Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SPRING IS COMING. ALL KINDS AND DESCRIPTIONS OF Suits, Costumes, &c FOR THE COIIXG SKASOX .\T R. W. JONES" 9, Eing'sheacL Street, PWLLHEU. Suits from 35/- j Costumes from 37/0. Everything made on the PREMISES UNDER PERSONAL SUPERVISION TRIAL ORDER SOLICITED. | SATISFACTION GUARANTEED. 9  I  I ? Sut ?" j! ? ■ i! Y dych j I Mae pawb yn gyfarwydd a'r cwestiwn jlj hwn. Clywir ef dros yr hoU fyd. Yn W mhob iaith ceir ymholiad cyfystyr i m "Sut yr ydych?" Yr un dyhcad a ?|r dymuniad mawr cyffredinol yw iechyd ffi da. Dywed y meddygon medrusaf ac   cuwocaf fod pedair dum o bump o'r i|i < i holl afiechydon yn tarddu o ddiffyg i|i treuliad neu sefyllfa afreolus yr afu a'r iti  ymysgaroedd. 31ae j|j j I Beechams l + I yo helJ" p'"s | ?, yu??'elhtppd.tirrhauo bump o'r holl 2; ? afiechyd<?u trwy symud ymaith F ?•: 3jg! j acho?. ?Ltcut yn eich cryfhau ac yn :i ymlid ymaitli yr amhuredd a achosant 3- deimlada \l o urymder a blinder- Ti: !f! rhylmddion Xatur o annrhefn. Mae ? ? jfj BEECHAM'S PILLS yn cadwpobl yn llawen ac yn en gii-iieiid yu siriol. ? ? •g Dyma'r feddyginiaeth f wvafy gwyddis m am dani i gryfhau y cylla, gwella y ? ? ? treulind, a rheolciddio yr afu, yr ? ? elwlod, a'r ymvsfrnroedd, mewn gair $ V maent yn feddyginiaeth anffaeledig Cadw yn lach. æ £ Gwerthir vn mhob man mewn blvchau, 1!1 £ & j (5" o belenau, a 2/9 (11)8 o belenau). IS Z?tI? ■ I; W p- CIMO-BANE —| THE NEW INSECT AMUR. KILLS Fleas, T-e. Moths, Blackbeetles and all Insects. fjjN-poisoNous. Sold by Chemists. Price 5<L, 6d. & M- Postage 1d. G. W. Harrison, Chemist, Reading: Agent for Pwllbell ;-J. BALDv» IN JOSKs, 56, High Stre t.   y.i &w?llhawr rra?.Ka sjnroe HAYS'S BALSAM I H A'sy# AW9S | BESWCH ac \NWYD 9J| ? Amhrialadw7 t7d& Waut. Poteli 1/- a 216 ?:? ? GAH OLL F?ERYLLWYX A GKOSIRS '? 31, SAM) STIIIET, PWLLHELI. MAE Roberts & (iriffitli yn cynyg i'r Wiad a'r Dref DDODREFN (GWIRDDA). Cypyrddau Gwydr, Bedroom Suites, Hall Stands (rhai Mahogany, Derw, Satin Walnut, Pitch Pine). D S.-Wedi eu gwneuthur ar y Premises Deuwch i'r cyfeiriad uchod i chwi gael barnu drosoch eich hunain, ac i gael Bargeinion nad oes dichon eu cael yn unman arall yn y dref, ROBERTS & GRIFFITH. | COUNTY SCHOOL, PWllHBU. The Staff is as follows Headmaster: Mr D. H. WILLIAMS, m.A. Miss MURIEL PRICE, B.A., Wales. Miss HANNAH ANTHONY, B A., WALES. Miss BRACE NEWTON, Hors., London. Miss ANNA DAVIES, Cookery Mistress. Mr REGINALD W EVERATT, M.SC., Wales. Mr. P. G. REYNOLDS, B.SC (ist Class Hons) Wales. MR ALEXANDER PARRY, B.A. Mr NORMAN McLEOD, A.k.C.M Pupils are prepared for Central Welsh Board, Oxford and Cambridge Local and University Examinations, and con- si(\¿rable attention is paid to Art, Music, Manual & Technical Work and Physical Exercises. TUITION FEE, X4 10s. per Annum. 0. ROBYNS OWEN, yA.. Cierk 10 t^^o-v-sffiors.. CRY IiAiR Lrestc,red d ?too its ori"inal colour by t?si-ag HARRISON'S ^RESTORER 1 !