Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SPRING IS COMING. [ ALL KINDS AND DESCRIPTIONS OF Suits, Costumes, &c I FOR THE COMING SKASOX AT R. W. JONES', f 9, Eing'shead Street, PWLLHELI. Suits from 35/- Costumes from 37/8. ——i — w—IP" ibihjjwii .HP i—M1 WPIBU'I w wi—"PKiW^T^irnnirTiB^ni ^IM' 'TTT Everything made on the PREMISES UNDER PERSONAL SUPERVISION TRIAL ORDER SOLICITED. SATISFACTION GUARANTEED. "C'I:'I:'I'!l"I* :I"I* 'I"I:'I:'I"I"I"l"' ? ?? ?' Sut ? ( yr ? Ydych JJ Mae pawb yn gyfarwydd a'r cwestiwn ? hwn. Clywiref dros yrholl fyd. Yn W mhob iaith ceir ymhoiiacl cyfystyr i ? "Sut yr ydych?" Yr un dyhead a m dymuniad mawr eyffredinol yw iechyd •J; da. Dywed y meddygon medrusaf ac ffi 4; enwœaf fod pedair rhan o bump o'r a; & holl afiechydon yn tarddu o ddiffyg ffi t treuliad neu sefyllfa afreolus yr afu a'r & its ymysgaroedd. 31ae i|i Beecham s P8)) | I S ill 7?? gwella pedair l'ilan o bump o'r hall m afiechydon rrwy symud ymaith yr ffi 3! achos. Maent yn eich cryfhau ac yn Js? 3! ymHd ymaith yr amhuredd a achosant ? ? ? deimlad-m o dr,roder a blinder- ? ? ? rhvbuddion X:itur o annrhefn. Mae eg I] t1! BEECHAM'S PILL5 yn eadwpobl ? ? ? yn llawen ?c yn eu ??tieud yn siriol. $ Dyma'r feddyginiaeth fwyafygwyddis V ? am da:ii i pryfh?u y cylla, gwella y ? treuHnd, a rl??.eiddio yr afu, yr W elwlod, a'r ymysgaroedd, mewn gair ill maent yn feddyginiaeth anffaeledig W i'ch 8? 4; ?H ? Cadw yn lach. | S 3j •ft Gwerthir yn mhob man mewn blychau, 1111 jit (56 o belenau) a 2/9 (168 o belenau). jsj F Ci:;10-3ANE —. THE NEW IWSECT KILLER. KILLS Fleas, Lice, Moths, Blackbeetles and all Insects. NON-POISONOUS. Sold by Chemists. Price 3d.. 6d. & 1/- Postage Id. G. W. Harrison, Chermst, Raadingi Agent for Pwllheli :—J. BALDWIN JONKS -56, High k to 1. i T eifELLHAWIL cmss is Jv&fr ? jHAYMMbm BALSAM !? WELL HA m. | BESWCH ac \NWYD p$| & AahrigjaAwy gtda P&iwa-t. Poteli 1/- a 2/6 GA* OLL FFERYLLWY* A GROSSKS J -??X?X-?t??? ;Y:?.? ???A;:?:?:? 1, S A STREET, ? *?< ? ??t t ? ? i f? ? ?3 H ? ?''ti?j ?i s? PWLLHELI. M A K Roberts Miriflitk )-i.cyny,, i'r ad a'r Dref 1J 1) O D K K F N (GWIU DDA). Cypyrddau Gwydr. Bedroom Suites, i H-ill Stands (rh-ti Mahogany, Dervv, Satin Walnut, Pitch Pine). D S.—Wedi en gwneuthur ar y Premises J Deuwch i'r cyfeiriad uchod i chvvi gas?! barnu drosoch eich hunain, ac i gael Bargei n ion nad oes dichon eu cael yn unman arall yn v dref, ROBERTS & GRIFFITH. F GREY HAIR——-1 f-eti to its original colour by HARRISCN's?RESIGRER. .JAK \1;,) N S Cd: l\;j 1 \J I it s not a dye. but acts naturally. s Liuile fl,I c PRICE 116, Pcstaga 3d. "I; JT M P S "fR I G* W. Harrison, M.P.S. spe?ii.t. Re??g. A?n: f?r Pw.L-?:! :—J. BALDWIN J0K ?'