Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR. <

NODION A HANESION. 1

News
Cite
Share

NODION A HANESION. Hunanladdiad yn Rhuthir>. Yr wythnos ddiweddaf, canfuwyd Sarah Jane Ellis, Llandwrog-, Rhuthiu, wedi ymgrogi yn y ty. Dyuedid yn y trengholiad y bu yn wael ei hechyd ac y tybid i hyny effeithio ar ei meddw 1. # Tan yn Rhosneigr. Turodd tan allan mewn adeilad yn perthyn i'r Cay'ey Arms l-Iotel, Rhos- neigr, nos Sadwrn, ac onibae i dan- ddiffoddwyr Bau Colwyn ddod yno mewn pryd gallasai fod yr hotel wedi mynd ar dAn a'r bythynod sy'n gysyll- tiol a'r adeilad. Llwyddwyd i ddiffodd y fflamau ar ol dwy awr o ymdrech gated. Geneth Ieuanc yn Ymgrogi. Yn New Ferry y dydd o'r blaen cafwyd geneth ieuanc o forwyn wedi ymgrogi mewn llofft. Nid oedd ond dwy ar hugain oed Collwyd hi o'r lie gan ei meistr yn sydyn un diwrnod, a methwvd a'i chanfod er chwilio am dani. Ond ymhen deuddydd, pan aeth y meistr i lofft yn y buattli, catodd hi yno'n hongian yn farw. Dywedai'r meddyg ei bod wedi marw er's deu- ddydd. Hen Wr AnfTorlunus. Canfu hen wr yn agos i Lundain mewn newyddiadur fod perthynas iddo wedi marw yn werth Haver iawn o arian, a chan nad oedd herthynas arall i'r ymadawedig yn fyw cychwynodd yr hen wr am Lundain i hawlio'r eiddo. Gan nad oedd ganddo a' ian i da)u'r tren, rhaid oedd iddo gerdded, a chym- erwyd ef yn wael ar y ffordd ac aed ag et i'r tlety, a dywedir nad oes objith y daw allan oddiyno'n fyw. Rhodd at Sefydliad Llanystum- dwy. Y mae Mr. Lloyd George wedi der- byn rhodd o .^an' bunt gan rywun an- hysbys tuag at y sefydliad a roes, i bentref Llanystumdwy, y rhodd i'w defnyddtoynyfforddy tybia'rCang-t hellor yn oreu. Mae Mr. Lloyd George wedi gofyn i'r pwyllgor am awgrymiadau ynglyn a'r modd goreu i ddetnyddio'r arian. Bydd iddo hefyd lywyddu mewn cyngerdd a gynhelir yn fuan yn y sefydliad Cael CorfT mewn Gwaith Plwm. Rhywbryd yn mis Ebrill aeth Thomas Hayes, Cefn Bychan, ger y YVyddgrug, j ar goll, a buwyd am wythnosau yn chwilio am dano. Yr wythnos ddi- weddaf, deuwyd o hyd i'w gorff mewn hen waith plwm ger Pant y Buarth. Ychydig cyn ei golli bu Hayes yn wael ei iechyd, a her; ir idJo o g,iiil),.iiad golli ei gof a chrwydro at y g-waith plwm a syrthio iddo. Nid oedd modd adwaen y corff oddigerth oddiwrth y dillad oedd am dano. I Dewis Mynd i Garchar. Yn Mangor. yr wvthnos ddiweddaf, cyhuddid William Davies (Wil Pen- traeth) o dresmasu ar dir Arglwydd Peri,liyn mewn ymchwil a n helwrineth. Hy>byswyd ei fod wedi ei euo-f.irnu dros dri ugnio o weithiau yn flaenorol. Pan ddedfrydwvd et i dalu 2os. a'r costau, gofynodd Davies faint o gar- rhar a gai os n. thalai. Dywedwvd mai pythefni's i:yJ 1 llafur caled, a cherddodd Davies yn dawel -,ydir heddgeidwad i'r gell. Crwydryn Twyllodrus. Gwelid