Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Eisteddfod Gadeiriol PWLLHELI, Gwyl y Bane, Awst 4ydd, 1913 Beirniaid CerddoroI :-E. T. DAVIES, Ysw., F H.C.O., Merthyr, a W. J. i" WILLIAMS, Ysw., Efailnewydd. Beirniad y Farddoniaeth ALAFON. Arweiny.-1dion: ARIFOG a SAMUEL WILLIAMS, Ysw. Cyfeilwyr: — Mr Evan Jones a Miss Wynnie -Jones, Pwllheli. RHAI O'R CYSTADLEUAETHAU:— Testyn y Ga.],t Ir: Cano'- ddydd (Cerdd gaeth neu rydd h^b fod dros 200 Uir.elli 1 0 0 a Chadtir Ddeiw geifiedig Traethawd: "Tuedd feiniiadol yr Oes" (Agored i Leyn ac Eifiony!d) 1 0 0 Y Brif Gystadleuaeth Gorawl. I'r Cor Meibion a ddatgano yn oreu Cydgan y Pererin- ion" (Dr. Parry) a "Cader Idrid" (->llan o'r Alawon Cymteig—Dr. Rogers) 20 0 0 a Bathodyn Aur, gwerth 21s. i'r Aiweinydd. Ail wobr 5 0 0 Corau Cymysg, Y llefùeJd sy'a datgan (Hay,lij) 10 0 0 a 21s., irewn gwertb neu arian, i'r Arweinydd. Ail wobr 5 0 0 Coran Cvmysg (Lleol), Yr Haf" (Gwilym Gwent) 5 0 0 a Cold Scarf Pin i'r Ar- wei nydd. | Corau Pl:n.t, "CK.CSIIW VVan- L wyu" (Pryce Hughes) 5 0 0 Testyiiau ailan o'r wasg. PriF, trwy y Uyr.hyrdy, l c. I w cue) oddiwith yr YsgrifVnydd,— D. JOHN JO-NES, 74, Heol Fawr. Ch^esty'r Chralia, HEOL FAWR, PWLLHELI. sydd yn awr yn agored, gyda gwell- iantau arbenig, ac wedi ei adduruo o'r newydd. CYFLEUSTERAU RHAGOROL —— Breakfast, Luncheons, Pinners & Teas at moderate prices. Darperir gag:. fer a jihartion. Ystorf t Boisic-s Mrs. Wailis Thomas. Pet ihenoj^es At Drigolion Lie, n ac Ei!1;1{1 ydd G. M. ROBEFuTb, i Marsley House, Gaol Street, Pwllheli, wneud yn hysbys ei fod wedi agor busi-es tel JOINER A WHEELWRIGHT Cedwir Shafftiau Troliau, Cam- ogau, Spokes, &c Ymgymerir a phob math J waith, a rhoddir Estimates yn ihad. Ffremir darluniau yn drefnus am bris rhesymol. Teimlai G.M.R. yn dra dioich^^r am bob cefnogaeth. Gweithdy Y tu ol i'r U) thyrdy yn Cardiff Road. Organ Recital. — Cynhelir yr uchod NOS IAU, AWST 14egv 1913, YN Penmount, Pwllheli, GAN DauidClegg, YSUJ., F. R. C. O, yr hwn sydd eisys wedi cynal dros dair mil o'r cyfryw ym mhrif ddinas- oedd y wlad hon, yn Mharis, ac yn Unol Dalaethau'r Amerig-. Mae ei glod fel Organydd yn hysbys dros y byd. Yr Organ yw ymg.iis uchaf celf i efelychu cerddoifd I-awr creadigaeth. Pwy na theimlodd gyfaredd ofYiadvvy yr ystorm, chwibaniad lIchel-dd lefus pib- au y dymhestl, a rhuad bass (islais) ton- au'r mor, sydd yn peri i ddynion lewygu gap ofn Amheuthyn tydd gwrando y chwareuwr medrus hwn yn pottreadu y pethau hyn a darnau clasurol y prif feistriaid ar yr Organ. Distawa pob offeryn ce"dd Pan glywant sani yr o gan Mae'n nerthol fel y daran fawr