?.Hi?h?tr?t. V?fFiyD: A?T?. RHVBUDD PWVSIG. Y Mae i M r R. G. H u m ph reys (R. o Fadog) Portmadoc, yu it t- r oru. hvvyhwr ti wy d d 0 cti B w (Ii Alasiiach :'i Cwinniau canlynol — U;>ion tattle Ri>ya'; Mdil Steari.sbip Co. Allan Steamship C.. Cu!'a:d Stennjh'p Co. White Str«r Steam- sii:p C'». IKMSSH.NX! teteamship Co. A nttican Stca:i)sh>p Co .•» Chwir.ni'm a ^a!i a-:f<>:i yrr:h..1wyr Lob rhan o'r Am rica, Canada, B i i-h G»lumbi», Vancouver, Auiztral' i, Affr'ca yr Aillr, M"r y C\ fn rt r, Indi», H gwledydd ft l 1. bl; y a th ysghyd a tby-ty gii; i si rhau gC8"Y"t:;td yu y tosuu teitbio •Llocuhip, Mn)ptoaMeui,e'p?!. ?Jne??t:'In?.rit.t'5. yrn- fud Ayr g d- t'.iyiiiiu l f' g?uchwy?wrd(;s- '.n' t.t f' l Mr iJ i.eys tiag n;c>vn iv-hyw ffort'd fiall. C\ rec<dd i g'ctftwvr, ? [?!?r, )h'i'\vyu'')i:. P'-b '?;<y o'i vn rhad. t j BIFI^CATEB PRICE or s I I LIST. r box (a?rorti- Bifurcated and Ti!i ?. 'ar I SIMPLE CUR! FOR DEAFKLS3 IM PLE CU?: FOR iJE?F?SS Marvellous IS-it of New Home M.-rvellous r? ? cf Ne',v nome Trc t .;oat. SENT ON 10 D- 78' FREE TR TAL. liar, iy h'\s so mu h i. tee t cvot 1 tea aroua d as th»t caused by th«- .1 .<if \eiy of a wonde fuliy cure f,,r U L! ess ti d He i ."■> oious. It hs p: (,ved 8"* reni,: k ible fiiccessfu "eel in the woift f->rms s> ch-. nio Uwiiic », t ,.t tl-.e Disc )\eier WI]], for a time, glad"' « nd it on 10 days' fiee t.ii: to any sufl,itr who rj;e.,tii-,nb t.b paper. Write to-d^.y (a po&tcsi>l w 1 Ili,, ald f-e :ure the free trial before this ofiVr 18 WIt drxvm. Aiid >b< Ebncr Sit• • ;«-y (ftooni 553,. 6, G'eat J.• roc« >t t. t fj- 'f-<ri'. Loiidou, W.C. Am aiak, Ltd. Dilladau. Dilladau. Am gyflawnder o ddewis mewn DILLADAU 0 BOB MATH Ewch i  MANCHESTER HOUSE, PWLLHELI. Ceir yno STOC NEWYDD a PHRYDFERTH am brisiau hynod o isel. iCyfio arddercllog i Tjrynu Siwtiau, Macintoshes, Haincoats, Orysau, a Jacedi o bob math. i ..r GWNEIR POB MATH 0 ISiwtiau i Fesur | HEPYD, AM BRISIAU A BAR SYNDOD. Cyfaddeflr gan bawb fod Manchester House yn un or SIOPAU GOREU yn Ngogledd Cyinru am  4 T? ?? t TM ?Hr??s?????? ?ITs DDILLADAU .r'[' 'E' J:1 (' H" E D V .Ä, l x<tt)))??at?)t)?ttE..iti<Bj!q<tUO[J< tUU-?!jm'M ? Gofynwoh am weled yr YSTOC | ARDDERCHOG sydd yno o COSTU.7l9 ROBES, yl-jis?) RAIN GOATS, <fcc ac hefyd y dev/is digymhar o HETIAU I FERCHED A tHLANT. Cofiwch y cyfeiriad, Siop William Anthony. f??dH!???H!d?? !? !M??!?Wdn}'S c te< itll I PJ li¡i iI: ,f {jJ) i4U!!t!d)??nm!?c?H!Mt??n!i?? e. '?