Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

LLANNOK.-I

- 'J-LLITHFAKN.

I Brwydro yn y Balkan.,

I Y Sosialydd Goreu weloddI…

Marwolaeth Arswydus.

-0- ! Anfon Ysbeilydd i Garchar.…

ICyhuddo Mam o Ladd eiI Phlentyn.…

Ymladdfa mewn Llys.

- -0-Rhoi Palasdy ar Dan.

Streic y Gweision Ffermydd.

-I Dynes leuanc i Gael ei…

Eisteddfod Gwyl y Banc, Pwllheli.

Advertising

IFfeiriau Pwllheli.

Cenfigen Liane Ifane.

-o - I (Bobebiaetbau.

YR ARDDANGOS1AD 0 WNIAD-WAITH,…

News
Cite
Share

YR ARDDANGOS1AD 0 WNIAD- WAITH, &c., YN NEUADD YR EGLWYS. Mr. Gol.—Yn eich rhifyn am y 4ydd o Fehefin ysgrifenais lythyr at ein hathrawes, Mrs. Thomas, ynglyn a'r arddangosiad uchod, ac yn y rhifyn dilynol rhoddwyd atebiad i'm llythyr gan Mrs. Thomas, ac hefyd lythyr oddiwrth Miss Frances A. Jones, yn yr hwn y terfynai trwy obeithio y byddai yr ychydig eiriau o eglurhad ganddi yn gwneud i ffwrdd ag unrhyw gamargraff y gallasai fy llythyr ei roi ar ei ddar- llenwyr. Yn eich newyddiadur bym- thegnos yn ol ysgrifenais at Miss Jones, ond ni wnaeth sylw o hono. Paham, tybed ? Yn sicr genyf yr hyn lleiaf allai wneud oedd fy ateb. Pan ysgrifenais at Mrs. Thomas daeth Miss Jones allan i roi eglurhad. Pan ysgrif- enwyd ati ei hunan anwybyddodd y cyfryw yn hollol. Gofynaf unwaith yn. rhagor i Miss Jones, "Beth oedd y rheswm na buasai yn gofyn am gyd- weithrediad dosbarth Mrs. Thomas?" Hefyd, "a gafodd unrhyw ddosbarth arall gyfle i ymuno yn yr arddangos- iad ?"—UN O'R DOSBARTH.

Advertising