Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

IPWLLHELI.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I PWLLHELI. OYHOEDDIADAU SABBOTHOL- Awst 3. PenlsD (A), am 10 a 6, Parch Ben Davies, Pant Teg. Capel Seisoig (A.) Cardiff Road, am 11a 6-30, Parch D. W. Roberts, Gweinidog. Penmount (M C.), am 10 a 6, Parch W. Llewelyn Lloyd, LlanfMeusant. ,Aleni M « .) an 10 a fi, Paroh John Hug' es B A., B. D., Gweinidog. Capel Sei.pic iM.( Ala Koad 1 a 6-30, Dr Egryn Jones. am 10 a 6, Parch Hen Gapel y B. dyddwjr North Street, am 2, Ysgol. Ysgol Genhadol (M.C.). Sand Street, am 10 a 6, Pa'ch D. R. Davies, Soutli Beach am 2. Ysgol. Ysgol Genhad >1 North Street (A.), am 10 a 6 gyfarfod Gweddi; am 2, South Beach am 2 Pa ch R. W. Jones Garth. Tarsia (M.C), am 10 a 6, Parch R. W. Jores (i. rth. Se "f (W.) am 10, Parch D. Thomas, Gwein- i toz; am 6, Mr Joseph Jones, Nefyu St. 11-30 a 6 Il ymiae 11 a Ii fS ist g) Parch J. Edwuds. H. A., do" ►'arch. T. Woo.lings, B.A., Cu ad. C nhadaeth Lyifwi-; North S»t.ie°', R G., tin 10-30. Otter. n Sancta dd, am 2. Y"»g -i m 6-3 i I'regeth Gymraeg gau y Pa ch )'. M rour, benedichiwo PRIODAS.—Ddydd Gwener diweddaf, yn Manchester, unwyd mewn glan briodas Nurse Pritchard, Cartrefle," a Mr J Owen Jones-, Garndolbenmaen PLESERDAITH.-Ddydd Iau diweddaf, bu athrawon ac athra\\esau Ysgol Sul y Traeth am bleserdaith i Ddyffryr. rhamantus Maentvvrog. Mwynhaodd pawb ei hun yn ardderchog TEML SOAR.-Cynhaliwyd cyfarfod o'r Demi yn ysgoldy Penmount yr wythnos ddi Neddaf, o dan lywyddiaeth y Prif Demlydd. Cymerwyd rhan yn y cyf- arfod mewn adrodd a chanu, a chaed gweddiau gwresog iawn. Cynhelir y Demi nesat yn ysgoldy Penmount am haner awr wedi-saith heno (nos Fawrth). Erfynir am bresenoldeb yr holl aelodau YR ORGAN RECITAL.—Y mae pwyll- gor yr Oryan Recital sydd i'w chynal yn Mhenmount. wedi sicrhau gwasanaeth Miss Dilys Jones, y gantores fyd-enwog, i ddatganu-yti y cyfarfod. Ni raid i'r gantores hon wrth lythyrau canmol- j iaeth. Nid oes nemawr gyfarfod o fri nad yw hi yn gwasanaethu ynddo. Hefyd, y mae amryw droion wedi bod yn gwasanaethu yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Hi hefyd oedd un o brit ddatganwyr Gwyl Gerddorol Har- lech. BWRDD Y GWARCHEIDWAID. Dydd Mercher, y 23ain cyfisol.-Mr Richard Jones yn y gadair. ] DIOLCH.-Hysbvsodd y Meistr yn ei adroddiad y cafodd y tlodion blcser- daith i Nefyn, ac y rhoes Mr W. Eifl Jones wasanaeth ei gerbydau am bris isel i'w cludo yno. Yr oedd Mri 1. G. Jones a Hugh Pritchard hefyd wedi cyfranu tuag at y bleserdaith, a hys- byswyd fod Mrs Yale wedi anfon blodau ar gyfer ystafell y cleifion.-Pasiwyd pleidlais o ddiolchgarw ch cynes i bawb fu yn g-aredig wrth y tJodion. Y Ty. Hysbyswyd y bu dau o'r gwarcheidwaid a swyddog Bwrdd y Llywodraet4 Leol yn ymweled a'r Ty ar wahanol achlysuron, ac wedi cael eu boddhau ynglyn a chyflwr y lie, ac yr oedd y tlodion hefyd yn edrych yn fod- Ion iawn, ac nid oedd ganddynt gwyn yn erbyn dim. SECTYDDlAETH. Gotynodd y Parch J. Edwards a oedd yn gyfreithiol i blant oedd yn cael eu byrddio allan gael eu dysgu yn groes i ddaliadau crefyddol eu tad—Dywedodd y Clerc fod y pwyll- gor wedi gwoeud y peth goreu posibi er lies y plant, y rhai oeddynt yn caell eu dysgu mewn capel Methodistaidd, yr hwn fynychid gan eu hewyrth. Yr oedd y tad wedi datgan y dymunai i'r plant fod dan nawdd eu hewyrth, ac yr oedd y pwyllgor wedi eu hargyhoeddi eu bod yn cael perffaith chware te, ganddo. Sylwodd y Parch H. Rees fod trefniadau y pwyllgor hyd yn hyn yn gweithio yn iawn. Ceisiai y pwyU- j gor wneyd yr hyn oedd oreu er lies y plant ar wahan i unrhyw ystyriaethau sectyddol.- Dywedodd y Parch John I Edwards nad oedd yn ameu hyny o gwbl. Yn unig gofynai a oedd yn gyf- reithiol yn ol rheolau Bwrdd y Llywod- raeth Leol.-Atebodd y Clerc y byddai y trefniant yn sefyll fel yr oedd, fodd bynag, hyd nes y codid gwrthwynebiad, ac ni chredai ef y byddai neb yn ddigon ffol i wneud hyny.—Cymeradwywyd y trefniant.

-u- - i IFOURCROSSES. I

I PORTHMADOG.

Advertising

Barfcfconiaetb.I

[No title]

I Clywedion.

-u -i Cymro'n Botfdi yn yr…

Advertising