Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

Advertising

[No title]

Trychineb Ofnadwy yn St. Helens.

News
Cite
Share

Trychineb Ofnadwy yn St. Helens. LLADD MAM A'I PHLENTYN. Bu trychineb ofnadwy yn St. Helens ddydd Iau diweddaf Cafwyd mam a'i phlentvn pum' mlwydd oed yn farw yn eu llety, a chaed y gwr, John Kerrigan, bron yn farw a'i wddf wedi ei dori, a bu yntau hefyd tarw nos dranoeth. Ar lawr yr ystafell yr oedd ysgrifen mewn rhai: i'r perwyl fod y fam a'r plentyn wedi eu lladd, ac fod y gwr am wneud diuedd arno'i hun hefyd. Y r oedd dynes o'r enw Mrs Farn- worth wedi cymeryd y teulu i'w thy i letya er's tua thri mis, pan y cawsont eu troi allan o'r ty yr oeddynt yn byw ynddo. Dywedir fod Kerrigan yn ddyn diwyd a gweithgar, ond fod ei wraig yn yfed yn drwm. Ychydig wedi pedwar o'r gloch foreu Iau, deffrowyd Mr a Mrs Farnworth gan Kerrigan, yr hwn oedd yn gwaedu yn ei wddf. Ga!wyd am help, ac wedi hyny caed y wraig a'r plentyn yn farw a'u penau wedi eu tori bron yn glir oddiwrth eu corff. Dywedai y meddyg a alwyd yno ei bod yn amlwg y llofruddiwyd hwy yn eu cwsg. Yr oedd Kerrigan beth amser yn ol wedi bod a'i blentyn at y meddyg, gan ddneyd nad oedd yn cael chware teg gan ei fam. Yr oedd hi, meddai, allan yn yfed yn hwyr y nos gan esgeuluso ei phlentvn bach. Dywedodd y meddyg wrtho am hysbysu'r arolygydd, ac i sicrhau ei fod yn gwueud hyny teliffon- iodd y meddyg ei hun at yr heddgeid- waid am iddynt anfon swyddog y Gym- deithas er Atal Creulondeb at Blant i'r ty. Aeth Kerrigan hefyd at yr heddlu i ofyn am gyfeiriad y swyddog, ond pan aeth yno yr oedd y dyn oddicartref.

-o - Rheswm o Bwllheli. i

lgwelialr Odeddf Yswiriant.

" Wyth yn Byw mewn Un Ystafell.

Awdurdod lawn-Daliadau Sir…

Etholiad Leicester.I

Burton yn Cyfaddef eiI Euogrwydd.

Ymladdfa rhwng Gweision II…

Wyth o Fodurwyr o flaen yI…

[No title]

Cyngor Tref Pwllheli. I

ITri o Ddynion yn Boddi.

Bwrdd Gwarcheidwaid Pwllheli.

Gwarchae Downing Street.

-u - Achos Rhyfedd.

-o - Manion.