Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

Advertising

[No title]

Trychineb Ofnadwy yn St. Helens.

-o - Rheswm o Bwllheli. i

lgwelialr Odeddf Yswiriant.

" Wyth yn Byw mewn Un Ystafell.

Awdurdod lawn-Daliadau Sir…

News
Cite
Share

Awdurdod lawn-Daliadau Sir Gaernarfon. Cynhaliwyd cyfartod o'r uchod, ddydd Mercher diweddaf, Mr J. E. Greaves yn .wyddu. Gwneid cais gan Mr E. W. Johnson am adnewyddiad trwydded tafarn yn Methesda, yr hon oedd wedi ei chyflwyno i sylw'r awdurdod gan ynadon Bangor. Ymddangosai Mr H. C. Vincent yn ffafr dyfarniad yr ynadon, a sylwodd fod mwy n dafarnau yn y lie nag oedd yn an^enrheidiol. Ond gwithwynebai Mr Johnson ar y tir fod y ty hwn yn well ar lawer ystyr na rhai eraill nad oeddynt yn cael eu gwrth- wynebu. Ni chaniatawyd y cais. Gwneid cais gan Mr Horatio Jones am adnewyddiad trwydded Tafarn En- lli, Bangor, un arall a gyflwynwyd i sylw'r awdurdod gan ynadon Bangor. Dywedai y Rhingyll Davies fod y dafarn yn un o'r rhai lleiaf yn Mangor, ac nad oedd ond lie i yfed ynddo yn unig. Sylwudd Mr Horatio Jones tod y tenant presenol wedi ychwanegu'r busnes yn y lie, a'i fod yn enill ei fywol- iaeth drwyddo Yr oedd yn cael ei gario ymlaen yn rhagorol, ac yn un o'r ychydig dai yn Mangor nad oedd cyhuddiad wedi ei ddwyn yn eu herbyn, a dywedai y trwyddedydd ei bod yn ami yn gosod lie i drafaelwyr a iletywyr. Gwrthodwyd adnewyddu'r drwydded. Yr oedd ynadon Pwllheli wedi cyflwyno trwydded chwe diwrnod y White Horse, Llanengan, ac ymddang- osai Mr Arthen O. Owen dros yr ynadon, ond nid oedd gais yn cael ei wneyd am adnewyddiad y drwydded.

Etholiad Leicester.I

Burton yn Cyfaddef eiI Euogrwydd.

Ymladdfa rhwng Gweision II…

Wyth o Fodurwyr o flaen yI…

[No title]

Cyngor Tref Pwllheli. I

ITri o Ddynion yn Boddi.

Bwrdd Gwarcheidwaid Pwllheli.

Gwarchae Downing Street.

-u - Achos Rhyfedd.

-o - Manion.