Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

PWLLHELI.

TLtEFOK. i

Cymanfa Ddirwestol Gwynedd.

ICyfarfod Ysgolion M.C. Dosbarth…

Trengholiad ar Gorff Plen-I…

IBRENHINES FAI PWLLHELI.I

Dathlu Gwyl Fai ym Mhwllheli.

-0-Cyfarfod Misol M.C. LleynI…

Cymanfa Gerddorol Bedyddwyr…

Gorlwytho Tryc Defaid. I

News
Cite
Share

Gorlwytho Tryc Defaid. I DIRWYO CWMNI RHEILFFORDD Yn Nghaernarfon, ddydd Sadwrn gwysid Cwmni Rheilffordd y London a Notth-Westein gan y Gymdeithas er Atal Creulondeb at Anifeiliaid am greuloftdeb at nifer o ddefaid ac wyn drwy eu gordyrru mewn tryc rheilffordd. Dywedodd Mr S. R. Dew, yr hwn a erlynai, i Mr Robert Hughes, porthmon o Brongwyndy, Penmachno, anton 43 o ddefaid a 46 o wyn c Chwilog i Gaer- narfon, ar Ebtill i8fed. Rhoed hwy yn yr hyn a elwid yn dryc canolig, a buont ynddo o ddau ar y gloch hyd chwech. Pan gyi haeddasant i Gaer- narfon yr oeddynt mewn cyflwr gresyn- us. Gorweddai un ddafad mewn cor- nel, a'i gwlan a'r croen wedi ei dynu oddiar tua throedfedd ysgwar o un ochr iddi, ac yr oedd y rhai e:\vrvn-\f wedi eu mathru gan y lleiil. Bu raid i'r perchenog eu gwel thu am lai na'r hyn dalodd am danynt. Priodolid eu cyflwr i'r ffaith eu bod wedi eu gor- dyrru. Dywedodd Mr H ughes, perchen y defaid, y bju'n anfon rhai miloedd o ddefaid yn ei oes, ond nas gwelodd erioed rai wedi eu gordyrru fel y rhai yn yr achos hwn. Tystiwyd i gyflwr gresynus y defaid gan Mr Shelton Jones, milfeddyg, a chao) yr Arolygydd Smelling a'r Prif Gwnstabl. Dywedai Mr Tait, dros yr amddiffyn- iad, yr arferid hysbysu, pan yr anfonid anifeiliaid, pa fath dryc tyddai'n angen- rheidiol, ond na wnaed hyny yn yr achos hwn. Yr oedd camgymeriad wedi ei wneyd, a dyna'r oil ellid honi. Tystiwyd gan Mr Edward Williams, j meistr gorsaf Chwilog Mr M. Price, y porter, a chan Mr. R. J. Williams, meistr gorsaf Queensferry. Dirwywyd y cwmni i iop. a'r costau, yn gwneud cyfanswm o 16p. 8s. 5c. --0--

(BobcDiaetbau. !

YR ARDDANGOSIAD 0 WNIAD- I…

Advertising