yn boddi. Gwelid ef ,r ochr Ceredigion i'r aber ac yn mynd fel pe bae am groesi i ochr Aberdyfi, ond yn sydyn gwelid ef yn cwympo i'r afon. Yn ddiweddarach cod wyd ei fe;s;cl o'r a fon. Yr oedd basged yn h" ym wrthi a dwy goler a dau lyfr ynddi. Methwyd a dod o hyd i gorff y trancedig. Trychineb yr. Aberystwyth. Digwyddodd trychineb adtydus yri ng"eisnit y milwyr yn Aberystwyth ddydd Sadwrn. Lladdodd y Rhingyll Walsh, a berthynai i Fataliwn West Riding, ei hun. Yn y trengholiad ar y corff dyvvedwyd y bu yn y rh) tel yn Ne Affrica, ac fod yr haul wedi taro arno yno. Bernid fod y tywydd poeth j deweddar wedi effeithio arno yr un modd. Pasiwyd iddo ladd ei pan { mewn cyflwr o orphwylledd.—Yr oedd y gwres wedi effeithio cymair.t ar un arall o'r milwyr nes ei yiu'n wall&,of. Marwolaetb Hynod. Cynhali wyd t engholiad yn Llundain y dydd o'r blacu ar gorff Miss Eliza- beth Lewis, Bryn y Graig, Aberdvfi, yr hon a gaed yn farw mewn baddon. Yr oedd Miss Lewis yn gwasanaethu fel mamaeth yn Ysbyty St. Bartholomew j er's ychydig amser. Foreu Gwener di- weddat collwyd hi o'r ward, ac ar ol chwilio am dani caed hi yn gorff mewn baddon yn y cartref i Famaethod cysyllt- icdig a'r ysbyty. Barnai y meddyg a wnai archwiliad ar y corff mai mynd i'r baddon yn rhy fuan ar ol bwjta wnaeth y drancedig, ac i'r dwr efallai fod yn rhy boeth, ac i'r eneth lewygu a mygu i farwolaeth Yr oedd ei phen allan o'r dwr. + Edrych ar Td>i, yn cael ei Ladd Pan oedd dyn o'r enw Hutchinson yn mynd oddiwrth ei waith yn un o ddociau Hull gwelai bump neu cbwech o ddynion yn ymosod ar un o weithwyr y dociau. Aeth i amddiffyn ei gym- rawd, a chythruddodd hyny yr ymosod- wyr. Gadawsant y lIall a throesant ar Hutchinson, cura--ant a chiciasant ef nes ei ladd. Dy? edir fod torf o bob! yn edrych ar y dyn yn cael ei guro end nad ymyrodd yr un o bonynt i geisio ci amddiffyn. Dywedir hefyd fod yno haid o dd yhirod ii y He sydd yn peri dychryn i'r trigolion drwy eu hymddyg- iadau aflywodraethus. Boddi'n Ngwydd ei Wraig. Aeth dyn o'r enw Whittaker gyda chyfaill iddo i ymdrochi ger Aldborough ddydd Sul. Arhosodd eu gwragedd ar [ y traeth, tra yr oedd eu ^gwyr yn ym- drochi. Yn fuan gwelwyd fod Whit- taker yn suddo, ac er holl ymdrech ei gyfaill i'w waredu bu foddi. Yr oedd ei wraig yn ei weld yn boddi, a rhuthr- odd i'r dwr l geisio mynd ato, ond llwyddwyd i'w chael i'r Jan yn resynus iawn ei chyflwr.

I Modur yn Syrthio i'r AfonI…

IA yw Pwllheli'n Foddhaol…

Cael Teulu wedi eu Lladd mewn…

Y Canghellor yng Nghaernarfon.

[No title]

Yr Hunanladdiad yn Bangor…

-u - I Damwain Fawr mewnI…

- - - - -=-=-======-Eisteddfod…

I Yn Aberth i'r Tonau. I

-o - Cansr. Iwyddiant Emrys.

-0 - Marw Dr Grey Edwa* **^…