A gryna lawr pedryfan A mwynach yw Na chan y dryw, Neu alaw'r eos twynlan, Am fanylion ymofyner a'r Ysgrif- enydd,— J. OWEN WILLIAMS, Morlan. Cambrian Railways liiiioiiiiceiiieiits SUMMER SEASON EXCURSIONS, JULY 12th to SEPTEMBER 30th, 1913. Oil MONDAYS JULY 21st, AUGUST 11th and 25th. SEPTEMBER 8th and 22nd, to LONDON, for 2, 5 or 8 days. On FRIDAYS, to SCOTLAND, for 7 or 17 days. On FRIDAYS, to LANCASHIRE, YORKSHIRE, THE MIDLANDS, DOUGLAS, itc f,r 8 oi !) days. On FRIDAYS, to SOUTH WALES, for 8 or J.) days. On SATUli' AVS, to LONDO' for 8 )r 15 days EVLRY WEEK I AY, to THE MID-WALES -PAS, for 14 days SATURDAY to MONDAY and WEEK-END (Friday to Tuesday), Tickets to ALL PARTS. SEASON DAY TRIPS from PWLLHELI, every WEEK-DAY To September 30th. To CAMBRIAN COAST STATIONS. NORTH WALES COAST (Exc ut August 1, 2. 8, 9) 1 ui 2 d-ys BALA and LLANGOLLEN BLAENAU FESTINIOG (vh Minffordd ifc Narrow Gauge Railway) SNOWDON tExcept August 2. 8, 9). LLANBERIS For full particulars se Summer Excursion Programme at the Station. For further n.formation respecting the arrangements shewn above application should be made at any ot the Company's Offices or Agencies, or to Mr. C. L. Cocacher, Traffic Manager. Oswestry, July, 1913. 6. WILLI AMSON, General M mager 1: SAND STR'CET, PWLLHELI. N, I A r-, Roberts & (,,I fitill yn cynv^ i' ad a'r Dref I.) I) 0 DRKF N (GVVIR DDA). Cypyrddau Gwydr, Bedroom Suites, Hall Stands (rhai Mahogany, Derw, Satin Walnut, Pitch Pine) D S. \YeJi eu gwneuthur ar y Premises Deuwch i'r cyfeiriad llchod i chwi gael barnu drosoch eich hunain, ac i gael Bargeinion nad oes dichon eu cael yn unman arall yn y dref, ROBERTS & GRIFFITH. SEND FOR PRICE LIST. FOR t m MENDING IEL TS and HARNtSS USE BIFURCATED RIVETS, N 1^ jTg No need to punch holes. Sinlply drive Rivets, and bend back M r dl the prongs Neat and stronfi. Of all local Iron. W mongers, or send II. N Bt for box (assorted) to-I .■ I Bifurcated and Tubular Rivet Co., Aylesbury, Bucks. UUUTY SCHOOL, PWLLllELL The Staff is as follows :— Headmaster: Mr D. H. WILLIAMS, M.A. Miss MURIEL PRICE, B.A., Wales. Miss HANNAH ANTHONY, B A., \VALES. Miss BRACE NEWTON, Hors., London. Miss ANNA DAVIES, Cookery Mistress. Mr REGINALD W. EVERATT, M.SC., Wales. Mr. P. G. REYNOLDS, B.SC (ist Class Hons) \Vales. MR ALEXANDER PARRY, B.A Mr NORMAN McLEOD, A.R.C.M Pupils are prepared for Central Welsh Board, Oxford and Cambridge Local and University Examinations, and con- siderable attention is paid to Art, Music. Manual & Technical Work and Physical Exercises. TUITION FEE, -94 10s. per Annum. O. ROBYNS-OWEN, Clerk to the Governors. -GB? HA?