dyn parchus, a'r hwn oedd ddall i bob ymddanghosiad yn .eryll ar gornel yr heol yn Exeter bob dydd, ac ar bob math o dywydd, er's tua dwy flynedd. Yr oedd yr ohvg arno mor I drist fel y trugarhai y bobl wrtho ac y thoddid iddo lawer cardod Gwisgai ysbectol dywyll, ac yr oedd ce dyn ar ei frest a'r gair "dall" yn argraffedig 1 arno. Ond yn ddiweddar caed nad oedd ei ymddangosiad ond twyll A ferai y dyn fynd i gyfarfod cenhadol. a thywysid et yno g4n wra g garedig. Y dydd o'r blaen yn y cwrdd cenhadol cododd y dyn ar ei draed, tynodd yr ysbectol, a dywedodd ei fod wedi twyllo'r c\hoedd am dros dduy flynedd. Yr oedd yn gal'u gweied cystnl ag un- dyn, nic-ddai. Rhoes ei ysbectol yn an 1 heg i'r pregethwr, ac aeth gydag ef at y prif gwnstabl gan ddisgwyl cael ei erlyn am ei d \)', ond nid oes gyhcsdd- iad wedi ei ddwyn yn ei erbyn hyd yn hyn. Marw dan y Chloroform. I Bu farw iltic-li Worthington Powell, bachgen tair ar udeg oed i'r Parch. E. Worthington Powell, ficer Chirk, pan o dan y chloroform yn Ysbyty Gwrecsam ddydd Gwener diweddaf. Mis o Garcbar am Ddimai. Yr w?thnos ddiweddaf yn Nghaer ca?odd dynes o'r enw Mary Ellen Mons-I f?' d, Caer, ei dirwyo i 20S. a'r c0st11, neu fis o garchar, am ladrata newydd- iadur dimai o'r llyfrgell gyhoeddus. Lladrad Beiddgar. Aeth lladron i mewn i breswyl Mrs. Prittie, yn Paddinzton, Llundain, a lladratasant oddiyno emau a thlysau gwerth dwy fit o bunan. Bernir i'r lladron fynd i dy gwag y drws nesaf, a dringo o'r ffenestr i ystatell Mrs Prittie. Damwain Mewn Ghwarel. Pan oedd dau chwarelwr yn parctoi ar gyfer tanio t,, It yn y graig yn Chwaret Stiriinghill ddydd Sadwrn, aeth yr ergyd alia-i a chafodd y ddau ddyn eu chwythu i tynu, a chawsant eu neweidio'n dditiifol wrth ddisgyn i lawr. Yr oedd y pylor hefyd wedi eu llosgi'n erwin. Cwympo tros Gan' Troedfedd. Syrthiodd bachgen pymtheng oed, mab Mr Evan Roberts, High Street, Blaenau Ffestiniog, oddiar y Garreg Ddu, brydnawn Mercher diweddaf, a rholiodd i lawr ddyfnder o gan' troed- fedd a haner. Codwyd ef i fyny yn anymwybodol, wedi ei archolli'n ddif- rifot yn ei ben, ac y mae mewn cyflwr peryglus. A Rhedeg yn erbyn Modur. Brydnawn dydd lau diweddaf rhed- odd bachgen bach chwe' mlwydd oed yn y Bermo yn erbyn modur a elai drwy'r dref. Yn ffodus nid oedd y modur yn mynd yn gyflym a stopiwyd et ar unwaith, ond cafodd y plentyn 1 bach ei anafu'n ddifrifol iawn Yr oedd yn anymwybodol pan y codwyd ef i tyny. Bacbgen yn r.ael ei Ladd ar y RheiilFordd. Aeth dau fachgen i chwarae ar linell y rheilffordd yn Tanyfron, ger Gwrec- sam, y d)dd o'r blaen, ac aeth un o honynt, o'r enw John Hugh Dowell, i hongian gerfydd un o'r tryciau glo pan oeddynt yn cael eu symud ar y llinell. Pan oedd y tren yn symud cafodd Dowell ei wasgu