Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

Advertising

[No title]

Trychineb Ofnadwy yn St. Helens.

-o - Rheswm o Bwllheli. i

lgwelialr Odeddf Yswiriant.

" Wyth yn Byw mewn Un Ystafell.

Awdurdod lawn-Daliadau Sir…

Etholiad Leicester.I

Burton yn Cyfaddef eiI Euogrwydd.

Ymladdfa rhwng Gweision II…

Wyth o Fodurwyr o flaen yI…

[No title]

Cyngor Tref Pwllheli. I

ITri o Ddynion yn Boddi.

Bwrdd Gwarcheidwaid Pwllheli.

Gwarchae Downing Street.

-u - Achos Rhyfedd.

News
Cite
Share

-u Achos Rhyfedd. Bu achos rhyfedd o flaen y llys yn Edinburgh, yr wythnos ddiweddat, yn yr hwn y gofynai un Lewis John Caw am i'r lly: Idatgan ei fod wedi priodi trwy gyd-syniad a'i gyfnither, Jemima Scott Gilmow Caw. Dywedai yr apelydd fod y diffynydd ac yntau wedi priodi trwy gyd-syniad pan yr oeddynt am dro gyda'u gilydd ar ddydd Nadolig, 1911, ac fod y ddiffyn- yddes yn Ebrill, 1912, wedi rhoi iddo gytundeb ysgrifenedig yn cydoabod ei fod ef yn wr iddi. Dywedai y ddiffynyddes iddi roi y cytundeb ysgrifenedig am y dywedai yr apelydd nad oedd rym yn y cytundeb, a dywedodd hefyd iddi wneyd hyny o dan fygythion. Dywedodd y Barnwr fod yr apelydd wedi methu profi ei achos. Yn. ol tystiolaeth yr apelydd ei hun, gwnaed i'r ddiffynyddes roi y cytundeb pan nas gwyddai yn iawn beth oedd yn ei wneyd. Dyfarnodd o blaid y ddiffynyddes gyda'r costau.

-o - Manion.