Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SPRING IS COMliNG. ALL KINDS AND DESCRIPTIONS OF Suits, Costumes, &c FOR THE COMING SEASON AT R. W. 10m wa vs 9, Eing'shead Street, PWLLHELI. Suits from 35/- Costumes from 37/6. Everything made on the PREMISES UNDER PERSONAL SUPERVISION. TRIAL ORDIlt SOLICITED. ¡ SATISFAOTION GUARANTEED. ?!  ?!l!:I::I::l!?!l:!K:I:!l:!l!:l!??:? ? sut i%i! y ? ?r n ? Ydych ? Mae pawb yn gyfarwydd a'r cwestiwn I ? hwn. Clywir ef dros yr holl fyd. Yn ? ? • • mhob iaith ceir vmholiad cyfystyr i ?|? "Sut yr ydych?" Yr un dyhead a *!? dymuniad mawr cyfEredinol yw iechyd S da. Dywed y meddygon medrusaf ac  < enwocaf fod pedair rhan o bump o'r ? holl afiechydou yn tarddu o ddiSyg i|i i treuliad neu sefyllfa afreolus yr afu a'r i|; i i ymysgaroedd. Mae i|i Beecham 9s Pills 1 PiHs y" gweHa pedair rhaii o bump o'r holl | I j afiechydon trwy symud ymaith yr ?; »I achos. Maent yn eich cryfhau ac pi !•: ? ymHd ymaith yr arahuredd a achosant TIT deimladnu o (trymder a -blinder- 1 ? rhybuddion Natur o annrhefn. Mae ? BEECHAM'S PILLS yncadwpobl ?[ ? ? yn Haweu ac yn eu gwmeud yn siriol. ? ? $.: Dyma'rfeddygilliaeth fWYl\fyg. wyddis !It am dani i gryfhan y cylla, gwpHa y !It treulind, a rhcol?iddio yr afu, yr •*? • • elwlod, a'r ymysgaroedd, mewn gair ? ? ? maent yn feddyginiaeth anSaeledig V i'ch | Cadw yn fach. m Gwerthir Tn mhob man mewn blvchau, 1/1 m ||| (56 0 btltnauj 2/9 (1(^ 0 betenau). ? ? I *mmIHIHI!: — CIMO-BANE —. THE NEW INSECT KILLER. KILLS Fleas, Lice, Moths. Blackbeetles and all Insects. NON-POISONOUS. Sold by Chemists. Price id., 6d. & 1/- Postage 1d. G. W. Harrison, Chemist, Reading: Agent for PwllheliJ. BALDWIN JONES, 56, High Street. j  :t:  "Æ   •? T GVELLHAVH c^ai i&ENTro# t:?' ? HAYIUN S :i; BALSAM I WELLHA | BESWCH ac,%NWYD o AahrlaUAwy gyto phlaat. ap Poteli 1/- a 2/6 GA* OLL FFRRYLLWYK A GROSKRS 31, SAND 8TRKET, PWLLHELI. MX E Roberts & t.riffith yn cynyg i'r Wiad a'r Dref DDODREFN (GWIR DDA). Cypyrddau Gwydr. Bedroom Suites, H ill Stands (rhai Mahogany, Dr\V, Satin Walnut, Pitch Pine). D S.-XVedi eu gwneuthur ar y Premises Dellwch i'r cyfeiriad uchod i chwi gael barnu droscch eich hunain, ac i g-;1el Bargeinion nad oes dichon eu cael yn unman arall yn y dref, ROBERTS & GRIFFITH. YMFUDIAETH. RHYBUDD PWYSIG. Y Mae Mr R. G. Humphreys (R. o Fadog) Portmadoc, yn awr jo orneh?yhMr tr?y dwydded Bwidd j M.t??a''?)'f Cwimnau catilynol —Uuiou Cast'e Royal Mul Steamship Co.; Allau Steamsh-p C Cu aid ^teimship C; Wh te Star Steam- ship C>>. I >'>11111;on Meamshfp Co. American Stcan -b:p Co » Chwtiini^ii e eil), a gall anfon yinf'iii w yr 1 bob rhuu o'r Am-r 'Jai mla, B i'i-h Colunibi?, V.incourer. Austi »l\I. AH'r ca. yr AItIt, Mor y Cyfdudir, India, » gwl^.iydd -rt-il Gull rod li tocynau hefo'r I hedtfyrJtl i b n y '"a;th, yoghyd a thysty-grif i sii-rhau "8' y ngiad yn y costau teithio i Liundfia, South- ampton neu Lerpwl. Mae gwell manta-s i ym- fudwyr godi t icynaa hefo goruchwyliwr dos- harth fel Mr Hnmpbreya nag mewu unrhyw ff,,r-!d arall. C> fliwnder o leo-Ldd i grrfiFtvvyr, ffermwyr, a nior-ynion. Pub tnat,ylton yu rhad. cnUTY SCHOOL, PWILHE* 1. The Staff is as follows :— Headmaster: Mr D. H. WILLIAMS, M.A. Miss MURIEL PRICE, B.A., Wales. Miss