-—-  restored to its original colour by usin^ j  us?'R ;}.u: It is not a dye, but acts natur?lly, is quite harni'?ess. ???Cf I d, Postage ??. G. W. Harrison, M.P .S. SpecuLt, Reading. Agent for Pwllheli :—J. BALDWIN .J\);'iI< 56. High Strept. "), \i. jj\Il¡'n;¡t:ji>:7\sffli'll IHAYIHWn'Sp I:: [1 WHL1J1A j fif SWrjIac \NV> YD 'v'] l t f On Pite r   AagL  r; ",I L }o'YLLWYJtAGOS:KltS .¡.: t:.t ,t'I 'I.' t ¡, P. ((¡1 1/- a .6 '1' f- r .W! 2ya p-.¡l.n.+:=:t2 i k1 1 EJ BLS""CII ac N'YYD !lli\ÍS:it..¡J; J I. II II II 'I'm ?!l!!l"I"I"I"I' ?? !l::I;!l;.I"I.?  ffiffiffi ffi: m Sut ? .TTTTTT::II" yr jT I I Ydych !J Mae pawb yn gyfarwydd a'r cwestiwn ? ? ffi hwn. Clywir ef dros yr holl fyd. Yn + ffi mhob iaith ceir ymholiad cyfystyr i ffi ? "Sut yr ydych?" Yr un dyhead a H? 4? dymuniad mawr cyffredinol yw iechyd »|? m da. Dywed y meddygon medrusaf ac ? jj; enwocai fod pedair rhan o bump o'r m holl afiechydon yn tarddu o ddiffyg + ffi treuliad neu sefyllfa afreolus yr afu a'r m ?. ymysgaroedd. Mae  Beecham's I li Pills j ffi "I S m yn wellt peduir rhau o bump o'r holl ? afiechydon tnvy symud ymaith yr it:. ? :m!ms. ?.r.?-ut yn deh crdhau ac yn HT ri! ymlid ymaith yr amlmredd a achosant m *? dchnlad?u o (H-ymd?r a bimder— U? I ? rUyhu.l liou Xatur o atmrhehi. Mae ?? 1 j *:? BEHCHA.M'S PILLS yn cadwpobl ?? *? yn ilawcu a.5 yu eu gwneud yii siriol. 2| r fe?l(lygiiiitteth fwyaf y gwyddis ? am da:u i gryfhan y cyHa, gwella y W ? tre?dind, a rh?'?k'tddio yr afu, yr !it elv?Iod, a'r ymysnarnedd, mewn gair ffi ?j ? maent yn ieddygmiaeth a-.iffaele g Vch m ? Cadw yn Iach. |! n  ? _L? ? ffi i:t4i 7 Gwerthir yn mhob man mewn Mychau,1/1? J; j (56 o belenau) a 2/9 (JOB o belenauK n-K?'?-?"?"?-?"? I Y 1\1 FU DIAl:: TH. RHYBUDD PWYSIG. Y Mae Mr R. G. Humphreysj (R. o Fadog) Portmadoc, yn awr yn oru hv; yl:v\ r t/wy drwydilt ri Bw:dJ Md.xacH i'r Cwiniiiuu canlyual :-U:(.I. l?»st!e Knya! M-»il Steamship (Jo. AMou Steamsh p j C Cui a;d Steamship C". Wh'.te St-«r isteatu- shIp Co. I'.irninioii Steamship Co. A oeneau Stean:ship Co. a (JhwuiiiiiU ceil!, a ga.ll aufon yoifud viyr ) bob 1 han o'r America, Canada, British Columbia, Vancouver, Australia, Affrica yr Aifft, Mor y Cyfand.r, India, a gwledydd ereill. Gall roddi tocynau hefo'r ihcuffyrdil l b n y raith. ynghyd a thy^ty^gnf i si'rhau g:)Siyiigud yu y codtau teithio 1 ijluiiil»in, South- ampton neu Leipwl. Mae gweil maiita ;«-i YIlI- fudwyr g>-d> tocyuau hefo goruch w yhwr ll"8- | hit th fel Mr Hump' leys ti-sX n-rw lliuhyw IT. d Piall. C) o le.. fld i (fer-nwyr, a tncrwyuioo. l'uD waryi, o:j yn I rhali. I— CIMO-BANE —I | FTHE NEW INSECT KILLER. KILLS 4 Fleas, Lice, Moths, Blackbeetles and all Insects. NON-POISONOLS. Sold by Chemists. Price 3d.. 6d. & 1/- Postage 1d. G. W. Harrison, Chemist, Reading; BALDWIN JONg., 56, High Street. 