Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI. I

LLANNOK. j

Digwyddiad Alaethus yn Abererch.

I Cyngor Dosbarth Lleyn. !

! Awgrym i'r Rhai fwriadantI…

.Cymanfa Ganu (M.C.) Dosbarth…

ICymanfa Ganu AnnibynwyrI…

Dadwneud Mesur Datgys:ylltiad…

ILlofruddio Mahmud Shev-I…

I(Sobebtaetbau.

Bar&fcomaetb.

Rbotpoiabau.i

News
Cite
Share

Rbotpoiabau. "TRWY DDIRGEL FFYRDD." ANTHEM, Trwy dcliryel Ffyrdd (D. Jenkins, Mus. Bac., Aberystwyth) er cof am y diweddar Mr D. Emlyn Evans, ar gyf- eithiad rhagorol y diweddar Ddr. Lewis Edwards 0 emyn adnibyddus Cowper. YMDDENGYS ddarfod i Mr Jenkius ysgrifenu'r anthem ar ddymuoiad teulu'r cerddor clodwiw ac athrylithgar y mae cenedl gyfan yu wylo uwchben ei iedd ond ar waban i hyn, natnriol oedd iddo ef, yo anad unrhyw gerddor Cyinreig arail, wa9ud hyn, oherwydd y cysylltiad agos a fa rhyngddo a'r anowyl gyfaill a chyd gerdd- or an; gynifer o fiynyddoedd. Y mae i r .o.r.em ragorol hon gyfeiiiant ccrdd- orfaol. Ar 01 Rhagweln-i Q.tN! 0 bed \var mesur ar ddeg yn D leiaf, agorir gan y Case [ mewn unawd eifeithiol yc y mesur triphlyg, ac yna ar linell olaf y penuill cyntaf daw'r lieifci-in oreill i mewn, troir i'r Mesur pedwar curiad, symudir ychydig yn ^-yMyn acSi, a chyrhaeddir eithaibwynt ar gord y toelthied ar y Llywydd. Y mae hyn yn naturiol ac effeithiol iawn. Wedi hyuy, dechreuir eilwaith yn y Mesur tii- hlyg, a thrinir yr un geiriau ya wahanol ac yn Nra diddorol & meddylgar, y Bass yn arwain, a'r rhannau ereilj yn eu tro yn dilyn ar ol tri churiad, ac yn y llinell olaf troir eto i'r Mesur pedwarplyg, mewa unsain gan mwyaf, a chyr- haeddir eithafbwynt uwch a grymusach ar gord y Tonydd. Ccir y symudiad nesaf yn y mesur triphlyg. Dechreuir (ar y geiriau "Yog nghudd mewn dwfn fwngloddiau") gyda chynghanedd lawn yo B, ac yna ceir y tlir llinell gyntaf yn y pennill nesaf ("Y saint un niwed byth ni chant") mewn unsain yn rymus iawn, a daw cynghanedd i mewn ar ddiwedd y llinell olaf, a thrwy gyfres o ail-adroddiadau o linellau'r pennill datblygir y rhannau hyn mewn modd hapus iawn, Gwisgir y ddau bennill nesaf a cherddoriaeth ragorol, ac ar y geiriau "Gall fod y blodau," etc., trawsgyweirir i F fwyaf, ac o hynny ymlaen i'r diwedd ceir cerdd- oriaeth ddiddorol, amrywiol, a hollol gydweddol ag ysbryd y geiriau. Gwcitbir i fyny y rhannau diweddaf gyda nerth y ileiaiau a'r offerynnau, nes cyrraedd eitbafbwynt terfynol grymua a mawreddog ar y geiriau, Efe dry r nos yn ddydd. Y mae hon yn anthem wir ragorol, yn cyn- nwys amrywiaeth a newydd-deb. Dylai ddod yo boblogaidd yn ein Cymanfaoedd Canu, nid yn unig oherwydd ei chysylltiad a choffadwr- iaetb y diweddar gerddor annwyl a galluog a'n gwasanaethodd fel cenedl mor ardderchog, ond hef,d ar gyfrif ei theilyngdod uchel ei hun. Llongyfarchwn Mr Jenkins, a gwerthfawrogwn ymddanghosiad yr anthem, yr hon sydd deyru- ged i goffadwriaeth y cerddor enwog ymadaw- edig.-G. W.

Advertising