Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

TLtEFOK. i

Cymanfa Ddirwestol Gwynedd.

ICyfarfod Ysgolion M.C. Dosbarth…

Trengholiad ar Gorff Plen-I…

IBRENHINES FAI PWLLHELI.I

Dathlu Gwyl Fai ym Mhwllheli.

-0-Cyfarfod Misol M.C. LleynI…

Cymanfa Gerddorol Bedyddwyr…

Gorlwytho Tryc Defaid. I

(BobcDiaetbau. !

YR ARDDANGOSIAD 0 WNIAD- I…

Advertising

Advertising
Cite
Share

Wanted. WANTED immediately, well-educa- ted youth as Chemit's Appren- tice. Apply with full particulars to W. E. Roberts, Chemist, Opp Town Hall, Pwllheli. To Let. NO 43, North Street, p\\ lIheli. Apply- T. J Houghton-Davies, j Sol citor, Pwllheli.    COFORTABLE HOUSE in Rec- reation Road to Let. Rent, ?18 Apply S. ANDREWS & SON, Estate Office Tlr Pori ar OSOJ. Y N Llwynhudol Farm, Abererch Ymofyner yn gyfrinachul a Robt. Parry a'i Fab, Arwerthwyr. Notice of Audit Pwllheli A Bottwnog Couaty Schools NOTICE IS HEREBY GIVEN that 1 the Yearly Statements of the Accounts ot these County Schools, together with the respective Books of Account, will, on the 4th day ot June, 1913, be deposited at the Clerk's Office, High Street, Pwllheli, and such State- ments and Books of Account will be open to be inspected, examined, and copied by any Ratepayer in the respec- tive .Districts of the saia Schools, at any reasonable hour in the daytime when the Governors of the said Schools are not sitting, until the 18th day of June, 1913, and that on the last mentioned day, at the hour of 10 o'clock in the forenoon, the Accounts cf the said County Schools will be audited by J. Edwyn Hughes, Esquire, the Auditor, at the Office of the Clerk to the res- pective Governing Bodies, High Street aforesaid, when and w here every such Ratepayer who may hav,;> any objection to any matter contained in the above- mentioned Accounts may attend and prefer his objection, and the same will be heard and determined by the Auditor. Dated this 27th day of May, 1913- O. ROBYNS-OWEN, Clerk to the Governing Bodies, Pwllheli and Bottwnog County Schools. Bwifceisfcref I)witl?cti. 0 Bwys i Amaethwyr ac eraill. pYNHELiR Cyfarfod Cyhoeddus o Amdethwyr Lleyn ac Eifionydd yn y NEUADD DREFOL, dydd Mercher (Mehefin 4ydd), am 3 o'r gloch, i ystyr- ied y cwestiwn o ddarparu ar gyfer anifeiliaid yn ffeiriau y dref. Gan fod y cwestiwn o bw) s i fferm- wyr y cylch taer ddymunir am bresenol- deb pawb sydd yn cymeryd dyddordeb yn y mater. EVAN R, DAVIES, Mai 27am, 1913. Ysgrifenydd Trefol. Borough of Pwllheli. fFHE Corporation invite Tenders for the supply and delivery of 5-50 feet lengths of 2 inch internal diameter hand-woven, unlined Canvas Fire Hose, properly shrink and burnet- tised. Each length to be fitted with a pair of best gun metal standard gauge in- stanteous spiing couplings, securely bound in with tinned copper wire over leather shields, and also with patent in- stanteous brass buckles. Tenders with samples of hose and particulars of coupling to be send in on or before Tuesday, June 10th, addressed to the Town Cleik and endorsed "Ten- ders for Fire Hose The COt pJI atiùn do not bind them- selves to accept the lowest or any tender. For farther particulars apply to the undersigned CHARLES L. ROBERTS, Town Hall, Borough Surveyor, Pwllheli. Pwllheli Union. NURSE WANTED. V ANTED, at the Workhouse, Pwll- heii, a General Trained Nurse with a knowledge of Midwifery and ab',e to speak Welsh. Salary (without uniform), ^25 per annum, together with Officer's rations, washing, and accommodation. Applications, stating age and exper- ience, accompanied by three recent testimonials, to be sent to me, the undersigned, by 4 p.m., on the 24th June, 1913. The appointment will be subject to the approval of the Local Government Board and the Provisions of the Pour Law Officer's Superannuation Acts. HUGH PRITCHARD, Pwllheli. Clerk to the Guardians, May 28th, 1913. AT DRIGOLION LLEYN AC ElFlONYDp. Dymuna A. P. JONES wneud yn liysbys ei fod wedi agor Masnachdy yn HEOL FAWR, PWLLHELI, lie y darperir Bwydydd o bob math AM BRISIAU RHESYMOL. Hefyd, Cwneir Cakes, Pastries, &o. Y roll wedi eu gwneud ar y lie. Teimla A. P J. yn dra diolchgar am bob cetnogaeth. Cofiwch y cyfeiriad,— CHESTER HOUSE, HEOL FAWR (Y drws agosaf i'r Crown Hotel). ODYOD IAU, MEHEFIN 19. Gwibdaith Flynyddol CYJIldci l hctS y Gwyr Ienane, GYDA MODURION [ LANBERIS. Manylion yn fuan Enwau i'w hanfon i D. JOHN JONES, Ysg.