56, b ree t (SiMPLE CURE FOR DEAFNESS! Marvellous Effect of New Home Treatment. SENT ON 10 DAYS' FREE TRIAL. Riir- ly has so muh iuteie-t ever been aroused hs thiit cau?!:(l by Lt e iliscoveiy of a wonde tulJy simple cuie for Doafi cas ai il He*d poises. h ft s p.. \etl so renin-k»blc successful < vea in i! e wcust f. i-riis o chronic Deafue 8, that the i).scoverer will, for a short t;me, gladly s nd it on 10 days' free trial to any sufferer who !).ci,tl ns th paper. Write to-day (a postcard w il di) a- d secure the free trial before this nff..r j is withdraw!?. Addr«ss: Elmer Shirley (itoom 553;1 6, Row, I.¡d.u, W.C. Saunlak, Ltd. = MT0E7AFT TO MOTHERS. Rvr- | i :\1.,tb.¡ val), II the H«*'>♦!• Hud Cifv of her i'idid shouid \1,)< i. RELIABLE' NTJESERY POMADE, ayipl'oatiop it*" 1t8 aDd Vermin, beaut,i, avid strength11- < .• HRir. In Tips, 4,1. and 91. Postage Id. W. Harrison, Chemi'at t hiding. Sold by Chemists. Agent for Pwl h it: —».m Jotive, 56, Chemist, High I :s:reet. I aar Bav your FURNITURE straight from the MAKER and SAVE 4s. !n th Pou»;Cl. I Stores aU kinds of r__ 1 1 1 • ~1 All kinds of Turnery, Buy ypUl'  Carvings, Stores all kinds of ¡i Carvings, JOHN C. H M E S* Mahogany, Oak, Walnut, Mouldings, Table Legs, I j^tili! FurilHure fallfactlirer, m great variety. and iD great variety. ?D13E17TiUnKi?iT A A bQ AA W W MMiILT LT b? ?L? ROAD all kinds of Woodwork PRETORIA SAW MILLS, ALA RLHETJl. in great variety. dnT1p hv FUNITURB MADE TO ORDER Marbles, Mirrors, Glass, one by By FiTst-Ol?M Cabinet Makers, Upholsterers & French Polishers an Up-to-date Machinery. I The only Furniture Manufactory in the District. Picture Frames. I rames.:I i Dilladau. Dilladau. Am gyflawnder o ddewis mewn DILLADAU 0 BOB MATH Ewch i MANCHESTER PWLLHELI. f Ceir yno STOC NEWYDD a PHRYDFERTH am brisiau hynod o isel. Cyfie arddsrehog i brynu Siwtiau, Macintoshes, Raincoats, Crysau, a. Jacedi o bob math. GWNEIR POB MATH 0 Siwtiau i Fesur HEFYD, AM BRISIAU A BAR SYNDOD. Cyfaddefir gan bawb fod Manchester House yn un o r SIOPAU GOREU yn Ngogledd Cymru am Ddilladau Merched. Gofynwch am weled yr YSTOC ARDDERCHOG sydd yno o COSTUMES, ROBES RAINCOATS, &c., ac hefyd y dewis digymhar o Hetiau i Ferched a Phlant. Cofiwch y cyfeiriad,— Siop William Anthony Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Richd. Jones, yn ei Swyddfa 74, Heol Fawr, Pwllheli, dydd Mercher, Gorphenaf 16, 1913.