HANNAH ANTHONY, B A., \VALES. Miss BRACE NEWTON, Hor s., London. Miss ANNA DAVIES, Cookery Mistress. Mr REGINALD W. EVERATT, M.SC., Wales. Mr. P. G. REYNOLDS, B.SC (ist Class Hons) Wales. MR ALEXANDER PARRY, B.A. Mr NORMAN MCLEOD, A.R.C.M Pupils are prepared for Central Welsh Board, Oxford and Cambridge Local and University Examinations, and con- siderable attention is paid to Art, Music, Manual & Technical Work and Physical Exercises. TUITION FEE, X-4 10s. per Annum. O. ROB VNS-OWEN, Clerk to the Governors. G"westy'r G-walia, HEOL FA V,: PWLLHELI. sydd yn awr yn agored, gyda gwel!- iantau arbenig, ac wedi ei addur.10 o'r newydd. CYFLEUSTERAU RHAGOROL. Breakfast, Luncheons, Dinners & Teas at moderate prices. Darperir gogyfer a phartion. Ystorfa Beisicls. | Mrs. Wallis Thomas, Percheno.-cs. PENTYMOR! PENTYMOR Am gyflawnder o ddewis mewn DILLADAU 0 BOB MATH r Ewch i MANCHESTER HOUSE, PWLLHELI. > Ceir yno STOC NEWYDD a PHRYDFERTH am brisiau hynod o isel. Cyfie ardderchog i brynu Si wtia, u, Macintoshes, noincoats, Crysau, a Jacedi 0 bob math. GWNBIB POB MATH 0 j Siwtiau i Fesur HEFYD, AM BRISIAU A | BAR. SYNDOD. Cyfaddefir gan bawb fod M??c?ea?e? ?o?ae anchester yn un o'r SIOPAU GOREU yn Ngogledd Cymru am ,I DDILLADAU MERCHED Gofynwch am weled yr YSTOC ARDDERCHOG sydd yno o COSTUMES, ROBES, RAINCOATS, &c., j ac hefyd y dewis digymhar o HETIAU I FERCHED A PHLANT. Cofiwch y cyfeiriad, i Siop William Anthony. -_u- Cambrian Railways Announcements. DELIGHTFUL COMBINED RAIL AND COACH TOUR EVERY WEEK-DAY, UNTIL FURTHER NOTICE, To BEDDGELERT, through the Pass of Aberglaslyn. Rail to Penrhyndeudraeth, thence Horse Conveyance, or Rail to Portmadoc, thence by Motor Bus. MOTOR TRAIN SERVICE BETWEEN P()lt'f)l/.DOC, MACHYNLLETH AND ABERYSTWYTH. UNTIL FURTHER NOTICE AN OBSERVATION CAr" WILL RUN BETWEEN PORTMADOC ANI) MACHYNLLETH AS UNDER — A.M. Portmadoc dep 9 o Minffordd 9 5 Penrhyndeudr'th 9 10 Talsarnau 9 15 Harlech 9 23 LI. & Pensarn 9 33 Dyffryn 9 40 Barmouth arr 9 50 dep 9 55 Barmouth Jet. arr 10 o dec?-M) 5 Fairbourne 10 8? Llwyngwril 10 17 T onfanau 1025 Towyn 10 30 Aberdovev DoveN- jct. arr 10 53 dep 10 57 e t I-, arr 11 5 COL. necti ng "t Blr m nth w th 10-5 .m. t1 aiu to IJ l^eiltjy i.n t (ireat Western LÍtje, aud at Dovey Junctiou with 11-2 a.m. traiu for Borth and Aberystwyth. P.M. Machynlleth dep. 12 50 Dovey Jet. 1 10 Glandyfi 1 13 Ynyslas 1 27 Borth 1 32 I Llanfihangel 1 37 Bow Street 1 42 Aberystwyth. arr. 1 52 i ø CHEAP TICKETS are issued DAILY from all the Stations mentioned on this Bill. For full par- ticulars see handbills. P.M. Aberystwyth dep 2 30 Bow Street 2 40 Llanfihangel 2 45 jBorth 2 50 Ynyslas 3 0 Glandyfi M 3 10 Machynlleth arr 3 20 9) dep 3 30 Aberdovey I 3 5° Towyn 4 2 Tonfanau ,,47 Llwyngwril 4 15 Fairbourne 4 24 Barmouth Jet. 4 27 Barmouth arr 4 -22 dep 4 37 i) ffi N,!l „ 4 47 U & Pensarn 4. S4 Haded) 5 7 ra lsj.rnau 5 I 5 Penrhyndeudraeth 5 20 Minffordd 5 25 Portmadoc arr 5 30 Excursions to London. EPSOM RACES, June 3rd to 6th. DERBY DAV, June 4th. OAKS, June 6th. ASCOT RACES, June 17th to 20th. INTERNATIONAL HORSE SHOW, Olympia, June 20th—July ist. ROYAL AGRICULTURAL HALL MINING MACHINERY EXHIBITION, May 29th—June 7th. CHEMICAL ENGINEERING EXHIBITION, June 