Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

Advertising

[No title]

Trychineb Ofnadwy yn St. Helens.

-o - Rheswm o Bwllheli. i

lgwelialr Odeddf Yswiriant.

" Wyth yn Byw mewn Un Ystafell.

Awdurdod lawn-Daliadau Sir…

Etholiad Leicester.I

Burton yn Cyfaddef eiI Euogrwydd.

Ymladdfa rhwng Gweision II…

Wyth o Fodurwyr o flaen yI…

[No title]

Cyngor Tref Pwllheli. I

ITri o Ddynion yn Boddi.

Bwrdd Gwarcheidwaid Pwllheli.

News
Cite
Share

Bwrdd Gwarcheidwaid Pwllheli. Dydd Mercher, y 25am cyfisol,— Mr J. T. Jones yn y gadair. Penodi Olamicth. -,Dwy yn unig a ymgeisiai am la fel mamaeth yn y Tloty am gyflog o 25P. y flwyddyn, sef Miss Violet Jones, Pwllheli, a Miss L. Jones, Chwilog.—Miss Violet Jones apwynt- iwyd. Codi I'l-is"ttu Eii-(,A.-Syl",odd y Parch Henry Rees fod y seiri coed yn cwyno eu bod yn eu colled ar wneud circh i'r tlodion yn ol y prisiau delid ar hyn o bryd, gan fod prisiau coed wedi codi. Deunaw swllt delid am arch i ddyn, 16s am arch i ddynes, i blant dan bymtheg oed, 14s; dan ddcuddeg, 12s. dan ddeg, ios. ac o dan bump, 7s. Cyn- ygiai Mr Rees fod gini yn cael ei dalu am arch i un mewn oed, ac fod tri swllt yn fwy yn cael ei dalu am eirch i blant, nag" arferid dalu o dan yr hen drefn. Eiliwyd ef gao Mr John Will- iams, a phasiwyd yn unfrydol. Gwelliantau.-Cynygiwyd gan y Parch Henry Rees, ac eiliwyd ef gan y Parch J. Edwards, eu bod yn gwahodd prisaer i gyflwyno cynllun tuagat ddarparu i.e mwy cyfleus eistedd yn ystafell y Bwrdd, a gwell daipanaeth i awyro'r lie, a phethau ereill.-Cynygiodd MrG. Evans nad oeddynt i ofyn am wasan- aeth prisaer ond yn hytrach fod y Pwyllgor Ymweliadol i dynu cyrillun allan. Penderfynwyd trwy fwyatrif eu bod yn gofyn i brisaer dynu cvnllun allan.

Gwarchae Downing Street.

-u - Achos Rhyfedd.

-o - Manion.