Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

LLANNOK.-I

- 'J-LLITHFAKN.

I Brwydro yn y Balkan.,

News
Cite
Share

I Brwydro yn y Balkan. Hysbysir fod brwydr wedi cymeryd lie yn Macedonia, lie y mae y Groeg- iaid a'r Serviaid ar y naill law, a'r Bwlgariaid ar y llaw arall, yn gwynebu eu gilydd er's wythnosau. Dywed y brysnegesau o Athens tod y fyddin Fwlgaraidd wedi ymosod ar y Groegiaid a'r Serviaid ac wedi gorym- deithio tuag Genvgheti, a chredir eu bod wedi meddianu'r lie. Hysbysir hefyd fod y Bwlgariaid yn teithio tua Elephthrai, nid oes hysbysrwydd fod brwydr wedi cymeryd lie yno oddigerth fod y cyflegrau wedi tanio ar y dref. Ymosododd tair adran o'r tyddin Fwl- garaidd ar y Serviaid y tuallan i Metzr- kow. Y mae y cyflegrau Bwlgaraidd yn tanio ar y caerfeydd yno. Oddeutu pump o'r gloch toreu Llun ymosodwyd ar safle y Groegiaid rhwng Karassonli a Kilindra a Nigrita.. Dywed y brysnegesau o Salonica fel a ganlyn :—Foreu Sul, ymosododd y fyddin Fwlgaraidd ar y Groegiaid yn agos i Fau Elephthrai ac yn y dyffryn sy'n ymestyn o Pravishta i Strymon. Yn hwyr y nos ymosododd adran arall o'r fyddin ar wersyllfa Roegaidd ar lethrau Mynydd Panghaion. Bu raid i'r Groegiaid encilio i gyfeiriad Mynydd Strymon. Oddeutu pump o'r gloch y bore ymosododd tair adran o'r fyddin Fwlgaraidd ar wersyllfa'r Serfiaid ar lanau y Vardor, gyferbyn a Genvgheli. Nid oedd yno ond nifer fechan o'r Serfiaid a gorfuwyd iddynt ffoi o flaen eu gelynion, y rhai oeddynt yn rhifo gymaint ddengwaith. Tua naw o'r gloch meddianwyd Genvgheli gan y Bwlgariaid, ac oddeutu'r un amser ymosododd byddin gret o'r Bwlgariaid ar y Groegiaid ger Nigrita. Brysneges o Belgrade a hysbysa fod y Bwlgariaid wedi ymosod ar y Serviaid o flaen Ishtib, ac wedi tanio eu cyfleg- rau arnynt. Ar doriad y wawr dech- reuasant ymosod ar Retira, Boukoar Zletovo a Neugosi. Y mae y brwydo, yn parhau yn y lleoedd hyn.

I Y Sosialydd Goreu weloddI…

Marwolaeth Arswydus.

-0- ! Anfon Ysbeilydd i Garchar.…

ICyhuddo Mam o Ladd eiI Phlentyn.…

Ymladdfa mewn Llys.

- -0-Rhoi Palasdy ar Dan.

Streic y Gweision Ffermydd.

-I Dynes leuanc i Gael ei…

Eisteddfod Gwyl y Banc, Pwllheli.

Advertising

IFfeiriau Pwllheli.

Cenfigen Liane Ifane.

-o - I (Bobebiaetbau.

YR ARDDANGOS1AD 0 WNIAD-WAITH,…

Advertising