Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI. I

LLANNOK. j

Digwyddiad Alaethus yn Abererch.

I Cyngor Dosbarth Lleyn. !

! Awgrym i'r Rhai fwriadantI…

.Cymanfa Ganu (M.C.) Dosbarth…

ICymanfa Ganu AnnibynwyrI…

Dadwneud Mesur Datgys:ylltiad…

ILlofruddio Mahmud Shev-I…

I(Sobebtaetbau.

News
Cite
Share

I (Sobebtaetbau. Nid ydym yn gvfrifol am syniadau ein gohebwyr.—GOL. YMDDYGIADAU ANHEILWNS MENJN ADDOLDAI. Y mae y mater hwn y gelwid sylw ato yr wythnos ddiweddaf yn dra amaerol ac fe ddylid bod yu ddiolchgar i'r Udgorn am ddyrchafu ei lef yn erbyn y drwg. Dylai yr apel at ieuengctyd gael ei gwrando. V mae yn resyn fod dyaion a merched ieuangj yn diraddio ac yn darostwng eu hunain trwy arferion mor ddi- synwyr, anfoneddigaidd ac anghtistion ogol. Y mae llawer 0 bobl ieuaingc yn ymddwyn yn deilwDg iawn, ond y mae ambell i ddafad ddu yn mbob corlan, a druau o'r bobl hyn, nid ydynt yn meddwl fel y maent yn amharchu eu hunain trwy eu siarad a'u hysgafnder yn ogbyBegr Daw. Anogaeth dda a roddir yr wythnos o'r blaen am i deuluoedd ddysgu hyn yn y cartrefi i blant bach a mawr, ac i'r gwein- idogion a'r blaenoriaid eu dysgu o'r pwlpud a'r set fawr. Bydded llwyddiant ar eich gwaith. TBEFWB. YR ARDDANGOSIAD 0 WNIADWAITH, &c., YN NEUADD YR EGLWYS. AT OLYGYDD YR UbGORN." SYR,—Diolchaf i Mrs Thomas am ei hatebiad i'm hymofyniad, ac am yr ucbel ganmoliaeth rydd i waitb y dosbarth. Deallaf felly oddi- wrth ei llythyr na roddwyd cyfle iddi i ymuno yn yr Arddanghosiad. Paham tybed? Methaf a deall paham yr oedd yn rhaid cael eglurhad oddiwrth Miss Frances A. Jones, gan mai at Mrs Thomas yr oedd fy nghais i. Ond gan ei bod wedi dod allan o honi ei hun, gofynaf beth oedd y rheswm na buasai yn gofyn am gyd- weithrediad dosbarth Mrs Thomas? Hefyd, a gafodd unrhyw ddosbarth arall gyfle i ymuno yn yr Arddangosiad ? Gwydd s bob amser po fwyaf yr amrywiaeth, goreu yr Arddangosiad. -UN O'R DOSBARTH. GWIBDAITH Y MASNACHVV YR. SYR,—Mewn perthynas i'r nodiad a ymddang- osodd yn eich rhifyu diweddaf, carwo ddiolch i'ch gohebydd am ei garedigrwydd yn galw ein sylw fel masnachwyr at y mater dyddorol hwn, yr wyf yn deall fod Aberystwyth, Colwyn Bay, Llandudno, Rhyl, &c., wedi sefydlu gwyl er's blynyddoedd bellach, ac fe drefna yr boll fasnachwyr, tu gwragedd a'u w&i;anaQthyeidion, fyned un diwrnod o bob blwyddyn am drip neu picnic ac fe fyddai yn werth i ninnau geisio sefydlu rhywbeth tebyg ya Mhwllheli; credaf fod amryw o fasoachwyr y dref yn awyddus iawn i hyn, ond gan ei bod wedi myn'd yn bell ar y fiwyddyn, annoeth efallai fyddai ceisio trefnu diwrnod cyfan eleni, ond gallem yn hawdd drefnu i gael haner diwrnod, ac yr wyf yn anturio awgrymu dydd lau, Gorphenaf 3ydd, a dymunaf awgrymu Uwchymynydd fel lie dymunol yn ein hymyl. A gaf fi ofyn ymhell- ach, i'ch gohebydd gymeryd y mater i fyny ar unwaitb. Yr eiddoch-SIOPWR. --C\

Bar&fcomaetb.

Rbotpoiabau.i

Advertising