rhwng y buffers a llethwyd ef i farwo;aeth. ( Damwain ErchyJl gyda Modur. Digwyddodd damwain erchyll i niter o todurwyr yn Chadwick ddydd Sadwrn diweddaf. Pan yn mynd heibio cornel beryglus llithrodd y modur yr oeddynt a throes ar ei ochr gan eu taflu allan. Cafodd Mr. George Totman, perchen y cerbyd, ei ladd mewn amrantiad, a bu farw un arall ymhen ychydig funudau. Cafodd dau arall hefyd eu hanafu'n ddlfrifol iawn, ond diangodd y purr.ed heb fawr niweidiau. + Cymro Twym-Galon. Yn Mwrdd Gwarcheid-Aaid Caernar- fon ddydd Sadwrn cynygiodd y Parch R. W. Jones eu bod yn pasio pleidlais o gydymdeimlad a Mr. Lloyd George yn wyneb yr ymosodiadau wnaed arno yn ddiweddar, a'u bod yn llawenhau ei fod wedi dod allan o'r ymchwiliad a'i anrhydedd heb ei ddifwyno.-Gwrth- wynebai Mr. Humphreys, goruchwyliwr yn Chwarel Diutruig, i wleidyddiaeth gael ei ddwyn i weithrediadau y Bwrdd. —Y Parch. R. W. Jones: Nid mater gwleidyddol ydyw. Mae arnaf eisieu tegwch a chyfiawnder i bob dyn. Mae rhai dynion yn cyfarth bounydd ac yn chwitio am feiau. Cynygiai y pender- tyniad. nid am fod Mr. Lloyd George yn Rhyddfrydwr, ond am ei fed yn Gymro, ac am ei rod wedi gwneud cymaint dros Gymru —Mabwysiadwyd y penderfyniad. Cyhuddo o Foddi Plentyn Yn-South Shields y dydd o'r blaen cafodd dynes sengl o'r enw Mary Mad- dison ei chyhuddo o fod wedi llofruddio baban un mis ar bynitheg oed drwy ei toddi mewn twb. Yn 01 fel y dyvved- wyd yr oedd rhieni y baban wedi mynd allan o'r ty i weithio ac wedi rhoi gJfal eu plentyn i Maduison. Pan ddaeth- ant gartref gyda'r nos, yr oedd Maddis- on wedi mynd, a gwelwyd corff y baban mewn twb. Daliwyd y ddynes yn New- castle a honir -ei bod wedi addef iddi foddi'r baban. "Nid oedd y lie vn addas i fyw ynddo," meddai. Yr oedd y ty yn fudr a rhoddais y baban al'ar. o'r drwbl. Ni chafodd ddim poen. Gwyddwn yn ia\\ n y byddai raid imi ddioddef am yr hyn a wnes, ond bydd iddo ddysgu dynion i fod yn fwy gwedd- ..is N'n ol fel y dywedai tyst arall, yr oedd Maddison yn c shau plant, ac yr oedd wedi dweyd am y plentyn oedd yn y ty lie yr arhos"i y buasai yn eu boddi oil ne byddai yno gyda hwy am b!the:: I 110-, Cafodd ei thraddodi i sefyll ei ph f. --0 Enwau yr ymgeisw yr ar y Gerddor- iaeth a'r Adroddiadau ar gyfer Eistedd- fod Gadeiriol Pwllheli i fod yn Haw yr Ysgiifenydd erbyn dydd lau nesaf. y 24ai u cyfisol.

Lladrata Gwddf-dorchI Gwerth…

Ariandy ar Dan yn Aberystwyth.I

.Dirwyo Modurwyr am Oryru

! Digwyddiad Trist yn South-I…

Marw'r Parch. Griffith Ellis,I…

Mr Ellis Davies, A.S , i gaell…

Suffragettes yn Twyllo'r Heddgeidwaid.I

Gwyl Gerddorol Harlech. I

Boddi yn Ngwydd ei Deulu.1

Ai Damwain Ynte Beth?I

Y Suffragettes yn Birming-I…

Haint ar Bytatws. ;

Gwallgofdy Dinbych 3inI Llawn.

Advertising