Ü\!u H S ?? KLj i Uiu: ? It is not a dye, but acts naturally, is quite harmless. PRICE 1/6, Postage 3d. G W H. M P S liair R r G. W. Harrison, M.P. S Speciali s, Reading. j Ageut for Pwllheli J, BALDWIN JOSKS J Hifh Pt-r«et.. IMPO^TA^T TO MOTHERS. Kvtr> J_ Mother who valu- s the Lieaitii and Ol«»n- liuess of her Child should oec HARBISON'S 'RELIABLE" N JRSERY POMADE. One 1 applic-t;nn kills all Nits 4n(i Vermin, hcs'ut'- Sas and strengthens the Hair. In Tins, 4.r. ;md 9d. Postage Id.-f-e-. W. Harrit-on, Ctitmilst Reading. Sold by Chemists. Agent for Fwl heli: Jos. Baldwin N IRM, f>«. i4 Streel. To be Let. A/IADRYN HOUSE, South Deach, Pwllheli. Favourable terms. Immediate posses-ion. Apply to MR. LEVY IS JONES, Preswylfa, Ala Road, Pwlil eli. • Wanted. YyANTED immediately, well-educa- ted youth as Chemist's Appren- tice. Apply with full particulars to W. E. Roberts, Chemi f, Opp T)\\n [ Hall, Pwllheii. J Dilladau. Dilladau. Am gyflawnder o ddewis mewn DILLADAU 0 BOB MATH Ewch i MANCHESTER HOUSE, PWLLHELI. Ceir yno STOC NEWYDD. a PHRYDFERTH am brisiau hynod o isel. Cyiie ardaerohog i "bryau Si wtia. u, Macintoshes, Baincoats, Orysau, a Jaoedi 0 bob math. GWNEIB POB MATH 0 Siwtiau i Fesur HEFYD, AM BRISIAU A BAR SYNDOD. Cyfaddefir g'an bawb fod Manchester House yn un o'r SIOPAU GOREU yn Ngogledd Cymru am DDILLADAU MERCHED Crofynweh am weled yr YSTOO ARDDERCHOG sydd yno o COSTUMES, ROBES, RAINCOATS, &c., ac hefyd y dewis digymhar o HETIAIT I FERCHED A PHLANT. Cofiwch y cyfeiriad,— Siop William Anthony. __m- Camlriaig luiilffins Announcements. The Royal Welsh Warehouse Athletic Sports aad Musical Festival at New town, June 21t, 1913.. Flying Exhibitions by Mr. Gustav Uamel. A SPECIAL DAY EXCURSION will run to NEWTOWN, leaving PWLLHELI at 8-^ a m. Return Fare, 3/9. Passengers I eturn same day at 8-35. DELIGHTFUI, COMBINED RAIL AND COACH TOUR EVERY WEEK-DAY, UNTIL FURTHER NOTICE, To BEDDQELERT, through the Pass of Aberglaslyn. Rail to Penrhyndeudraeth, thence Horse Conveyance, or Rail to Portmadoc, thence by Motor Bus MOTOlT TRAIN SERVICE BETWEEN PORTMADOC, MACHYNLLETH AND ABERYSTWYTH. UNTIL FURTHER NOTICE. AN OBSERVATION CAR WILL RUN BETWEEN PORTMADOC AND MACHYNLLETH AS UNDER :— A.M. Portmadoc dep 9 o Minffordd 9 5 Penrhyndeudr'th 9 10 Talsarnau 9 15 Harlecli 9 23 L'. & Pensirn 9 33 D\ffryn 9 40 Barmouth Tur 9 30 Barmout h J ct. arr 10 o dep 10 5 F (i i r b ourne 10 8 Llwyngwril 10 17 Tonfanau 10 25 TowYIl 10 30 Aberdovey 11 TO 40 Dovey Jet. arr 10 53 dep 10 57 Machynlleth arr 11 5 Connecting at Barmouth with 10-5 a.m. train to Dolgelley and Great Western Line, and t" D,)vey Junction with 11-2 n.m. traiu for Borth arid Aberystwyth. P.M. Machynlleth dep. 12 5° Dovey Jet. I 10 Glandyfi 1 13 Ynyslas 1 27 Borth 1 32 Li *nfi'ia;r.;ei I 37 How S: c- t 1 42 Ahery>! vvyth arr. I 52 I CHEAP TICKETS I are issued DAILY from all the Stations mentioned on this Bill. For tull par- ) ticulars see handbills. i P.M. Aberystwyth dep 2 30 ,Bow Street M 2 40 iLlanfihangel 2 45 'Borth 2 50 Ynyslas 0 Glandyfi 3 10 ^Machynlleth arr 3 20 ;I.") "0 -■ :i 3° A y 3 5° Towyn 4 2 Tont'anau 4 7 Llw) n 6. vvi 4 I.