Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

LLANNOK.-I

- 'J-LLITHFAKN.

I Brwydro yn y Balkan.,

I Y Sosialydd Goreu weloddI…

Marwolaeth Arswydus.

-0- ! Anfon Ysbeilydd i Garchar.…

ICyhuddo Mam o Ladd eiI Phlentyn.…

Ymladdfa mewn Llys.

- -0-Rhoi Palasdy ar Dan.

Streic y Gweision Ffermydd.

-I Dynes leuanc i Gael ei…

Eisteddfod Gwyl y Banc, Pwllheli.

Advertising

IFfeiriau Pwllheli.

News
Cite
Share

I Ffeiriau Pwllheli. MWY 0 BORTHMYN YNO NAG YN UNMAN YN NGHYMRU. Dydd Sadwrn ym Mhwilheli, cynhal- iwyd cyfatfod o aelodau y Cynghor Trefol a chynrychiolwyr o'r cynghorau plwyf yn Lleyn ac Eifionydd i ystyried y priodoldeb o gael lie mwy cytaddas i gynal y ffeiriau. Eglurai yr Henadur W. Eifl Jones, yr hwn a lywyddai, nad oedd y cyngor yn bwriadu symud yn y mater heb gyd- weithrediad yr amaethwyr. Yr oedd ganddynt gynllun ar droed i gau y Maes yn lie pwrpasol i'r ffeiriau. Dywedai y Cy-nghorwr T. W. Thomas, Woolen Depot, nad oedd y Cadeirydd yn gosod y mater yn deg i'r cyfarfod. Nid oedd y cyngor wedi penderfynu ar y He, ond yr redd yr Arolygydd Owen a'r swyddoe on y.i pwyso arnynt i wneud darpariaetu ac nid oeddynt am wneud dim heb cu -yd- weithrediad hwy. Dywedai Mr Owen Willia;ns. Leisiog, fod n bwysig iav" iddynt symud yn ddoeth rhag amharu y ffeir- iau. Yr oedd Pv\llheii y He dï r Nghymru am ffeiriau. Uii ai yr r c' ffermwyr Lleyo yn magu gweii anifeii- iaid neu ynte yr oedd pobl Pwllheli yn bobl ffeindiach. Yr oedd mwy o Borthmyn yn dod i .B\]ÎIeJ¡ nag i unman (duvetthin). Yr oedd yn hen bryd symud y ffair o Ala Road. Yr oedd y cerbydau modur mawr a'r draf- nidiaeth oedd yno yn eu dyrysu yn lan. Hwyrach mai pan fyddai porthmon ar fin taro pris da am anifail y deuai rhyw gerbyd modur heibio gan wasgaru y cwbl, ac yna teimlai y porthmon ei tod wedi cynyg gormod a chymerai fantais ar y gwasgariad i ddianc ymaith (chwerthin). Credai ef y buasai yn well yn y pen arall i'r dref. Ofnai fod y Maes yn lie rhy fychan o lawer i'r ffeiriau pan y deuai yn fyd gwan. Dywedai Mr W. E Williams, Llan- ystumdwy, fod teimlad cryf yn erbyn y trefniant presenol am tod yr anifeiliaid gymaint ar wahan. Dywedai Mr Robert Griffith, Creigir Goch, nad oedd y maes yn ddigon mawr i gynal y ffeiriau ac nis gellid clirio y gwartheg mewn pryd i'r ceffylau. Ar gynygiad Mr J. Parry Jones, Porthsgaden, a chefnogiad Mr Griffith Griffiths, Ty Hen. Pasiwyu .uai doeth fyddai i'r Cyngor Trefol ddarparu lie mwy cyfaddas i'r ffeiriau. n

Cenfigen Liane Ifane.

-o - I (Bobebiaetbau.

YR ARDDANGOS1AD 0 WNIAD-WAITH,…

Advertising