Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI. I

I EFAILNEWVDD. I

I Cyngor Dosbarth Lleyn. \

MESUR DADGYSYLLTIAD YR EGLWYS.

Cadwraeth -y Sabboth. j

Mr. Lloyd George yn Nghaernarfon

Cyfarfod Ysgolion M.C. Dosbarth…

Advertising

Advertising
Cite
Share

-0- Dandruff is Serious. It is a Disease Caus^i by Living Hair-di sf.roi,in, Mictc-L-:s Tnless Checked Baldness f;vs. Do you Know that dandruff is a disease, and ca: i'y contractcd ? Dandruff is causcd hy hvitig microbcs which increase and increase until the hair begins to fall. If 11 ,t prevented, baldness is sure to result. Don't risk baldness with its unpleasant IIS qLICII,-C' By the daily use of,R sail 93 Hair Tonic you can quickly rcs'ore our hair to a healthy condition, get rid of dandruff, and make your hair soft and gle-ssy. The Doctor who invented Rexall "93" Hair Tonic, the Drug Co., who manufacture, It, and we curse ves, all tiotit s- be!:eve it to he the most sjicntific and dlkicnt remedy for all scalp and hair roubies. 2s. and 4s. a bottle. RcxaU "93" Hair Tonic is one of the famous !"cxaU Remedies of wh ch there is one for each of the common human ils. Everv Rexall Remedy, including Rexall )j" Hair Tonic, is sold upon this unqualified guarantee The United Drll. Co., and the Rexall Shop selling th is prcparaticn, guarantee it to give you satisfaction if it does not, go back to the shcp where you bought it and get your money. It belongs to you, and u;, want you to have it." Rexall "93" Hair Tonic c: 1 only be ob'aincd from the Rexall Chenitgts- there is ore in almost every communtty, Th • Rexall Chemist in Pwllheli is R. O. GRIFFITH, 60, HIGH STREET, PWLLHELI. -o Nid ydym yn gyfrifol am syniadau ein gohebwyr.—< ioL DEWIS GWEINIDOGION Y METH- ODISTIAID AR GYNLLUN Y WESLEYAID. Yn Mhenrhos, fel y deallwn yn ol yr adroddiadau, fe wnaed aw^rymiad lied newydd gan un o'r siaradwyr, sef fod yr eglwysi i ddewis gweinidogion am dair neu bum mlynedd. Yr hyn yr hoffai yr eglwysi ei wybod ydyw hyn, a ellir gwneud yr hyn a awgrymai Mr D E. Davies heb ganiatad y Sasiwn ? Os gellir, gadewch i ni trwy y wlad dde.11 hyn yn glir, ac yna te fydd yn llawer haws genym ddewis bugeiliaid. Y gwir yw hyn, y mae ofn ar lawer eglwys symud i alw gweinidog rhag i'r cysylltiad droi allan yn aflwyddianus, ac na allai eglwys yn anrhydeddus gael symud y bugail. Byddai y tath gyn- llun yn tantais fawr i'r eglwysi a'u gweinidogion. Y mae hyn yn llawer pwysicach na dim trafodaeth arall a gafwyd ar y niater. CVMRO. -0 PYSGOTA MECRYLL AR Y SABBOTH.