*? E::X:c'U.rsi O s to Iioncion. CRYSTAL PALACE :— NATIONAL TEMPERANCE FETE, July 12th. ANGLO-GERMAN EXHIBITION. JEWELLERS, SILVERSMITHS AND ALLIED TRADES EXHIBITION, Royai Agricultural Hall, Jsly I2-! 9. IMPERIAL SERVICES EXHIBITION, at Earl's Court. EXCURSION TiCKETS will be issued on Friday, July nth, for 2, 4 or 5 Days, to LONDON (Via Wclshpo 'l o via Afon Wen) EXCURSIONS to London for a Week or a Fortnight. EVERY SATURDAY Excursion Tickets will be issued to LONDON (Euston and Paddington). DELIGHTFUL COMBINED RAIL AND COACH TOUR EVERY WEEK-DAY, UNTIL FURTHER NOTICE, To BEDDGELERT, through the Pass of Aberglasiyn. Rail to Penrhyndeudraeth, thence Horse Conveyance, or Rail to Portmadoc, thence by Motor Bus MOTOR TRAIN SERVICE BETWEEN PORTMADOC, MACHYNLLETH AND ABERYSTWYTH UNTIL FURTHER NOTICE AN OBSERVATION CAE, WILL RUN BETWEEN AX1 > MACHYNLLETH .I. 'I. ,,1 .L .J I..A AS UNDER — A.M. Portrnadoc dep 9 o Minffordd 9 5 Penrhyndeudr'th 9 10 Talsamau 9 15 Harlech 9 23 LL & Pensarn 9 33 I Dyffryn Barmouth irr 9 50' dep 9 55 Barmouth Jet. arr 10 o 91 dep 10 5 Fairbourne 10 8 Llwyngwril 10 17 Tonfanau 10 25 Towyn 10 30 Aberdovey 10 40 D¡vey J,.ct. arr 10 53 dep 10 57 Machynlleth arr 11 5 Cf).,tiecti,ig at Barmouth with 10-5 -.m. train to D<-l^e'lev an i Great '-Vestfcra Lire, alH1 ht D -vev1! 2 a.m I j t .iu\ for BortU av:d A orystwyth. P.M. Machynlleth dep. 12 50 Dovey Jet. 1 JO Glandyfi 1 13 Ynyslas 1 27 Borth 1 32 Llanfihangel 1 37 Bow Street 1 42 Aberystwyth arr. 1 52 £ 3^ CHEAP TICKETS are issued DAILY Lorn all the Stations mentioned on this Bil!. For full pir- ticulars see handbills. P.M. A berystwyth dep 2 30 Bow Street 2 40 Llanfihangel 2 45 Borth 2 50 Ynyslas 3 0 Glandyfi 3 10 Machynlleth arr 3 20 dep 3 30 Aberdovey if 3 50 Towyn 4 2 Tonfanau ,,47 Llwyngwril 4 IS Fairbourne 4 24 Barmouth Jet. ,,4 27 Barmouth arr 4 32 „ dep 4 37 Dyffryn 4 47 LI & Pensarn ,,4 54 Hai eLIl 5 7 Tals.rnau 5 IS Penrhyndeudraeth 5 20 Minffordd 5 25 Portmadoc arr 5 30 EVERY FRIDAY, until anther notice, EXCURSION TICKETS for S or 15 Days will be issued to SOUTH WALES from PWLLHELI by the Quickest and most Direct Route, via Moat Lane Junction. CHEAP DAY TICKETS Issued EVERY WEEK DAY between certain CAMBRIAN COASr STATIONS Also to TANYBWLCH and BLAENAU FESTINIOG. See handbills. CLlEAP 1 or 2 DAYS TICKETS frum PWLLHELI to :tJ NOlTH WALES COAST Issued every WEEK DAY. 1, 2 or 3 DAYS TICKETS from PWLLHELI to LIVERPOOL and MANCHESTER Every MONDAY and THURSDAY. 