Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

19 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

ICydymdeimlo ag Eglwys Salem.

News
Cite
Share

Cydymdeimlo ag Eglwys Salem. Anfonwyd y penderfyniadau a ganlyn i eglwys a gweinidog Salem, a phas- iwyd penderfyniadau cyffelyb yn holi I eglwysi y dref. ODDIWRTH GYNGOR EGLWS1 RHYDD- IQN PWLLHELI. AT WEINIDOG, SWYDDOGION AC EGLWYS SALEM. I Anwyl Frodyr a Chwiorydd,-Ar ran y Cyn- gor uchod, dymunwn ddatgan ein cydymdeimlad dyfnaf a llwyraf a chwi yn ngwyneb y digwydd- iad alaethus a'r golled enfawr a gawsoch drwy i'ch capel hardd a gwerthfawr gael ei ddinystrio gan dan. Diau eich bod yn teimlo fod hyd yn oed y coed a'r ceryg wedi eu cyssegru gaa weddiau a phrofiadau oes, a'r lie wedi bod i chwi yn wir yn i Dduw, ac yn borth i'r nefoedd. Ond hyfryd fydd i hwi gofi ) fod Duw yn caru llwch ei drigfa, ac y gall y "Salem" newydd fod yn fwy prydfpith a g. goneddus na'r hen. Hyderwn na fydd i'r amgylchis d difr'fol hwn brofi yn unrhyw anfantais I dyfiant a gweitbgar- woh yr eglwys, ond y profa yn syinbyliad i ffydd a gwoddi, ao ymdrech adnewyddol ar eich rban, Cydunwn a chwi mewn ymbil a gweddi ddyfal ar i Ben yr Eglwys roddi i chwi o arwe'niud a goleuni ei Yspryd yn yr argyfwng pwysig hwn 1 yn eich hanes. Ydym, dros y Cyngor, DAVID THOMAS, Cadeirydd. D. W. ROBERTS, Ysgrifenydd. I ODDIWRTH GYFARFOD CHWARTEROL I ANNIBYNWYR LLEYN AC EIFIONYDD. Mewn pwyllgor perthynol i Gyfarfod Chwar- terol Annibynwyr Lleyn ac Eifionydd a gynhal- iwyd yu Ysgoldy Eglwys Penlan, Pwllheli, prydnawn Sadwrn diweddaf, pasiwyd ar gynyg- iad Mr. Owen Williams, Council School, Nefyu, ac eiliad y Parch. Thomas Williams, Capel Helyg, y penderfyoiad a ga.nlyn Ein bod fel pwyligor yn cydymdeimlo yn fawr a'r Eglwys yn Salem, Pwllheli, yngwyneb y golled enfawr a'r brofedigaeth chwerw sydd wedi eu goddiweddyd trwy ddinystriad eu eapel bardd a gwerthfawr gan dao, gan ddymuno ar i'r Amddiffyn fod drostynt fel Eglwys a Gweinidog yn yr amgylchiadau blin a phoenus." Dros y pwyllgor, RICHD. ROBERTS, Cadeirydd. I W. ANTHONY, Ysgrifenydd. 1 -0-

ABEKDAkON. I

Gwyl ..Gerddorol Harlech.I

>Mr. Lloya George yn Dod iI…

ILladd ei Frawd yn Ddamweiniol.

Marwolaeth Arswydus.

Y Streic yn Johannesburg.

Advertising

-u - I Ymosod ar Gipar.-i

I ! Cyhuddo Ysgolfeistr o…

j Rhyfei y Balkan. I

Ymosod ar Heddgeidwad. I

Lladratta Dau Feisicl.I

Manion,I

Tan ar Pier Southport.

[No title]

Advertising