} Fail bourne 4 24 Barmouth Jet. ,,4 27 Barmouth arr 4 32 dep 4 37 Dyffryn 4 47 LI & Pensarn M 4 54 Harlech 7 Talsarnau M 5 x5 Penrhyndeudraeth 5 20 Minffordd 5 25 Portmadoc arr 5 30 Excursions -to London. INTERNATIONAL HORSE SHOW, Olympia, June ig-july i. Crystal Palace TONIC SOLFA FESTIVAL, June 28th. ANGLO-GERMAN EXHIBITION. CHEMICAL EXHIBITION, Royal Agricultural Hall, June 14—28. IMPERIAL SERVICES EXHIBITION, at Earl's Court. EXCURSION TICKETS will.be issued on Fiiday, June 20th, for 2, 4, or days; on Wednesday, June 25th, for 2, 4 or 6 days on Friday, June 27th, tor 2, 4 or 5 days, to LONDON (via Welshpool or via Afon Wen). EXCURSIONS to London for a Week or a Fortnight. EVERY SATLTR DA Y Excursion Tickets will be issued to LONDON (Euston and Paddington). EVERY FRIDAY, until further notice, EXCURSION TICKETS for 8 or 15 Days will be issued to SOUTH WALES from PWLLHELI by the Quickest and most Direct Route, via Moat Lane Junction. Insurance of Lug-gage ACCOMPANIED BY PASSENGER. OR SENT IN ADVANCE, AGAINST LOSS, THEFT, &c., whilst in Hotels, Boarding Houses, Apart- ments or on Rail, Steamer, and Conveyance. L? l 0 L- Z ,?, 2 0 1/- INSURES FOR. J4 FOR A PERIOD OF 15 DAYS. Higher premiums cover larger Insurance and extended periods. For Full Particulars and Conditions apply at the Booking and Parcel Offices at the Stations, Town Offices, or from the Railway Passengers Assurance Company, 64, Cornhill, London, E.C. CIIEAP DAY TICYETS CHEAP DAY TICKETS —— Issued EVERY WEEK DAY between certain CAMBRIAN COASr STATIONS. Also to TAN YBWLCll and BLAEAU FESTINIOG. See handbills. CHEAP 1 or 2 DAYS TICKETS from PWLLHELI to the NORTH WALES COAST Issued every WEEK-DAY. 1, 2 or 3 DAYS TICKETS from PWLLHELI to LIVERPOOL and MANCHESTER Every MONDAY and THURSDAY. 1 or 2 DAYS TICKETS to BALA and LLANGOLLEN Every WEEK-DAY. Excursion Programmes at the Stations. EVERY FRIDAY AND SATURDAY, until further notice, WEEK-END TICKETS will be issued from PWLLHELI to CAMBRIAX STATIONS THE WYE VALLEY DISTRICT, LIVERPOOL, MANCHESTER, LEEDS. SHEF- FIELD, BIRMINGHAM, EDINBURGH, GLASGOW, THE NORTH WALES COAST, BALA, LLANGOLLEN, and other places. For full particulars see Excursion Programme FORTNIGHT IN THE WYE VALLEY DISTRICT. EVERY WEEK-DAY RETURN TICKETS will be issued to CENTRAL W .ALE SPAS, BUILTH WELLS, LLANDRIN DOD WELLS, LLANGAMMARCH WELLS, LLAWRTYp \VELLS also to LLANIDLOES, RHAYADER and BRECON, from PWLLHELI. Via Moat Lane and Builth Road. For further information respecting the arrangements shewn above application should  be made at any ot the Company's Offices or Agencies, or to Mr. C. L. Conacher, Traffic Manager. Oswestry June, 1913. 8. WILLIAMSON, General Manager, 0')0'.1:=& nwni — ^^a— Gwesty'r G-walia, HEOL FAWR, PWLLHELI. sydd ynawryn agored, gyda gwel!- iantau arbenig, ac wedi ei addurno o'r newydd. CYFLEUSTERAU RHAGOROL. Breakfast, Luncheons, Dinners & Teas at moderate prices. Darperir gogyfer a phartion. Ystorfa Beisicls. Mrs. Wallis Thomas. Perchenoges. RHAG-HYSBYSIAD. CYNHELIR ORGAN RECITAL YNG NGHAPEL PENMOUNT, yn ystod MIS AWST. Ymddengys yr holl fanylion yn fuan. J. O. Williams, Ysg. I Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Richd. Jones, yn ei Swyddta 74, Heol Fawr, Pwllheli, dydd Mercher, Mehefin 18, 1913.