14th-28th. ? °r ? ??' EXCURSION TICKETS will be issued on Monday, June WiKEfISNP^ f.' or 6 days, to LONDON from PWLLHELI, via Afon W13- v e s PQ EXCURSIONS to London for a Week or a Fortnight EVERY SATURDAY Excursion Tickets will be issued to LONDON (Euston xcurslon IC e s I -■i-Ri.rhjington) EVERY FRIDAY, until further notice, EXCURSION TICKETS for 8 or i Days will be issued to SOUTH WALES from PWLLHELI by the Quickest and most Direct Route, via Moat Lane Junction. Insurance of Img-gag-e ACCOMPANIED BY PASSENGER. OR SENT IN ADVANCE, AGAINST LOSS, THEFT, &c., whilst in Hotels, Boarding Houses, Apart- ments or on Rail, Steamer, and Conveyance. 1/- INSURES FOR, J220 FOR A PERIOD OF 15 DAYS. Higher premiums cover larger Insurance md extended periods. For Full Particulars and Conditions apply at the B joking and Parcel Offices at the Stations, Town Offices, or from the Railway Passengers Assurance Company, 64, Cornhili, London, E.C. n__ CHEAP DAY- TICKETS Issued EVERY WEEK DAY between certain CAMBRIAN COAST STATIONS. Also to TANYBVVLCH and BLAENAU FESTINIOG. See handbills. CHEIPIOI-I DAYS TICKETS from PWLLHELI v, tin- NORTH WALES COAST Issued every WEEK DAY. 1, 2 or 3 DAYS TICKETS from PWLLHELI to LIVERPOOL and MANCHESTER Every MONDAY and THURSDAY. 1 or 2 DAYS TICKETS to BALA and LLANGOLLEN Every WEEK-DAY. Excursion Programmes at the Stations. EVERY FRIDAY AND SATURDAY, until further notice, WEEK-END TICKETS will be issued from PWLLHELI to CAMBRIAN STATIONS, THE NVYE VALLEY DISTRICT, LIVERPOOL, MANCHESTER, LEEDS SHEF- FIELn, BIRMINGHAM, EDINBURGH, GLASGOW, THE NORTH WALES COAST, BALA, LLANGOLLEN, and other places. For full parliculirs see Excursion Programme FORTNIGHT IN THE WYE VALLEY DISTRICT. EVERY WEEK-DAY RETURN TICKETS will be issued to CENTRAL WALES SPA, BUlLTfl WELLS, LLANDRINDOD WELLS, LLANGAMMARCH WELLS. LLANWRTYD WELL also to LLANIDLOES, RHAYADER and BRECON, from PWLLHELI. Via Moat Lane and Builth Road. For fmther information respecting the arrangements shewn above appUcatiou should f'oi, flii-t h er  be m?Ie at any ot the Company's Offices or Agencies, or to Mr. 0. L. Conacher, Traffic Manager. Oswestry June, 1913. S. WILLIAMSON, General Manager, RHAG-HVSBYSIAD. CYNHELIR ORGAN RECITAL YNG NGHAPEL PENMOUNT, yn ystod MIS A WST. Ymddengys yr holl fanylion yn fuan. J. O. Williams, Ysg. IMPOST A NT TO MOTEERS. Ever) JL Mother who valuta the Health and Clean- liness of her Child should use HARRISON'S 'RELIABLE" NURSERY POMADE. ()ne application kills all Nits and Vermin, heautfis and strengthens the Hair. In Tics, 4jd. and 9d. Postage ld.-<~>. W. Harrison, Chp,mi at Reading. Sold by Chemists. Agent for Pwl heli:-Jos. BAI.HWIN JONIS, 56, ll"mlö! Str«<»' To be Let. MADRYN HOUSE, South Beach, .i Pwllheli. Favourable terms. Immediate possession. Apply to MR. LEWIS JONES, Preswylfa, Ala Road, Pwllheli. CREY HAIR —————- restored to its originai colour by using HA????? H 's.Loi=RESTORER It is not a dye, but acts naturally, is quite harmless. PRIGE 1!6, PoataoB 3d. G. W. Harrison, M.P.S. spefist, Readoag. Agent for Pwllheli :—J. BALDWIN JONES 56. High Street. Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Richd. Jones, yn ei Swyddfa 74, Heol Fawr, ? PwUheti, dydd Mercher, Mehefin 4, tg? A