— Cafodd tri o honom ddihangfa gyfyng rhag boddi y Sabboth diweddaf. Buom allan yn y bau mewn cwch yn ymbleseru trwy ddal mecryll. Cawsom ddalfa Kvyddianus, gormod i'w cario gartref ddydd goleu. Wedi mwynhau te dj dychwelasom yn yr hwyr i nol yr helfa. Ond yn anffodus, ac yn ffodus hefyd, dymchwelodd y cwch a thaflwyd ni i'r dwfr ond heb fod yn rhy ddwfn i bethau fod yn waeth. Sales by Messps. Wm. Dew & Sen. CARNARVONSHIRE. IN THE PARISH OF LLANNOR, NEAR PWLLHELI. THE LLANNERCH ESTATE (2nd Sale). This Freehold Estate, comprising about 242 acres, will be offered by PUBLIC AUCTION by MESSRS. WM. DEW AND SON, at PWLLHELI, on WEDNESDAY, AUGUST 13th, at 2 o'clock, at con- siderably reduced reserves. The Vendor will allow half the pur- chase money to remain on mortgage at 4 per ce.t. 011 such lots as are so rc.ified in the Sale particulars. Particulars and plans of Messrs. Greig, Meikle and Briggs, Solicitors, 5, Ysruiam Buildings, Gray's Inn, London, W.C.; of Messrs S. R. Dew & Co., Solicitors, Bangor & Carnarvon; or of the Auctioneers, Caxton Build- ings, Bangor, N W. GAr IMPORTANT NOTICE. The Welsh National Agricultural Show AT PORTMADOC, August 7th and 8th. POST ENTRIES FOR LIVE STOCK CLOSE JULY 19th. Ordinary Entries for Horse Le-p'ng, Trotting, Harness Classe3, Butter MakiDg. Slate Splitting Rock Drilling, Ambulance Work, Lamb Shear- ing Competitions and Brass Band Contest on Monday, July 28th. The Military Band and 50 Boys from the "Clio" Training Ship will give a NAVAL TOURNAMENT and PHYSICAL TRAINING DISPLAY, and Mr J. Moses will give a SHEEP DOG TRIAL DISPLAY on both days. AEROPLANE FLIGHTS by Mr Gustav Hamel on botl (1 > s Prize Lists nud Entry Forms from the Sec- retary—THOMAS WHITFIELD, Shrewsbury. iO RCAN RECITAL YN Nhapel Penmount, NOS IAU, AWST 14eg, 1913, GAN HERBERT F. ELLINGFORD, ESQ., MCS. BAC. (OXON.), F.R.C.O A R.C M., Opganydd St George's Hall, Lerpwl. Hefyd ceir amryw Gydganau gan y Pwllheli Choral Society Arweiuydd: li o". NORMAN MCLEOD, A.K c M. Cadeirydd Y MAER. Mynediad i mewn trwy docynau. Tanysgrifwyr 21s a 10s. 6c. Blaen- Seddau rhifedig, 5s. a 3s.; Seddau eraill, 2s. a is. Drysau yn agored 6 30, dechreuir am 7. Yr eliv at ddyled Capel Salem. J. OWEN WILLIAMS, Mor;an, Ysgritenydd. GLO GLO! G-LO! AT DRIGOLION PWLLHELI. Dymunaf gyflwyno ty hun i'ch sylw fel un sydd yn ymgymeryd a chychwyn Busnes Glo o'r newydd yn y Dref, ac yn bwriadu ymsefydlu yn eich mysg. Byddaf ddiolchgar am bob cefnogaeth, a gwnaf fy ngoreu i geisio eich cyflenwi a'r glo goreu, ac am y prisiau isaf yn bosibl. Teiir sylw dioed i bob archeb. SAMUEL EVANS, Morlan, South Beach, Pwllheli. PRELIMINARY NOTICE. Visitors' Concert at CARDIFF ROAD CONGREGATIONAL CHURCH, August 12th, 1913. On Sale. ^MALL Half-decked Sailing Boat for Sale —A Bargain. Anchor, Chain, Oars, &c. Apply-Oliver, Pwllheli. To ba Let. MADRYN HOUSE, South Beach, l Pwllheli. Favourable terms. Immediate possession. Apply to MR. LEWIS JONES, Preswylfa, Ala Road, Pwllheli. Wanted. A STRONG Lad, about 14, as an L1 Errand Boy and Apprentice to the Bakery, &c., trade. Apply" X," U dgorn Office. A SMART Girl as Waitress. Apply, Central Restaurant, Liverpool t House, Pwllheli.