1 or 2 DAY- TICKETS to BALA and LLANGOLLEN Every WEEK-DAY. Excursion Programmes at the Stations. EVERY FRIDAY AND SATURDAY, nntil further noticu, WEEK-END TICKETS will he issued from PWLLHELI to CAMBRIA.V STATIONS, THE WYE VALLEY DISTRICT, LIVERPOOL, MANCHESTER, LEEDS SHEE- FIELh, BIRMINGHAM, EDINBURGH, GLASGOW, THE NORTH WALES COAST, BALA, LLANGOLLEN. and other places. For full particulars see Excursion Programme FORTNIGHT IN THE WYE VALLEY DISTRICT. EVERY WEEK-DAY RETURN TICKETS will be issued to CENTRAL WALES SPA, BUILTH WELLS. LLANDRINf-OD WELLS, LLANGAMMARCH WELLS. LLANWRTYD WELLS also to LLANIDLOES, RHAYADER and BRECON, from PWLLHELI. Via Moat Lane and Buiith Roid. For fui ther informatiohrr-ppectmg the arrangements shewn above application should he made at any of the Company's Offices or Agencies, or to Mr. C. L. Conacher, Traffic I)e maae at aiiy til lthe Compt.-ly' Offi,-es or A-e-,icies, or to i'v l r. Oonac h i-r, TratEc Oswestry, July, LSI 3. S. WILLIAMSON, General Manager. 1 twwi ■■ « "Ml 1" "1' Chr/ssty'r G-walia, HEOL FAWR, PWLLHELI. sydd yn awr yn agored, gyda gwel!- iantau arbenig, ac wedi ei addurno o'r newydd. CYFLEUSTERAU RHAGOROL. Breakfast, Luncheons, Dinners & Teas at moderate prices. Darpji-ii, gogyfer a phartion, Ystorfa Beisicls. Mrs. Wallis Thomas. Perchenoges. "Á- I MPOJXTAKT TO MOTHBES. ? rj 1 t+ t. i. Mother who valu> & the HCl>h" ?!.? CK'nn Mueas of her Ciuid should us.: 'RELIABLE" NUESE-SY POMADE. One application k ills all Nits and Vei"miu, hu.ûLl1,õ,s and strengthens the Hair. In Tins, 41d. 3.:d 9d. Postage Id.—-Oco. W. HarrL oa, Chami at Beading. "Sold by Chemists. Agent for Pwl holi:—Jos HAi r.wiN ,Josx», fif-i, »Hu li r t* COUSTlf SCHOOL, PWLLHELI. The Staff is as follows Headmaster: Mr D. H. WILLIAMS, M.A. Miss MURIEL PRICE, B.A., Wales Miss HANNAH ANTHONY, B.A., Miss BRACE NEWTON, Hors., London. Miss ANNA DAVIES, Cookery Mistress. Mr REGINALD W. EVERATT, M.SC., Wales. Mr. P. G. REYNOLDS, B.SC (1st Class Hons) Wales. MR ALEXANDER PARRY, B.A. Mr NORMAN MCLEOD, A.R.C.M Pupils are prepared for Central Welsh Board, Oxford and Cambridge Local and University Examinations, and con- siderable attention is paid to Art, Music, Manual & Technical Work and Physical Exercises. TUITION FEE, Y,4 10s. per Annum. O. ROBYNS-OWEN, Clerk to the Governors. I Argraffwyd a Chyboeddwyd gan Richd. Jones, yn ei Swyddta 74,: Heol Fawr, I Pwllheli, dydd Mercher, Gorphenaf 9, 1913.